CAT / ESP

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

Lloguer d'habitació

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del lloguer la Llei pel dret a l’habitatge.

IMPORTANT: Cal tenir en compte que aquest Decret i les qüestions que expliquem a continuació podrien decaure si, en el termini de 30 dies, el Decret no queda aprovat pel Parlament de Catalunya. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, restarem pendents i t’informarem de qualsevol novetat que sorgeixi al respecte.

Arrendaments de temporada i per habitacions

Amb el nou Decret Llei, es discrimina els arrendaments d’habitatge de temporada destinats a  finalitats professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica o d’altres anàlogues d’aquells altres destinats a  als lloguers vacacionals.

En quant als primers, els assimilen als habitatges habituals i per tant els hi són aplicables la mateixa regulació especialment en quant a la determinació de la renda i les seves actualitzacions, la fiança i les despeses repercutibles.

En quant als arrendaments de temporada destinats a lleure o vacances queden exclosos d’aquestes limitacions i se’ls aplicarà la regulació per a usos diferents al d’habitatge.

Cal tenir en compte que, en els lloguers d’habitatges per habitacions, la suma de les rendes pactades en diversos contractes d’arrendament de vigència simultània d’un habitatge ubicat en una zona de mercat residencial tensat no podrà ultrapassar la renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’habitatge.

Què s’ha d’incloure als anuncis d’aquests tipus d’arrendaments?

Sens perjudici de les informacions obligatòries ja previstes per la publicitat en la llei de l’habitatge, el Decret concreta que l’anunci de lloguer ha d’incloure el preu determinat pels índexs de preus de referència corresponents al règim de contenció de preus de lloguer sempre que l’habitatge es trobi ubicat en una zona de mercat residencial tensionat. Si l’anunci s’ha redactat abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, té un termini de 5 dies per adaptar-se a la nova normativa.

Què s’ha de fer constar en els nous contractes d’arrendament com a mínim si l’habitatge està una zona de mercat residencial tensionat?

Als requisits i obligacions ja previstos per a la normativa vigent, aquest Decret especifica que obligatòriament s’han d’incorporar als contractes de lloguer:

A banda, els arrendataris tenen dret a rebre, el document acreditatiu del sistema d’índexs de referència que correspongui aplicar al règim de contenció de preus del lloguer, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

Quines sancions es preveuen si no el propietari no adopta les noves obligacions?

Drets de Tanteig i Retracte

Està subjecta al dret de tanteig i retracte de l’Administració de la Generalitat la transmissió de qualsevol habitatge situat en una zona de mercat residencial tensat que sigui propietat d’un Gran Tenidor persona jurídica que estigui inscrit en el Registre de Grans Tenidors, o d’acord amb las definició de Gran Tenidor de la Llei estatal 12/2023.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU