CAT / ESP

Administració de finques

A la Cambra de la Propietat Urbana de Girona cerquem el millor llogater pels nostres propietaris.

Més encara, ens fem càrrec de totes les gestions vinculades a l’administració de finques, assegurant la tranquil·litat del propietari i garantint que el seu immoble li donarà el millor rendiment possible.

Oferim dues modalitats de servei:

Administració de lloguers

Ens fem càrrec de totes les gestions vinculades al lloguer dels immobles dels nostres propietaris i de tots els aspectes que se’n deriven i que es descriuen a continuació

 • Gestió i resolució de les incidències ordinàries de l’habitatge i de l’arrendament
 • Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat
 • Gestió de fiances en els contractes seguint el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans
 • Emissió de rebuts i cobrament del lloguer
 • Càlculs de revisió i actualització de rendes
 • Comptabilització dels rendiments
 • Aplicació de repercussions per obres i fiscals (IBI, contribucions especials, taxes d’escombraries i d’altres)
 • Aplicació de l’IVA i de les retencions a compte d’Hisenda
 • Reparacions, obres i manteniment de l’immoble
 • Seguiment i control de la morositat
 • Pagament i gestió de despeses
 • Supervisió (inventari) de l’estat de l’immoble
 • Gestió dels subministraments
 • Supervisió i control de caducitats i durades: acabament de contractes, de les pròrrogues, de l’assegurança de la llar…
 • Assessorament i consultes jurídiques relatives a l’administració de finques de les vostres propietats
 • Presentació ITP

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Lloguem el teu habitatge

Si vostè gestiona personalment l’administració dels vostres habitatges, la Cambra li pot ajudar en la selecció i contractació d’un nou arrendatari, tenim cura de:

 • La publicitat del pis que s’ofereix
 • La gestió comercial
 • La selecció del llogater
 • La formalització del contracte de lloguer

Fem pública l’oferta del vostre immoble a:

 • El nostre web, on hi ha tota la informació de la vostra finca actualitzada
 • Publiquem l’oferta en els portals immobiliaris més importants
 • Els hi donem publicitat en premsa escrita

 

Tràmits complementaris a la contractació d’un lloguer
A la Cambra us oferim realitzar la gestió de tots aquells tràmits que un propietari ha de fer prèviament a posar la finca en règim de lloguer. Són els següents:

 • Cèdula d’habitabilitat (certifica que l’habitatge reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat que demana la normativa. És obligatòria per formalitzar el lloguer o venda d’una finca i per donar d’alta els subministres de la vivenda. Té una validesa de 15 anys)
 • Certificat energètic (avalua el comportament energètic de la vostra finca. Obligatori per formalitzar el lloguer o venda d’una finca. Té una validesa de 10 anys)
 • Redacció del contracte de lloguer (confeccionem el vostre contracte de lloguer de manera personalitzada sempre dins el que estableix la normativa vigent)
 • Dipòsit de la fiança i pagament de l’impost ITPiAJ en un únic tràmit (fem el dipòsit obligatori de la fiança a l’Institut Català del Sòl i la inscripció del contracte en el Registre de Contractes de la Generalitat. Gestionem el pagament obligatori de l’impost ITPiAJ, que s’aplica als arrendaments no subjectes a IVA)
 • Butlletí de l’Instal·lador (posem a la vostra disposició un instal·lador professional acreditat que certifica que les instal·lacions compleixen la normativa i especifica la potència màxima elèctrica disponible. Imprescindible per fer els tràmits davant la companyia subministradora. Té una validesa de 15 anys)

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Lloguers / Actualització de lloguer

Habitualment els contractes de lloguer preveuen que les rendes s’actualitzin mitjançant l’IPC, tot i així la nova Ley por el derecho a la vivienda modifica aquest criteri i estableix noves regulacions de com s’han de fer les actualitzacions de renda.

Per aquest any 2023, cal les actualitzacions en base a l’índex de garantia de competitivitat que està limitat al 2%. Pels grans tenidors hi ha la prohibició expressa de superar aquest límit. Els arrendadors que no són considerats grans tenidors per aquesta llei poden pactar l’actualització amb l’arrendatari, però si no hi ha acord resulta d’aplicació la limitació del 2%.

Per l’any 2024 la Ley limita les actualitzacions de renda al 3%, al igual que l’any anterior pels grans tenidors hi ha la prohibició expressa de superar aquest límit. Els arrendadors que no són considerats grans tenidors per aquesta llei, poden pactar l’actualització amb l’arrendatari, però si no hi ha acord, resulta d’aplicació la limitació del 3%.

Les actualitzacions a partir del 2024 es faran en aplicació d’un índex de referència de nova creació per part del INE.

Si se us plantegen dubtes per determinar com s’han de fer les actualitzacions de les rendes de lloguer podeu consultar amb els nostres serveis jurídics.

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Índex de referència de preus de lloguer

Actualment i fins que no s’hagi desenvolupat la regulació de la Ley por el derecho a la vivienda, el preu dels nous contractes d’arrendament son lliures, tot i aixó, a nivell informatiu tots el contractes de lloguer d’habitage habitual, han d’incorporar obligatoriament el preu de referencia

Quina és la superfície computable de l’habitatge?

Per determinar la renda de l’habitatge s’ha de calcular en base a la superfície útil de l’habitatge. Si no coneix la superfície útil, es pot consultar a la informació cadastral de l’immoble en la web de “Sede catastro”.

Com puc obtenir el preu de referència?

Per obtenir el preu de referència per a l’àmbit geogràfic i les circumstancies que caracteritzen el seu habitatge, cal accedir a les dades publicades per la Generalitat en aquesta web: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU