CAT / ESP

Què cal saber sobre la regulació dels preus dels lloguers a Catalunya

Què cal saber sobre la regulació dels preus dels lloguers a Catalunya

En aplicació de la “Ley de Vivienda”, des del 16 de març de 2024, a Catalunya és aplicable la regulació dels preus del lloguer, que afecta només els contractes de lloguer que es formalitzin a partir d’aquest dia, de l’entrada en vigor d’aquesta nova regulació. Per tant, en res afecta als lloguers que ja estiguin vigents.

Aquests nous contractes es veuran afectats de formes diferents depenent de les seves circumstàncies. En primer lloc, l’afectació depèn de la seva ubicació física. A Catalunya hi ha 140 municipis declarats zones residencials tensionades (ZMRHT), 16 dels quals es troben ubicats a les comarques gironines. Aquests són els que queden afectats per aquesta regulació de preus. Per tant, als habitatges ubicats en municipis fora de la ZMRHT, el preu del lloguer serà el que lliurament determinin  propietari i llogater

Queden fora de la regulació de preus, l’arrendament de habitacions, l’arrendament de temporada, estudiants, desplaçats laborals, etc. Val a dir que aquests contractes també queden fora de les bonificacions fiscals, que s’apliquen exclusivament als lloguers d’habitatges que constitueixen la residència habitual i permanent del llogater. 

Pel que respecta als arrendaments d’habitatges de superfície superior als 300m2, queden fora de regulació seguint el criteri previst a la LAU. També és lliure el preu de lloguer aquells habitatges de nova construcció o de gran rehabilitació en els seus primers cinc anys, en tant que no surten a l’Índex. Tot i això, sí que queden obligats pel preu marcat en el contracte anterior (si existeix). 

En quant als arrendaments en municipis declarats ZMRHT, hi ha una important distinció entre aquells propietaris que la norma considera grans tenidors, és a dir, que són propietaris de 5 habitatges o més o d’immobles de més de 1.500m2 ubicats en zona tensionada, d’aquells altres que no tenen aquesta consideració de gran tenidor. Pels grans tenidors, el preu màxim de lloguer aplicable serà el menor entre el que resulti d’aplicació segons el índex de referència de preus de lloguer del Ministerio de la Vivienda i el de l’anterior contracte de lloguer, si aquest habitatge ha estat llogat els darrers cinc anys.

Els preus resultants de l’índex dependran bàsicament de la superfície i la ubicació dins la població, a banda d’altres circumstàncies com l’estat de conservació, si hi ha ascensor, si hi ha pàrquing, etc. Queden fora de l’índex, els habitatges de superfície inferior als 30m2 o superior als 150m2.

Per contra, els propietaris que no tenen la consideració de grans tenidors, en cas que l’habitatge hagi estat llogat durant els darrers cinc anys, el preu del nou contracte serà el resultant d’aplicar al preu del contracte anterior aplicant-li les actualitzacions de preu pactades. Tot i això, hi ha excepcions a la norma general com poden ser els contractes anteriors al 1995 o els llogats amb finalitats socials.

Aquells habitatges que no hagin estat arrendats al llarg dels darrers cinc anys els és aplicable, en tot cas, el preu de l’Índex de referència.

Altres factors que poden intervenir en la determinació del preu són l’increment de preu previst per aquells supòsits en què es facin obres significatives de rehabilitació o obres d’estalvi energètic o en el que es pacti una durada del contracte superior als deu anys.

Per altra banda, no podem ignorar, per la seva transcendència econòmica, les conseqüències de les diferents opcions de fiscalitat que es plantegen com a norma general pels nous contractes d’arrendaments d’habitatge habitual. El rendiment net que s’obtingui li és d’aplicació una reducció del 50%, però aquesta reducció pot ser del 90% si s’aplica una reducció del 5% en el preu del lloguer aplicable. La reducció del 70% només és aplicable als habitatges que es lloguin per primera vegada i sempre que els llogaters tinguin entre 18 i 35 anys o si s’arrenda a administracions públiques o entitats sense finalitats lucratives. Finalment, s’aplicarà una reducció del 60% si s’ha rehabilitat l’habitatge els darrers dos anys.

Ben segur que, amb aquest resum de la normativa, no podem donar resposta a tots els supòsits que es poden plantejar. Per això, caldrà analitzar cada cas en concret per veure com es pot optimitzar el preu de lloguer legalment permès atenent les circumstàncies de l’habitatge, del propietari i de la fiscalitat. Cal fer una bona anàlisi, donada la seva transcendència econòmica, i que s’adeqüi al compliment de la normativa.

No podem oblidar altres obligacions legals que comporta la realització d’un contracte de lloguer com són disposar de cèdula d’habitabilitat i del Certificat d’eficiència Energètica, del dipòsit a Incasol de la Fiança obligatòria o la liquidació del ITPiAJD (actualment a quota 0 pels habitatges habituals).

Des de la Cambra oferim als propietaris l’assessorament i l’anàlisi de cada supòsit individualment considerat, per optimitzar l’arrendament i redactar un contracte de lloguer ajustat a les seves circumstàncies.

+ article: Respecte a la nova regulació dels preus del lloguer

+ article: Assessorament i redacció de contractes de lloguer

ACTUALITAT

22/07/24

És legal tallar els subministraments a un arrendatari que no abona els rebuts del lloguer?

Davant l’incompliment de pagament dels rebuts de lloguer per part d’un arrendatari és ben segur que algun arrendador hagi considerat donar de baixa els subministraments, com a mesura forçosa i per tal d’aconseguir cobrar el deute del llogater. No obstant això, convé saber que no és legal tallar els subministraments a un arrendatari. En el […]

...

12/07/24

El preu mitjà de lloguer a la ciutat de Girona supera per primera vegada a la història els 800 euros

En els darrers dos anys totes les poblacions gironines analitzades han registrat el seu màxim històric del preu del lloguer. A la ciutat de Girona el lloguer ha pujat un 5,9%, a Figueres el preu del lloguer és un 9% més alt que fa un any i a Olot ha crescut gairebé un 6%. La […]

...

04/07/24

Publicada la declaració que regularà els preus del lloguer en 31 nous municipis de les comarques gironines

Per tal que entri en vigor aquesta regulació, farà falta que el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana la publiqui al BOE La Generalitat dona un nou pas en la regulació dels preus de lloguer. Com ja vam comentar en aquest article, s’amplia en 31 el nombre de municipis afectats per la regulació de preus a […]

...

02/07/24

El Ministeri de Consum estudia introduir l’IVA als pisos turístics per reduir-ne l’oferta il·legal

El Ministeri de Consum està plantejant una sèrie de mesures que cerquen l’eliminació de la publicitat de pisos turístics il·legals a plataformes d’Internet i la limitació dels lloguers i l’aplicació de l’IVA en l’activitat de pisos turístics a Espanya. Així ho ha manifestat recentment en Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU