CAT / ESP

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters.

A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que marca la llei per a cada supòsit.

  1. Finalització del lloguer per venciment del termini legal o contractualment pactat

Quan els terminis legals o la durada pactada entre les parts estan arribant al venciment i alguna d’elles no vol renovar, ha de preavisar de manera clara la seva intenció de no prorrogar el contracte, assenyalant dia i hora per al lliurament de les claus.

  1. Terminis de preavís per a finalització de contracte de lloguer

La forma més aconsellable de fer aquest preavís és mitjançant burofax amb justificant de recepció i de contingut amb el termini de preavís indicat per la llei, que serà el següent:

Per a contractes signats a partir del 6 de març de 2019

Per a contractes signats abans del 6 de març de 2019

Tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari que vulguin acabar amb el contracte en data de venciment, s’exigeix un preavís de trenta dies.

  1. Per a finalització anticipada per necessitat de l’arrendador

D’acord amb l’art. 9.3 LAU el preavís de finalització anticipada de contracte de lloguer és de dos mesos, un cop hagi passat el primer any de contracte.

Als contractes de renda antiga, el preavís per causa de necessitat serà d’un any quan l’arrendador interromp la pròrroga per aquest motiu.

  1. Per a finalització anticipada per part de l’inquilí

Segons l’art. 11 LAU són trenta dies de preavís, sempre que hagin transcorregut almenys sis mesos des de l’entrada en vigor del contracte.

Conseqüències de no complir amb els terminis de preavís de finalització de contracte de lloguer

Acabades les pròrrogues legals, el contracte entra en tàcita reconducció i l’arrendador podrà posar fi al contracte preavisant amb trenta dies si la renda està pactada per mesos o amb trenta dies abans de complir-se cada anualitat de la data o entrada en vigor del contracte, si la renda està pactada anualment.

ACTUALITAT

22/07/24

És legal tallar els subministraments a un arrendatari que no abona els rebuts del lloguer?

Davant l’incompliment de pagament dels rebuts de lloguer per part d’un arrendatari és ben segur que algun arrendador hagi considerat donar de baixa els subministraments, com a mesura forçosa i per tal d’aconseguir cobrar el deute del llogater. No obstant això, convé saber que no és legal tallar els subministraments a un arrendatari. En el […]

...

12/07/24

El preu mitjà de lloguer a la ciutat de Girona supera per primera vegada a la història els 800 euros

En els darrers dos anys totes les poblacions gironines analitzades han registrat el seu màxim històric del preu del lloguer. A la ciutat de Girona el lloguer ha pujat un 5,9%, a Figueres el preu del lloguer és un 9% més alt que fa un any i a Olot ha crescut gairebé un 6%. La […]

...

04/07/24

Publicada la declaració que regularà els preus del lloguer en 31 nous municipis de les comarques gironines

Per tal que entri en vigor aquesta regulació, farà falta que el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana la publiqui al BOE La Generalitat dona un nou pas en la regulació dels preus de lloguer. Com ja vam comentar en aquest article, s’amplia en 31 el nombre de municipis afectats per la regulació de preus a […]

...

02/07/24

El Ministeri de Consum estudia introduir l’IVA als pisos turístics per reduir-ne l’oferta il·legal

El Ministeri de Consum està plantejant una sèrie de mesures que cerquen l’eliminació de la publicitat de pisos turístics il·legals a plataformes d’Internet i la limitació dels lloguers i l’aplicació de l’IVA en l’activitat de pisos turístics a Espanya. Així ho ha manifestat recentment en Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU