CAT / ESP

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters.

A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que marca la llei per a cada supòsit.

  1. Finalització del lloguer per venciment del termini legal o contractualment pactat

Quan els terminis legals o la durada pactada entre les parts estan arribant al venciment i alguna d’elles no vol renovar, ha de preavisar de manera clara la seva intenció de no prorrogar el contracte, assenyalant dia i hora per al lliurament de les claus.

  1. Terminis de preavís per a finalització de contracte de lloguer

La forma més aconsellable de fer aquest preavís és mitjançant burofax amb justificant de recepció i de contingut amb el termini de preavís indicat per la llei, que serà el següent:

Per a contractes signats a partir del 6 de març de 2019

Per a contractes signats abans del 6 de març de 2019

Tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari que vulguin acabar amb el contracte en data de venciment, s’exigeix un preavís de trenta dies.

  1. Per a finalització anticipada per necessitat de l’arrendador

D’acord amb l’art. 9.3 LAU el preavís de finalització anticipada de contracte de lloguer és de dos mesos, un cop hagi passat el primer any de contracte.

Als contractes de renda antiga, el preavís per causa de necessitat serà d’un any quan l’arrendador interromp la pròrroga per aquest motiu.

  1. Per a finalització anticipada per part de l’inquilí

Segons l’art. 11 LAU són trenta dies de preavís, sempre que hagin transcorregut almenys sis mesos des de l’entrada en vigor del contracte.

Conseqüències de no complir amb els terminis de preavís de finalització de contracte de lloguer

Acabades les pròrrogues legals, el contracte entra en tàcita reconducció i l’arrendador podrà posar fi al contracte preavisant amb trenta dies si la renda està pactada per mesos o amb trenta dies abans de complir-se cada anualitat de la data o entrada en vigor del contracte, si la renda està pactada anualment.

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU