CAT / ESP

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters.

A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que marca la llei per a cada supòsit.

  1. Finalització del lloguer per venciment del termini legal o contractualment pactat

Quan els terminis legals o la durada pactada entre les parts estan arribant al venciment i alguna d’elles no vol renovar, ha de preavisar de manera clara la seva intenció de no prorrogar el contracte, assenyalant dia i hora per al lliurament de les claus.

  1. Terminis de preavís per a finalització de contracte de lloguer

La forma més aconsellable de fer aquest preavís és mitjançant burofax amb justificant de recepció i de contingut amb el termini de preavís indicat per la llei, que serà el següent:

Per a contractes signats a partir del 6 de març de 2019

Per a contractes signats abans del 6 de març de 2019

Tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari que vulguin acabar amb el contracte en data de venciment, s’exigeix un preavís de trenta dies.

  1. Per a finalització anticipada per necessitat de l’arrendador

D’acord amb l’art. 9.3 LAU el preavís de finalització anticipada de contracte de lloguer és de dos mesos, un cop hagi passat el primer any de contracte.

Als contractes de renda antiga, el preavís per causa de necessitat serà d’un any quan l’arrendador interromp la pròrroga per aquest motiu.

  1. Per a finalització anticipada per part de l’inquilí

Segons l’art. 11 LAU són trenta dies de preavís, sempre que hagin transcorregut almenys sis mesos des de l’entrada en vigor del contracte.

Conseqüències de no complir amb els terminis de preavís de finalització de contracte de lloguer

Acabades les pròrrogues legals, el contracte entra en tàcita reconducció i l’arrendador podrà posar fi al contracte preavisant amb trenta dies si la renda està pactada per mesos o amb trenta dies abans de complir-se cada anualitat de la data o entrada en vigor del contracte, si la renda està pactada anualment.

ACTUALITAT

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

02/11/23

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters. A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU