CAT / ESP

Quins impostos s’han de pagar i qui els ha de pagar quan una comunitat de propietaris lloga una zona comuna?

Les comunitats de propietaris poden acordar llogar un espai comunitari, tant a un propietari com a un tercer extern a la comunitat (per exemple, arrendar una part del terrat comunitari a un operador de telefonia per a col·locar-hi una antena).

En aquest sentit el Codi Civil de Catalunya exigeix que l’acord per llogar l’espai comunitari s’adopti per una majoria qualificada de quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació si el lloguer és per un termini superior a quinze anys (art. 553-26.2.g); essent, per tant, suficient un adoptat per majoria simple (de propietaris i coeficients presents o representats amb dret a vot) si el lloguer és per una durada inferior.

Ara bé, una qüestió que s’ha de tenir molt en compte és com tributen els ingressos que provenen d’aquests lloguers i com o qui els ha de tributar.

Doncs bé, les comunitat de propietaris estan subjectes al règim d’atribució de rendes (no estan subjectes a l’impost de societats, com les societats mercantils), de menera qu eles rendes obtingudes s’atribueixen als propietaris que integren aquella comunitat. És a dir, les rendes obtingudes dels lloguers s’atribuiran als propietaris que integren la comunitat en funció de la seva quota de participació en aquella comunitat(que és aquella quota que ve fixada a l’escriptura de divisió horitzontal i de propietat, i que conforme el Codi Civil de Catalunya determina la distribució de les despeses i el repartiment del ingressos), o bé, si en els estatuts s’ha establert un altre sistema o percentatge de repartiment, conforme a aquest repartiment (com ha aclarit la DGT).

Això implica que els propietaris hauran de declarar aquestes rendes a la seva declaració de la renda (IRPF) si són persones físiques i estan obligades a presentar-la (en cas de societats al seu Impost de Societats).

També és important tenir en compte que per hisenda és indiferent que els propietaris hagin rebut efectivament aquests imports, els cedeixin gratuïtament a la comunitat o acordin destinar-los a fer front a altres despeses de la comunitat. Així si la comunitat, com sol ser molt habitual, acorda no entregar aquest diners als propietaris sinó que romanguin al compte de la comunitat per fer front a despeses comunitàries; igualment els propietaris els hauran d’imputar com a rendiments en la seva declaració de la renda.

Quant a les obligacions fiscals de la comunitat de propietaris que obté rendes per lloguer de zones comunes, s’estableix que si aquella obté unes rendes superiors a tres mil euros anuals, haurà d’informar a hisenda presentant (al mes de gener) el corresponent model anual de declaració d’entitat en regim d’atribució de rendes (model 184).

ACTUALITAT

25/05/23

Recupera el vídeo de la Jornada sobre la nova Ley de la Vivienda

El dimarts 23 de maig del 2023 la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va organitzar una jornada per parlar de les novetats de la llei d’habitatge que ha aprovat el Senat. A la jornada hi van participar la senyora Elena Vila i el senyor Antoni Calle, advocats del Servei Jurídic de la Cambra, […]

...

24/05/23

Pensant a instal·lar plaques solars?

Si us voleu beneficiar de deduccions fiscals, heu de tenir el Certificat d’Eficiència Energètica abans d’iniciar-ne les obres El Reial Decret-Llei 18/2022, en l’article 21, estableix una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a aquelles obres que millorin l’eficiència energètica dels habitatges, edificis o oficines. Segons el punt 5 […]

...

22/05/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona considera que la nova Ley de la Vivienda provocarà la disminució de l’oferta de pisos de lloguer

El gran problema de l’habitatge de lloguer és l’escassetat de pisos. No s’han aplicat polítiques que afavoreixin posar l’habitatge a lloguer La nova Ley de la Vivienda és un conjunt de mesures focalitzades a regular els preus de lloguer, no a fomentar l’oferta de pisos en lloguer Les mesures de la nova llei clarament són […]

...

02/05/23

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU