CAT / ESP

Quins impostos s’han de pagar i qui els ha de pagar quan una comunitat de propietaris lloga una zona comuna?

Les comunitats de propietaris poden acordar llogar un espai comunitari, tant a un propietari com a un tercer extern a la comunitat (per exemple, arrendar una part del terrat comunitari a un operador de telefonia per a col·locar-hi una antena).

En aquest sentit el Codi Civil de Catalunya exigeix que l’acord per llogar l’espai comunitari s’adopti per una majoria qualificada de quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació si el lloguer és per un termini superior a quinze anys (art. 553-26.2.g); essent, per tant, suficient un adoptat per majoria simple (de propietaris i coeficients presents o representats amb dret a vot) si el lloguer és per una durada inferior.

Ara bé, una qüestió que s’ha de tenir molt en compte és com tributen els ingressos que provenen d’aquests lloguers i com o qui els ha de tributar.

Doncs bé, les comunitat de propietaris estan subjectes al règim d’atribució de rendes (no estan subjectes a l’impost de societats, com les societats mercantils), de menera qu eles rendes obtingudes s’atribueixen als propietaris que integren aquella comunitat. És a dir, les rendes obtingudes dels lloguers s’atribuiran als propietaris que integren la comunitat en funció de la seva quota de participació en aquella comunitat(que és aquella quota que ve fixada a l’escriptura de divisió horitzontal i de propietat, i que conforme el Codi Civil de Catalunya determina la distribució de les despeses i el repartiment del ingressos), o bé, si en els estatuts s’ha establert un altre sistema o percentatge de repartiment, conforme a aquest repartiment (com ha aclarit la DGT).

Això implica que els propietaris hauran de declarar aquestes rendes a la seva declaració de la renda (IRPF) si són persones físiques i estan obligades a presentar-la (en cas de societats al seu Impost de Societats).

També és important tenir en compte que per hisenda és indiferent que els propietaris hagin rebut efectivament aquests imports, els cedeixin gratuïtament a la comunitat o acordin destinar-los a fer front a altres despeses de la comunitat. Així si la comunitat, com sol ser molt habitual, acorda no entregar aquest diners als propietaris sinó que romanguin al compte de la comunitat per fer front a despeses comunitàries; igualment els propietaris els hauran d’imputar com a rendiments en la seva declaració de la renda.

Quant a les obligacions fiscals de la comunitat de propietaris que obté rendes per lloguer de zones comunes, s’estableix que si aquella obté unes rendes superiors a tres mil euros anuals, haurà d’informar a hisenda presentant (al mes de gener) el corresponent model anual de declaració d’entitat en regim d’atribució de rendes (model 184).

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU