CAT / ESP

Quines despeses es pot deduir el propietari d’un habitatge llogat?

¿Qué gastos se puede deducir el propietario de una vivienda alquilada?

Durant aquesta campanya de la declaració de la Renda 2022, és important conèixer les despeses que un propietari d’un o més béns immobles destinats a lloguer es pot deduir. Un dels conceptes que s’han de declarar són els ingressos econòmics derivats del lloguer d’aquests immobles, declaració que s’ha de realitzar a la secció “Rendiments del capital immobiliari“.

En cas que el lloguer sigui considerat una activitat econòmica, els ingressos obtinguts són classificats com a rendiments de l’activitat, no com a rendiments del capital immobiliari. A aquests efectes, s’entén que l’arrendament es porta a terme com activitat econòmica quan va acompanyat de serveis propis de la indústria hotelera (neteja, canvi de roba, restauració, etc.) i també quan, per a l’ordenació d’aquesta, s’utilitzi, almenys, una persona, empleada amb contracte laboral i a jornada completa.

Càlcul dels rendiments procedents de l’arrendament

En la declaració de la Renda, s’han de declarar tots els pagaments que hagi d’assolir el propietari de l’immoble – no s’inclou l’IVA -, és a dir, les despeses, serveis, comunitat, l’impost sobre béns immobles (IBI)…  A aquestes quantitats percebudes, s’han de descomptar les despeses que es poden deduir per l’arrendament, donant com a resultat el rendiment net.

És important tenir en compte que cada immoble s’ha de declarar de forma individual, tot tenint en compte que les despeses no poden superar els ingressos obtinguts, doncs si fos així el resultat seria negatiu. Si això succeís en algun cas, el rendiment net seria 0.

Despeses deduïbles

Existeix la possibilitat de deduir totes aquelles despeses que es poden acreditar com a necessàries per a l’obtenció dels rendiments com, per exemple:

Com s’ha de declarar quan hi ha impagaments dels llogaters

En cas que l’inquilí no realitzi els pertinents pagaments del lloguer, el propietari té igualment l’obligació de declarar els ingressos encara que no els hagi rebut. No obstant, la llei possibilita la deducció de l’import no adquirit mitjançant el concepte “saldo de dubtós cobrament”.

Aquesta deducció es pot aplicar en dos casos:

Quan un saldo dubtós és cobrat després de la seva deducció, es computa com a ingrés en l’exercici en què es produeixi aquest cobrament.

En cas d’un lloguer destinat a habitatge habitual, la reducció és del 60%

Un dels grans beneficis de lloguer d’habitatge habitual és que compta amb una bonificació del 60% del rendiment econòmic net del pis, és a dir, que només s’ha de pagar IRPF sobre el 40% del rendiment net del lloguer. Aquesta reducció no s’aplica al lloguer d’immobles de temporada, pisos turístics, oficines, locals comercials, garatges…

Finalment, cal comentar que l’última Llei 12/2023, que ha entrat en vigor aquest 24 de maig, pel dret a l’habitatge disminueix la reducció del rendiment net positiu del 60% al 50% a partir de l’1 de gener del 2024 per als contractes que es formalitzin després del 26 de maig de 2023. Però també permet que aquesta reducció del 50% es pugui incrementar del 60% fins al 90% en funció de diversos criteris. La nova Llei permet les següents reduccions en els següents casos:

ACTUALITAT

18/09/23

Recurs d’alçada contra la limitació de rendes en zones de mercat residencial tens

Davant la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant zones de mercat residencial tensionat a diferents municipis de Catalunya, s’ha presentat un Recurs d’alçada instat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb: – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya – El Consell de Col·legis Oficials d’Agents de […]

...

07/09/23

Quines reparacions corren a càrrec de l’inquilí i quines a càrrec del propietari en un immoble de lloguer?

Quan es lloga un habitatge, un dels punts que més controvèrsia sol generar entre propietari i llogater és el fet de saber qui ha d’assumir les despeses de les reparacions o avaries de l’habitatge. Per tal d’evitar malentesos en un futur, és fonamental  que el contracte defineixi el millor possible aquestes responsabilitats. És important conèixer […]

...

28/08/23

La Generalitat determina que els propietaris de cinc habitatges o més siguin considerats grans tenidors

La Generalitat ja ha resolt la cinquantena d’al·legacions que ha rebut arran de la declaració del passat 22 de juny, quan es van assenyalar 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat amb l’objectiu de poder-hi limitar el preu del lloguer. Les al·legacions presentades per diferents Cambres de la Propietat i pel Consell General […]

...

23/08/23

La Generalitat desestima les al·legacions presentades contra la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Aquest passat dimarts 22 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat per la qual es declara 140 municipis catalans com a zones de mercat residencial tensionat. Abans d’aquesta resolució, la Secretaria d’Habitatge va desestimar de forma genèrica les al·legacions presentades, entre d’altres […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU