CAT / ESP

Quines despeses es pot deduir el propietari d’un habitatge llogat?

¿Qué gastos se puede deducir el propietario de una vivienda alquilada?

Durant aquesta campanya de la declaració de la Renda 2022, és important conèixer les despeses que un propietari d’un o més béns immobles destinats a lloguer es pot deduir. Un dels conceptes que s’han de declarar són els ingressos econòmics derivats del lloguer d’aquests immobles, declaració que s’ha de realitzar a la secció “Rendiments del capital immobiliari“.

En cas que el lloguer sigui considerat una activitat econòmica, els ingressos obtinguts són classificats com a rendiments de l’activitat, no com a rendiments del capital immobiliari. A aquests efectes, s’entén que l’arrendament es porta a terme com activitat econòmica quan va acompanyat de serveis propis de la indústria hotelera (neteja, canvi de roba, restauració, etc.) i també quan, per a l’ordenació d’aquesta, s’utilitzi, almenys, una persona, empleada amb contracte laboral i a jornada completa.

Càlcul dels rendiments procedents de l’arrendament

En la declaració de la Renda, s’han de declarar tots els pagaments que hagi d’assolir el propietari de l’immoble – no s’inclou l’IVA -, és a dir, les despeses, serveis, comunitat, l’impost sobre béns immobles (IBI)…  A aquestes quantitats percebudes, s’han de descomptar les despeses que es poden deduir per l’arrendament, donant com a resultat el rendiment net.

És important tenir en compte que cada immoble s’ha de declarar de forma individual, tot tenint en compte que les despeses no poden superar els ingressos obtinguts, doncs si fos així el resultat seria negatiu. Si això succeís en algun cas, el rendiment net seria 0.

Despeses deduïbles

Existeix la possibilitat de deduir totes aquelles despeses que es poden acreditar com a necessàries per a l’obtenció dels rendiments com, per exemple:

Com s’ha de declarar quan hi ha impagaments dels llogaters

En cas que l’inquilí no realitzi els pertinents pagaments del lloguer, el propietari té igualment l’obligació de declarar els ingressos encara que no els hagi rebut. No obstant, la llei possibilita la deducció de l’import no adquirit mitjançant el concepte “saldo de dubtós cobrament”.

Aquesta deducció es pot aplicar en dos casos:

Quan un saldo dubtós és cobrat després de la seva deducció, es computa com a ingrés en l’exercici en què es produeixi aquest cobrament.

En cas d’un lloguer destinat a habitatge habitual, la reducció és del 60%

Un dels grans beneficis de lloguer d’habitatge habitual és que compta amb una bonificació del 60% del rendiment econòmic net del pis, és a dir, que només s’ha de pagar IRPF sobre el 40% del rendiment net del lloguer. Aquesta reducció no s’aplica al lloguer d’immobles de temporada, pisos turístics, oficines, locals comercials, garatges…

Finalment, cal comentar que l’última Llei 12/2023, que ha entrat en vigor aquest 24 de maig, pel dret a l’habitatge disminueix la reducció del rendiment net positiu del 60% al 50% a partir de l’1 de gener del 2024 per als contractes que es formalitzin després del 26 de maig de 2023. Però també permet que aquesta reducció del 50% es pugui incrementar del 60% fins al 90% en funció de diversos criteris. La nova Llei permet les següents reduccions en els següents casos:

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU