CAT / ESP

Pròrroga en la suspensió dels procediments de desnonaments

Pròrroga en la suspensió dels procediments de desnonaments

El passat 30 de juny va entrar en vigor el Reial Decret Llei 5/2023 de 28 de juny, el qual, juntament amb altres modificacions legals, prorroga la suspensió de desnonaments fins al 31 de desembre de 2023.

Aquesta suspensió afecta els desnonaments iniciats a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei que tinguin com a objecte l’habitatge habitual de l’arrendatari en què es reclamin les rendes de lloguer o quantitats degudes, així com aquells casos en què hagi finalitzat la vigència del contracte.

Qui pot sol·licitar la suspensió del procediment judicial i com funciona?

Pròrroga de la suspensió del procediment judicial de desnonament en els supòsits de les ocupacions d’habitatges:

En aquest cas, per obtenir una pròrroga en el procés de desnonament, els requisits es modifiquen:

Procediments suspesos actualment. Pròrroga de la seva vigència fins al 31 de desembre de 2023

Si l’arrendador és un gran tenidor, els procediments només es poden reprendre si la part actora acredita que s’ha sotmès a un procediment de conciliació o intermediació que determinin les Administracions Públiques.

Pròrroga del termini dels drets dels arrendadors i propietaris a sol·licitar una compensació

Es prorroga fins el 31 de gener de 2024 el dret a sol·licitar una compensació econòmica per a aquells arrendadors i/o propietaris a qui se’ls hi hagi suspès el desnonament o el llançament judicial. La sol·licitud pot presentar-se fins el 31 de gener de 2024.

En què consisteix aquesta compensació?

És el valor mig que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn on es trobi aquest i es determini a partir dels preus de referència del preu del lloguer d’habitatge, més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assolit l’arrendador pel període transcorregut entre l’acord de la suspensió i el moment en què s’aixequi la suspensió pel Tribunal o bé per haver exhaurit el termini fins al 31 de desembre de 2023. No obstant això, si aquell valor fos superior a la renda que vingués cobrant l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre durant el mateix període, més les despeses corrents.

Mesures de suport a l’adquisició de l’habitatge habitual

Per altra banda, s’aprova una línia d’avals per a la cobertura parcial, per compte de l’Estat, del finançament per a l’adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per a joves de fins a 35 anys i famílies amb menors al seu càrrec que formalitzin operacions de préstec hipotecari amb entitats financeres.

Als efectes anteriors, s’autoritza al Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana (MITMA) perquè, mitjançant un Conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), durant un termini de 15 anys, atorgui una línia d’avals amb cobertura parcial de l’Estat, de fins a 2.500 milions d’euros.

ACTUALITAT

20/06/24

No és exigible l’impost de plusvàlua en la dissolució del condomini sobre un bé immoble

La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt a la consulta de 15 de febrer de 2024, V0123/2024 que, amb la dissolució de comunitat de béns formada per un únic bé que s’adjudica a una de les comuneres que compensa econòmicament la resta dels comuners, no es produeix el fet imposable de l’Impost de Plusvàlua […]

...

14/06/24

És legal tallar els subministraments a un arrendatari que no abona els rebuts del lloguer?

Davant l’incompliment de pagament dels rebuts de lloguer per part d’un arrendatari és ben segur que algun arrendador hagi considerat donar de baixa els subministraments, com a mesura forçosa i per tal d’aconseguir cobrar el deute del llogater. No obstant això, convé saber que no és legal tallar els subministraments a un arrendatari. En el […]

...

07/06/24

A partir de l’1 de juliol s’hauran de complir noves mesures de seguretat als ascensors

El passat mes d’abril es va publicar el Reial decret 355/2024, de 2 d’abril, pel qual es va aprovar la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 “Ascensors”, que regula aspectes com la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existents. Aquesta norma entrarà en […]

...

31/05/24

El Govern prorroga la suspensió dels desnonaments hipotecaris fins al 2028

El Consell de Ministres del passat 14 de maig va aprovar un Reial Decret Llei, pel qual es prorroguen les mesures de suspensió dels desnonaments hipotecaris, és a dir, de llançaments sobre l’habitatge habitual per a la protecció dels col·lectius vulnerables fins al 15 de maig de 2028. El Reial Decret Llei 1/2024, de 14 […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU