CAT / ESP

Pròrroga en la suspensió dels procediments de desnonaments

Pròrroga en la suspensió dels procediments de desnonaments

El passat 30 de juny va entrar en vigor el Reial Decret Llei 5/2023 de 28 de juny, el qual, juntament amb altres modificacions legals, prorroga la suspensió de desnonaments fins al 31 de desembre de 2023.

Aquesta suspensió afecta els desnonaments iniciats a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei que tinguin com a objecte l’habitatge habitual de l’arrendatari en què es reclamin les rendes de lloguer o quantitats degudes, així com aquells casos en què hagi finalitzat la vigència del contracte.

Qui pot sol·licitar la suspensió del procediment judicial i com funciona?

Pròrroga de la suspensió del procediment judicial de desnonament en els supòsits de les ocupacions d’habitatges:

En aquest cas, per obtenir una pròrroga en el procés de desnonament, els requisits es modifiquen:

Procediments suspesos actualment. Pròrroga de la seva vigència fins al 31 de desembre de 2023

Si l’arrendador és un gran tenidor, els procediments només es poden reprendre si la part actora acredita que s’ha sotmès a un procediment de conciliació o intermediació que determinin les Administracions Públiques.

Pròrroga del termini dels drets dels arrendadors i propietaris a sol·licitar una compensació

Es prorroga fins el 31 de gener de 2024 el dret a sol·licitar una compensació econòmica per a aquells arrendadors i/o propietaris a qui se’ls hi hagi suspès el desnonament o el llançament judicial. La sol·licitud pot presentar-se fins el 31 de gener de 2024.

En què consisteix aquesta compensació?

És el valor mig que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn on es trobi aquest i es determini a partir dels preus de referència del preu del lloguer d’habitatge, més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assolit l’arrendador pel període transcorregut entre l’acord de la suspensió i el moment en què s’aixequi la suspensió pel Tribunal o bé per haver exhaurit el termini fins al 31 de desembre de 2023. No obstant això, si aquell valor fos superior a la renda que vingués cobrant l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre durant el mateix període, més les despeses corrents.

Mesures de suport a l’adquisició de l’habitatge habitual

Per altra banda, s’aprova una línia d’avals per a la cobertura parcial, per compte de l’Estat, del finançament per a l’adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per a joves de fins a 35 anys i famílies amb menors al seu càrrec que formalitzin operacions de préstec hipotecari amb entitats financeres.

Als efectes anteriors, s’autoritza al Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana (MITMA) perquè, mitjançant un Conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), durant un termini de 15 anys, atorgui una línia d’avals amb cobertura parcial de l’Estat, de fins a 2.500 milions d’euros.

ACTUALITAT

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

12/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU