CAT / ESP

Ocupació il·legal d’habitatges. Problemàtica i solucions potencials

Situació actual
D’acord amb el contingut de l’informe elaborat per la Property Rights Alliance, el seguiment i difusió del qual a Espanya realitza l’Institut d’Estudis Econòmics, la garantia del dret de la propietat és menor a Espanya que a la resta d’Europa. Clarament situa Espanya a la zona baixa de la classificació de la mitjana de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE).

El fenomen de l’ocupació dels habitatges ja és alarmant des de fa alguns anys, a causa de la tolerància, quan no suport explícit, per part del legislador, tant estatal com local que estan donant als ocupants il·legals, negant el contingut essencial del legítim dret de la propietat, fins i tot amb fets que suposen activitats delictives (em refereixo a les màfies que, a l’empara de la cobertura legal de les lleis estan proliferant en les ocupacions il·legals).

Han de ser les administracions públiques i no els particulars, els que procurin una política urbanística d’habitatges socials, tal com passa a països del nostre entorn. No existeix a la Constitució cap norma legal que doni empara a l’ocupació, entesa com la usurpació de la possessió d’un bé immoble al propietari legítim.

A nivell estatal i amb el pretext de la situació d’emergència generada per la Covid-19, s’han publicat diversos decrets lleis que han recollit la possibilitat de la suspensió dels desnonaments i llançaments en el cas de col·lectius vulnerables. Aquesta norma jurídica s’ha prorrogat des d’abril del 2.020 i actualment està prevista fins al 31 de desembre del 2.022.

L’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) destaca el cas particular de Catalunya que des de 2015 ha aprovat diferents lleis i decrets lleis amb clara tendència a la defensa dels “presumptes” drets dels ocupants d’immobles, amb evident greuge per als propietaris; sobretot per als “grans forquilles” d’habitatges, obligant-los a oferir un lloguer social abans d’interposar una demanda judicial de desnonament o suspenent el procés judicial o el llançament forçós. De fet, la Llei 1/2022, de 3 de març, en recollir, una vegada més, l’obligació dels propietaris de realitzar una oferta de lloguer social als ocupants d’habitatges sense títol, contempla períodes de proposta del lloguer de fins 12 anys.

Finalment, segons l’article publicat pel Sr. Ràfols Esteve (La legislació de Catalunya sobre l’habitatge i el sòl. Legalització de l’ocupació i paràlisi immobiliària) Catalunya lidera el rànquing amb 7.345 immobles ocupats al 2.021, el 45% del total, multiplicant per 4,8 la xifra de Madrid.

Termini per dictar sentències en procediments verbals -civils-
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el període que han d’esperar els propietaris de mitjana a Espanya per fer fora un ocupa il·legal i, per tant, recuperar la possessió de l’immoble, es va situar en 2.021 en 18,1 mesos: és a dir :

És important tenir en compte així mateix que la durada del procediment judicial pot variar en funció de si es tracta d’un Jutjat d’una gran ciutat (on hi ha Jutjats exclusius de 1a Instància) o si es tracta d’un Jutjat d’un municipi més petit (en què no hi ha diferència entre Jutjats de 1a Instància i Instrucció). A tenir en compte així mateix els possibles recursos que poden plantejar els ocupants que poden dilatar en molt de temps el procediment.

Durada procediments civils segons dades del CGPJ a Espanya:

CCAA Verbales posesorios por ocupación de viviendas( meses) Apelaciones de sentencias de juicios verbales (meses) Plazo total (meses)
Castilla y León 11,3 19,5 30,8
Canarias 11,3 10,8 22,1
Murcia 14,9 6,5 21,4
Andalucía 11,3 8,6 19,9
Baleares 10,6 7,7 18,3
España 9,6 8,5 18,1
Cataluña 7,9 10,1 18
Cantabria 9,3 7,6 16,9
La Rioja 7,8 9 16,8
Madrid 9,9 6,4 16,3
Comunidad Valenciana 8 8 16
País Vasco 5 9,7 14,7
Extremadura 9,2 5 14,2
Castilla La Mancha 8,7 4,7 13,4
Galicia 6,3 6,9 13,2
Aragón 6,6 4,2 10,8
Navarra 4,2 5,5 9,7
Asturias 5 4,3 9,3

Possibles solucions
La realitat és que hi ha un consens generalitzat per solucionar l’actual situació de manera que els ocupants il·legals estiguin obligats a desallotjar l’immoble ocupat en un termini de 48 hores, com passa a Suècia, Dinamarca, Holanda o Alemanya i això es pot instrumentalitzar fàcilment mitjançant una reforma del Codi Penal a través dels mecanismes processals següents:

 

Rosa M. Peris Vidal
Barcelona, 6 de setembre de 2022
Directora Jurídica CPUB

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU