CAT / ESP

Ocupació il·legal d’habitatges. Problemàtica i solucions potencials

Situació actual
D’acord amb el contingut de l’informe elaborat per la Property Rights Alliance, el seguiment i difusió del qual a Espanya realitza l’Institut d’Estudis Econòmics, la garantia del dret de la propietat és menor a Espanya que a la resta d’Europa. Clarament situa Espanya a la zona baixa de la classificació de la mitjana de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE).

El fenomen de l’ocupació dels habitatges ja és alarmant des de fa alguns anys, a causa de la tolerància, quan no suport explícit, per part del legislador, tant estatal com local que estan donant als ocupants il·legals, negant el contingut essencial del legítim dret de la propietat, fins i tot amb fets que suposen activitats delictives (em refereixo a les màfies que, a l’empara de la cobertura legal de les lleis estan proliferant en les ocupacions il·legals).

Han de ser les administracions públiques i no els particulars, els que procurin una política urbanística d’habitatges socials, tal com passa a països del nostre entorn. No existeix a la Constitució cap norma legal que doni empara a l’ocupació, entesa com la usurpació de la possessió d’un bé immoble al propietari legítim.

A nivell estatal i amb el pretext de la situació d’emergència generada per la Covid-19, s’han publicat diversos decrets lleis que han recollit la possibilitat de la suspensió dels desnonaments i llançaments en el cas de col·lectius vulnerables. Aquesta norma jurídica s’ha prorrogat des d’abril del 2.020 i actualment està prevista fins al 31 de desembre del 2.022.

L’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) destaca el cas particular de Catalunya que des de 2015 ha aprovat diferents lleis i decrets lleis amb clara tendència a la defensa dels “presumptes” drets dels ocupants d’immobles, amb evident greuge per als propietaris; sobretot per als “grans forquilles” d’habitatges, obligant-los a oferir un lloguer social abans d’interposar una demanda judicial de desnonament o suspenent el procés judicial o el llançament forçós. De fet, la Llei 1/2022, de 3 de març, en recollir, una vegada més, l’obligació dels propietaris de realitzar una oferta de lloguer social als ocupants d’habitatges sense títol, contempla períodes de proposta del lloguer de fins 12 anys.

Finalment, segons l’article publicat pel Sr. Ràfols Esteve (La legislació de Catalunya sobre l’habitatge i el sòl. Legalització de l’ocupació i paràlisi immobiliària) Catalunya lidera el rànquing amb 7.345 immobles ocupats al 2.021, el 45% del total, multiplicant per 4,8 la xifra de Madrid.

Termini per dictar sentències en procediments verbals -civils-
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el període que han d’esperar els propietaris de mitjana a Espanya per fer fora un ocupa il·legal i, per tant, recuperar la possessió de l’immoble, es va situar en 2.021 en 18,1 mesos: és a dir :

És important tenir en compte així mateix que la durada del procediment judicial pot variar en funció de si es tracta d’un Jutjat d’una gran ciutat (on hi ha Jutjats exclusius de 1a Instància) o si es tracta d’un Jutjat d’un municipi més petit (en què no hi ha diferència entre Jutjats de 1a Instància i Instrucció). A tenir en compte així mateix els possibles recursos que poden plantejar els ocupants que poden dilatar en molt de temps el procediment.

Durada procediments civils segons dades del CGPJ a Espanya:

CCAA Verbales posesorios por ocupación de viviendas( meses) Apelaciones de sentencias de juicios verbales (meses) Plazo total (meses)
Castilla y León 11,3 19,5 30,8
Canarias 11,3 10,8 22,1
Murcia 14,9 6,5 21,4
Andalucía 11,3 8,6 19,9
Baleares 10,6 7,7 18,3
España 9,6 8,5 18,1
Cataluña 7,9 10,1 18
Cantabria 9,3 7,6 16,9
La Rioja 7,8 9 16,8
Madrid 9,9 6,4 16,3
Comunidad Valenciana 8 8 16
País Vasco 5 9,7 14,7
Extremadura 9,2 5 14,2
Castilla La Mancha 8,7 4,7 13,4
Galicia 6,3 6,9 13,2
Aragón 6,6 4,2 10,8
Navarra 4,2 5,5 9,7
Asturias 5 4,3 9,3

Possibles solucions
La realitat és que hi ha un consens generalitzat per solucionar l’actual situació de manera que els ocupants il·legals estiguin obligats a desallotjar l’immoble ocupat en un termini de 48 hores, com passa a Suècia, Dinamarca, Holanda o Alemanya i això es pot instrumentalitzar fàcilment mitjançant una reforma del Codi Penal a través dels mecanismes processals següents:

 

Rosa M. Peris Vidal
Barcelona, 6 de setembre de 2022
Directora Jurídica CPUB

ACTUALITAT

07/12/22

Guia per a la compravenda de béns immobles (I)

Si heu arribat a la decisió que voleu vendre un immoble, us recomanem que acudiu a un professional per poder verificar i comprovar la documentació i procediments necessaris i, d’aquesta manera, quan aparegui un possible comprador o el seu advocat, poder fer una venda ràpida, neta i reeixida. Naturalment, a la Cambra de la Propietat […]

...

28/11/22

Mesures urgents per a deutors hipotecaris

El passat 24 de novembre de 2022 es va publicar l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat. El Reial Decret Llei 19/22, de 22 de novembre, indica que el Consell de Ministres aprovarà les condicions i els requisits a complir pels deutors […]

...

17/11/22

El Tribunal Suprem declara que l’extinció del condomini tributa com a guany patrimonial a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha declarat que sí que tributa a l’IRPF la dissolució d’una comunitat de béns, o el que és el mateix, la venda per part d’un dels propietaris de part de l’habitatge i que el que es queda amb la casa compensa en metàl·lic a l’altre. És una operació molt habitual després d’un […]

...

03/11/22

Ajuts a comunitats de propietaris per a actuacions de millora d’infraestructures de telecomunicacions

A partir del 9 de setembre fins el 30 de juny de 2023 es podrán  sol·licitar els ajuts per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, adreçats a comunitats de propietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal i construïts abans de l’any 2.000. La convocatòria s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU