CAT / ESP

Nova pròrroga per a la suspensió dels desnonaments i de la sol·licitud de compensació econòmica per als propietaris afectats

El 27 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, de pròrroga i ampliació de les mesures aprovades pel Govern a l’anterior Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, i que establia mesures de protecció social a les llars vulnerables davant dels efectes provocats per la COVID 19.

Alguna de les mesures que, amb caràcter urgent, ha aprovat el Govern per respondre a la situació de les llars en un context marcat per l’evolució de la pandèmia i que s’ha vist agreujada amb la invasió d’Ucraïna i els seus efectes sobre la inflació dels preus, es refereixen a:

Pròrroga per a la sol·licitud de l’arrendatari de suspensió dels procediments de desnonament i llançament

– S’amplien fins al 31 de desembre de 2022 les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables sense solució habitacional que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, ja sigui per impagament de rendes o per expiració del termini de vigència, en què l’arrendador pretengui recuperar la possessió de l’habitatge. En aquest cas, l’arrendatari pot sol·licitar una suspensió extraordinària del procediment de desnonament o del llançament fins al 31 de desembre del 2022. Aquesta mesura afecta els contractes de lloguer signats amb posterioritat a 1 de gener de 1995.

– Aquesta possibilitat de suspensió fins al 31 de desembre de 2022, s’estén també a aquelles llars vulnerables afectades per un procés de llançament de l’habitatge habitual quan l’habiten sense cap títol legal i sempre que el propietari sigui una persona física o jurídica considerada Gran Tenidor (propietari de + de 10 habitatges o superfície construïda de més de 1.500m2, exclosos garatges i trasters). No obstant això, la norma estableix les excepcions següents a aquest supòsit de suspensió:

 

Ampliació del termini per a la sol·licitud de la compensació econòmica als propietaris

En cas que no s’ofereixi una solució habitacional durant els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tenen dret a sol·licitar una compensació econòmica sempre que s’acrediti perjudici econòmic.

El termini per sol·licitar aquesta compensació era d’un mes des de l’acabament de la vigència de les mesures de suspensió de desnonaments i llançaments. Amb l’aprovació de la pròrroga de les mesures de suspensió fins al 31 de desembre del 2022, la possibilitat que els arrendadors i propietaris dels habitatges afectats puguin sol·licitar una compensació econòmica s’amplia fins al 31 de gener de 2023.

ACTUALITAT

21/07/22

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l’Administració Pública

La Comissió Europea va iniciar un procediment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb la finalitat de formular al citat Tribunal una pregunta: Els articles de la legislació espanyola que regulen la responsabilitat patrimonial de l’Estat són o no contraris a la normativa europea quan es produeix una reclamació a l’Estat per […]

...

14/07/22

El TSJC suspèn cautelarment la declaració d’àrees de mercat tens d’habitatge de diferents municpis de Catalunya

La Resolució de 26 d’abril de 2.022 de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va donar la raó a la petició efectuada pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, pel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya i el Consell de Col·legis […]

...

07/07/22

Limitació extraordinària renda lloguer

De forma excepcional, s’imposa una limitació temporal a l’actualització de les rendes dels contractes de lloguer d’habitatge. El dia 31 de març de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials […]

...

04/07/22

Nova pròrroga per a la suspensió dels desnonaments i de la sol·licitud de compensació econòmica per als propietaris afectats

El 27 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, de pròrroga i ampliació de les mesures aprovades pel Govern a l’anterior Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, i que establia mesures de protecció social a les llars vulnerables davant dels efectes provocats per […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU