CAT / ESP

El preu del lloguer a les comarques gironines ha pujat el 2017

Preu de lloguer habitatges

 

El preu del lloguer a les comarques gironines ha pujat el 2017. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi trimestral que fa la Cambra de la Propietat Urbana de Girona i que fa pocs dies ha tancat el resultat de desembre i, com a conseqüència, el conjunt del 2017. Girona ciutat continua tenint el lloguer més alt amb 550€ de mitjana i el més baix és el d’Olot, amb 400€ de mitjana. Malgrat que la capital de la Garrotxa és on hi ha els lloguers més barats, també és la població de totes les comarques gironines on ha augmentat més percentualment, un 14%. A la zona costera entre Palamós i Sant Feliu el quart trimestre s’ha tancat amb un preu de 480€ i consolida la pujada respecte de l’any passat, mentre que a Figueres els preus mitjans són de 430€.

L’estudi trimestral de la Cambra pren com a punt de partida el primer trimestre de 2008 i acaba en el darrer trimestre del qual hi ha dades, en aquest cas desembre del 2017. Ara ja disposem de deu anys, un període molt significatiu que permet a la Cambra treure moltes conclusions.

A continuació us oferim un gràfic que mostra la variació trimestral de les rendes de lloguer al llarg dels darrers deu anys:

Preu dels habitatges de lloguer

Girona
Pel que fa a l’evolució dels preus del lloguer a la ciutat de Girona es poden distinguir quatre períodes:

1.-2007-2009. En aquesta etapa els preus estan en el màxim d’aquests deu anys, amb un preu de mitjana de 600€.
2.-2009-2012. Coincidint amb el primer període de la crisi econòmica que arenca a finals de 2007, els preus baixen de manera consecutiva i es frenen en arribar als 500€ mensuals de mitjana.
3.-2012-2016. Entre 2012 i 2014 hi ha els pitjors anys de la crisi econòmica de la qual tot just semblem despertar en els darrers mesos de 2017. En el conjunt del període, però, el preu s’estabilitza en els 500€.
4.-2017. La població percep una sensació de millora econòmica que troba el seu reflex també en els preus dels habitatges de lloguer. En aquests quatre trimestres hi ha hagut un increment esglaonat però constant dels preus. L’any acaba amb preus un 10% més alts respecte l’inici del 2017.

Respecte del tercer trimestre del 2017, el darrer de l’any el preu s’ha reduït de 15€, una correcció a la baixa percentual de 2,6 punts.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008 amb 650€. A l’altra banda, el preu més baix correspon al primer trimestre del 2015 amb 450€. Entre els dos extrems hi ha una caiguda percentual del 30%, 200€ en xifres absolutes.

El preu actual es troba 50€ per sota dels 600€ (un 8% menys), preu que sovintejava en el període 2007-2009.

 

Figueres
Pel que fa a l’evolució dels preus del lloguer a la ciutat de Figures es poden distinguir també quatre períodes:

1.-2007-2009. Els preus estan en màxims, situant-se entre els 500 i els 550€.
2.-2009-2013. Els preus inicien un descens des de les cotes màximes fins arribar als 400€
3.-2013-2016. Els preus s’estabilitzen, el terra continua situat en els 400€ i oscil·la fins arribar en alfun moment als 420€.
4.-2017. Hi ha un augment moderat dels preus i s’arriba ja a una mitjana de 430€.

Respecte del tercer trimestre del 2017, el darrer de l’any el preu ha crescut 10€, un increment de 2,4 punts.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008 amb 550€. A l’altra banda, el preu més baix ha estat reiteradament el de 400€, cosa que significa una disminució de 150€, un 27,2% de caiguda, respecte del preu més alt.

Els 430€ que es registren aquest trimestre del 2017 corresponen als primers i moderats increments respecte del període anterior, quan els preus eren els més baixos dels períodes estudiats.

 

Olot
Pel que fa a l’evolució dels preus del lloguer a Olot es poden distinguir cinc períodes, per bé que les variacions dels preus són més petites que en els casos de Girona i Figueres:

1.-2007-2009. Els preus estan situats en màxims, oscil·len entre els 400 i els 425€.
2.-2010-2011. Els preus s’estabillitzen a l’entorn dels 400€.
3.-2012. Els preus baixen i arriben per primer cop als 350€ de mitjana
4.-2013-2016. Els preus estan molt estabilitzats a l’entorn dels 350€.
5.-2017. Els preus de manera reiterada superen la mitjana del període anterior fins assolir novament els 400€.

Respecte del trimestre anterior es registra un creixement en números absoluts de 10€, un 2,4% d’increment.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el primer trimestre del 2009 (426€). A l’altra banda, el preu més baix correspon al primer trimestre del 2015, quan amb 320€, la reducció suposava un 24,8% o en termes absoluts, 106€.

El preu actual és el mateix que els dels anys 2010-2011. Encara manquen uns 25€ per assolir els preus del període 2007-2009.

 

Costa de Palamós a Sant Feliu de Guíxols
Pel que fa a l’evolució dels preus del lloguer en aquesta zona es poden distinguir cinc períodes:

1.-Fins al 2008. Els preus estan en màxims, i se situen a l’entorn dels 550€ mensuals.
2.-2009-2011. Primer hi ha un descens i després el preu s’estabilitza a l’entorn dels 500€ de mitjana.
3.-2012-2014. És el segon període de descensos consecutius, i s’arriba en diverses ocasions a un terra de 400€.
4.-2015-2016. Per primer cop els preus es recuperen i s’estabilitzen a l’entorn dels 450€.
5.-2017. Hi ha un nou període d’increment, se superen els 450€ que s’havien reiterat els darrers trimestres fins a situar-se en els 480€.

Respecte del trimestre anterior hi ha una variació de preu de 20€, un 4,3% d’increment.

En aquesta zona de costa, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 2008 (550€). A l’altra banda, al preu més baix s’hi arriba el 2014, amb 400€, cosa que va significar una disminució de 150€, o el que és el mateix: una caiguda del 27%.

El preu actual se situa 70€ per sota dels 550, preu que es reiterava el 2008. Els 480€ d’aquest trimestre són un preu un 12% inferior al del 2008, per bé que també són un 20% més que el preu de lloguer del període 2012-2014.

Preu dels habitatges de lloguer

El gràfic superior recull la renda mensual mitjana registrada en el quart trimestre del 2016 i la compara amb la del quart trimestre del 2017. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les ciutats estudiades.

En tots els quatre supòsits estudiats els preus d’aquest quart trimestre són superiors al del mateix període del 2016, encara que amb quanties molt desiguals. A Figueres, l’increment ha estat mínim -14 € que representa un 3 %-; més significatius han estat els increments de la resta de  poblacions estudiades.  A la zona de costa, l’increment és de 30 € (6%). Finalment tant a Girona com a  Olot la comparativa dona una variació de 50 €, que en valors relatius equival a increments del 10 % i del 14 %, respectivament.

 

(*) Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres, Olot i la zona costera. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges. En queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del de l’habitatge. També en queden fora les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que tot i ser destinats a ús residencial es caracteritzen per la seva temporalitat, així com per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

28/03/23

El fort increment dels lloguers de 2022 es desaccelera en el darrer trimestre de l’any

Amb la puja dels darrers anys els preus de lloguer recuperen la caiguda de la crisi immobiliària i superen els imports del 2008. La variació dels preus de lloguer és clarament inferior a l’IPC d’aquest període. La manca d’oferta de pisos en lloguer fa que el 2022 disminueixin el nombre de contractes de lloguer concertats. […]

...

23/03/23

Consells i mesures per adoptar a la llar davant la situació de sequera

Decàleg per a l’estalvi d’aigua amb petits consells i informació de servei amb un resum de les mesures a aplicar arrel de la declaració de situació d’excepcionalitat per sequera.  Alguns petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d’aigua, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta. Si reculls […]

...

20/03/23

Torna la regulació dels preus dels lloguers

Conferència – Col·loqui sobre la Llei d’Habitatge i Estadística lloguers Catalunya Dimecres 29 de març de 2023, a les 18:00 h (Gratuït) Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Via Laietana 22 – Sala d’Actes (sense inscripció prèvia i fins a esgotar l’aforament de la sala). També es podrà seguir en línia a través del […]

...

14/03/23

Arrendament d’una habitació: efectes fiscals

La pujada del tipus d’interès bancari i el desmesurat IPC fa que el lloguer d’una habitació s’hagi convertit en una opció per obtenir ingressos. Ara bé, en cas que ens decidim per aquesta opció, convé conèixer els aspectes fiscals més rellevants d’aquest tipus de contracte. Es perd la deducció per inversió en habitatge habitual? Aquesta […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU