CAT / ESP

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la rehabilitació urbana a les ciutats que tenen demanda residencial forta i acreditada d’habitatge, amb escassetat d’oportunitats de lloguer amb algun tipus de protecció. Les propostes d’oferta amb la documentació requerida a l’annex, els interessats les podran presentar en la bústia plurifamiliars.incasol@gencat.cat d’aquest Institut.

L’INCASÒL estudiarà les ofertes presentades i en el supòsit de resultar d’interès d’aquest Institut, es posarà en contacte amb la propietat, per tal d’iniciar el procediment de negociació per a l’adquisició de l’edifici plurifamiliar. En el supòsit de no rebre cap comunicació de l’INCASÒL en el termini de dos mesos posteriors a la presentació de l’oferta, s’haurà d’entendre aquesta desestimada per no ser d’interès.

La presentació d’oferta no donarà cap tipus de dret ni preferència per a l’adquisició. Tampoc donarà dret a cap tipus d’indemnització ni compensació econòmica. La presentació d’ofertes de venda es podrà dur a terme a la bústia abans esmentada, fins el dia 15 de juny de 2023. No seran admeses les ofertes presentades en altres registres administratius, ni s’admetran les ofertes presentades per correu.

Criteris d’adquisició de promocions d’habitatge plurifamiliar
Adquisició d’habitatges amb una superfície mínima de 40 m2 i una superfície màxima de 90 m2, en ambdós casos superfícies útils. Es diferencien en dos tipologies:

Àmbit geogràfic de situació dels habitatges plurifamiliars objecte d’aquest anunci

Documentació mínima requerida a presentar mitjançant la bústia habilitada

  1. Propietari, adreça postal del domicili social, correu electrònic, persona de contacte i número de telèfon.
  2. Quadre Excel o similar amb els següents camps (enviar adjunt): Àmbit geogràfic, municipi, adreça immoble, referencia cadastral, tipologia de cada unitat (habitatge, traster, aparcament), superfícies (útils i construïdes), nombre d’habitacions, estat d’execució de l’obra (%), preu de venda. A banda, també cal incorporar els següents camps de sí/no pel que fa a la llicència d’obres, llicència de primera ocupació, cèdula d’habitabilitat, justificació adequació obres al planejament vigent i caducitat de la llicència d’obres. Per tal d’optimitzar i facilitar el procés de selecció de les diferents ofertes, a continuació els proposem els noms del camps abreujats que ha de contenir el quadre: AMB, MUN, ADR, REFCAD, TIP, SUP_UT_M2 , SUP_CT_M2 , N_HAB, EO_%, IMP_€, LL_OBR, 1_OCUP, C_HAB, JUST_PLA, C_LL_OBR *Documentació a presentar si l’edifici d’habitatges és seleccionat 1. Llicència d’obres i llicència de primera ocupació de cada unitat residencial i cèdula d’habitabilitat si se’n disposa. En cas de no disposar-ne, acreditar el compliment del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat o si s’escau, de les obres (i cost) per donar-ne compliment. 2. Justificació de l’adequació de les obres acabades, parades o en execució, al planejament vigent (certificat d’aprofitament urbanístic).
  3. Si s’escau, caducitat de la llicència d’obres (còpia de l’acte administratiu d’incoació i si s’escau de declaració).
  4. Informació detallada gràfica per a cada habitatge, de les zones comuns i descripció dels serveis disponibles.
  5. Declaració de l’estat d’ocupació dels habitatges i títol d’ocupació.
  6. Identificació i acreditació documentació de les càrregues i/o deutes públics i/o càrregues urbanístiques que gravin la finca .

* L’INCASÒL es posarà en contacte amb la propietat i habilitarà els mecanismes oportuns per tal que ens facin arribar la documentació requerida en el cas de ser seleccionat.

Més informació

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU