CAT / ESP

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la rehabilitació urbana a les ciutats que tenen demanda residencial forta i acreditada d’habitatge, amb escassetat d’oportunitats de lloguer amb algun tipus de protecció. Les propostes d’oferta amb la documentació requerida a l’annex, els interessats les podran presentar en la bústia plurifamiliars.incasol@gencat.cat d’aquest Institut.

L’INCASÒL estudiarà les ofertes presentades i en el supòsit de resultar d’interès d’aquest Institut, es posarà en contacte amb la propietat, per tal d’iniciar el procediment de negociació per a l’adquisició de l’edifici plurifamiliar. En el supòsit de no rebre cap comunicació de l’INCASÒL en el termini de dos mesos posteriors a la presentació de l’oferta, s’haurà d’entendre aquesta desestimada per no ser d’interès.

La presentació d’oferta no donarà cap tipus de dret ni preferència per a l’adquisició. Tampoc donarà dret a cap tipus d’indemnització ni compensació econòmica. La presentació d’ofertes de venda es podrà dur a terme a la bústia abans esmentada, fins el dia 15 de juny de 2023. No seran admeses les ofertes presentades en altres registres administratius, ni s’admetran les ofertes presentades per correu.

Criteris d’adquisició de promocions d’habitatge plurifamiliar
Adquisició d’habitatges amb una superfície mínima de 40 m2 i una superfície màxima de 90 m2, en ambdós casos superfícies útils. Es diferencien en dos tipologies:

Àmbit geogràfic de situació dels habitatges plurifamiliars objecte d’aquest anunci

Documentació mínima requerida a presentar mitjançant la bústia habilitada

  1. Propietari, adreça postal del domicili social, correu electrònic, persona de contacte i número de telèfon.
  2. Quadre Excel o similar amb els següents camps (enviar adjunt): Àmbit geogràfic, municipi, adreça immoble, referencia cadastral, tipologia de cada unitat (habitatge, traster, aparcament), superfícies (útils i construïdes), nombre d’habitacions, estat d’execució de l’obra (%), preu de venda. A banda, també cal incorporar els següents camps de sí/no pel que fa a la llicència d’obres, llicència de primera ocupació, cèdula d’habitabilitat, justificació adequació obres al planejament vigent i caducitat de la llicència d’obres. Per tal d’optimitzar i facilitar el procés de selecció de les diferents ofertes, a continuació els proposem els noms del camps abreujats que ha de contenir el quadre: AMB, MUN, ADR, REFCAD, TIP, SUP_UT_M2 , SUP_CT_M2 , N_HAB, EO_%, IMP_€, LL_OBR, 1_OCUP, C_HAB, JUST_PLA, C_LL_OBR *Documentació a presentar si l’edifici d’habitatges és seleccionat 1. Llicència d’obres i llicència de primera ocupació de cada unitat residencial i cèdula d’habitabilitat si se’n disposa. En cas de no disposar-ne, acreditar el compliment del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat o si s’escau, de les obres (i cost) per donar-ne compliment. 2. Justificació de l’adequació de les obres acabades, parades o en execució, al planejament vigent (certificat d’aprofitament urbanístic).
  3. Si s’escau, caducitat de la llicència d’obres (còpia de l’acte administratiu d’incoació i si s’escau de declaració).
  4. Informació detallada gràfica per a cada habitatge, de les zones comuns i descripció dels serveis disponibles.
  5. Declaració de l’estat d’ocupació dels habitatges i títol d’ocupació.
  6. Identificació i acreditació documentació de les càrregues i/o deutes públics i/o càrregues urbanístiques que gravin la finca .

* L’INCASÒL es posarà en contacte amb la propietat i habilitarà els mecanismes oportuns per tal que ens facin arribar la documentació requerida en el cas de ser seleccionat.

Més informació

ACTUALITAT

25/05/23

Recupera el vídeo de la Jornada sobre la nova Ley de la Vivienda

El dimarts 23 de maig del 2023 la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va organitzar una jornada per parlar de les novetats de la llei d’habitatge que ha aprovat el Senat. A la jornada hi van participar la senyora Elena Vila i el senyor Antoni Calle, advocats del Servei Jurídic de la Cambra, […]

...

24/05/23

Pensant a instal·lar plaques solars?

Si us voleu beneficiar de deduccions fiscals, heu de tenir el Certificat d’Eficiència Energètica abans d’iniciar-ne les obres El Reial Decret-Llei 18/2022, en l’article 21, estableix una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a aquelles obres que millorin l’eficiència energètica dels habitatges, edificis o oficines. Segons el punt 5 […]

...

22/05/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona considera que la nova Ley de la Vivienda provocarà la disminució de l’oferta de pisos de lloguer

El gran problema de l’habitatge de lloguer és l’escassetat de pisos. No s’han aplicat polítiques que afavoreixin posar l’habitatge a lloguer La nova Ley de la Vivienda és un conjunt de mesures focalitzades a regular els preus de lloguer, no a fomentar l’oferta de pisos en lloguer Les mesures de la nova llei clarament són […]

...

02/05/23

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU