CAT / ESP

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc.

L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec dels pagaments de notaria, registre, gestoria i taxació. Però no va ser fins el 2021 que va obligar els bancs a abonar el 100% de la taxació, les despeses de registre i gestoria i la meitat dels notarials.

Tot i això, amb els anys, ha anat sorgint el dubte entre demandants i demandats:

Quin és el termini màxim per reclamar aquests diners?

Doncs ho respon la nova sentència publicada pel TJUE aquest 25 de gener del 2024. Aquesta sentència conclou que els tribunals espanyols van infringir el Dret europeu en acotar a deu anys el termini de prescripció a partir del pagament de les despeses hipotecàries, sense tenir en compte si l’usuari era coneixedor dels seus drets o disposava de prou temps per recórrer.

A partir d’ara, el rellotge comença a córrer una vegada el consumidor coneix els seus drets i disposa de temps material suficient per poder presentar un recurs, sense establir-hi una data concreta d’expiració del termini legal.

El Cas.

Els magistrats han examinat un cas que va arribar fins a l’Audiència Provincial de Barcelona. Allà, els jutges han estat revisant els recursos de tres bancs que es van negar a restituir les quantitats reclamades pels seus clients al·legant que havia expirat el termini legal de deu anys previst al Codi Civil català per exigir els diners. Aquest argument va ser avalat en segona instància, forçant el recurs dels usuaris afectats. No obstant això, el TJUE ha dictat sentència instant a la justícia espanyola a ampliar aquest termini, però sense fixar una data concreta. D’aquesta manera, rebutja que els casos prescriguin al cap de deu anys d’haver abonat les despeses si els clients no van ser informats degudament dels seus drets.

En definitiva, a partir d’aquesta sentència del TJUE , només es pot defensar que l’afectat coneix l’abusivitat de la seva clàusula quan el banc acrediti el coneixement que l’afectat tenia constància de la seva abusivitat o quan l’afectat obté la sentència ferma que ha declarat l’abusivitat. Són aquests fets, i no altres, els que fan córrer els terminis, que no poden computar a partir del pagament de les factures, com defensava abans l’Audiència Provincial de Barcelona.

Ara bé, quines despeses hipotecàries puc reclamar al banc?

Després de la darrera sentència del Tribunal Suprem, els consumidors poden recuperar el 100% de les despeses de gestoria, taxació i registre i el 50% de les despeses de notaria. A això, cal sumar-hi els interessos legals.

Segons l’Associació d’Usuaris Financers hi ha uns vuit milions d’afectats per aquesta clàusula i la quantia mitjana a recuperar és de 1.500€.

Com puc fer la reclamació?

La primera cosa que cal fer és reunir totes les factures abonades o justificants de pagaments efectuats durant la formalització del contracte. També cal aportar còpia de l’escriptura de préstec hipotecari o de compravenda amb subrogació, si escau.

Per presentar la reclamació podeu acudir en primera instància al servei d’atenció al client del mateix banc. A Internet trobareu diferents models d’escrit de reclamació de les despeses hipotecàries.

 Si el banc rebutja la sol·licitud o no respon oferint cap negociació en un termini de dos mesos, es pot anar als tribunals o elevar la queixa al Departament de Conducta d’Entitats del Banc d’Espanya. Per això és important que quedi constància que hem fet aquest primer pas, de manera que si ho hem fet presencialment a una de les oficines de l’entitat, cal demanar una còpia segellada de la sol·licitud. Aquest primer tràmit es pot fer també per correu electrònic o a través del web del mateix banc si aquest té habilitada aquesta opció.

Un cop fet aquest primer pas, la resolució del Banc d’Espanya ens arribarà en un termini de quatre mesos. No és vinculant, però sí que ens servirà per insistir davant de la nostra entitat. Si aquesta continua sense atendre la nostra reclamació, la rebutja al·legant que no és procedent o que estem fora de termini o, fins i tot, si ens exigeix més documentació o que reescrivim la reclamació, el següent pas és acudir al jutjat especialitzat en clàusules hipotecàries abusives que ens correspongui.

Si el banc fa algun tipus de proposta, cal llegir-la atentament per assegurar-se que no se’ns priva de cap dels drets ja reconeguts judicialment.

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU