CAT / ESP

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024.

En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on la Cambra de la Propietat Urbana de Girona té oficines), s’observa un increment generalitzat de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i molt significatiu de la taxa de gestió de residus (escombraries).

Girona

En el cas del municipi de Girona, en el ple de l’ajuntament del dia 26 d’octubre, es van aprovar les ordenances fiscals de l’any 2024, en les quals es contempla una pujada de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 3,6%, tant per a les finques urbanes com per a les rústiques. Pel respecta a la taxa municipal de gestió de residus (escombraries), l’augment és del 25,86%. Això significa que, en el cas dels pisos, es passarà de pagar 170,80€ a 214,98€ i, en el cas de les cases, de 240,68€ a 302€.

Figueres

A Figueres, l’IBI tindrà un increment del 4% per a finques urbanes i rústiques. Per altra banda, la taxa de gestió de residus (escombraries) augmentarà un 4%, passant de 144,42€ a 151€ anual, tant per als pisos com per a cases, essent un dels increments més moderats dels municipis analitzats.

Olot

Respecte a Olot, l’IBI s’incrementarà en un 3,5% per a finques urbanes i rústiques i la taxa d’escombraries en un 18,5%, el que suposarà (tenint en compte que en aquest municipi es paga segons el valor cadastral de la finca) que s’haurà de pagar una mitjana de 38€ anuals més.

Palamós

Finalment a Palamós, l’IBI experimentarà un augment del 8,8%, i la taxa de gestió de residus d’un 15%, passant de pagar 132,30€ per habitatge a 152,15€.

 

Els ajuntaments justifiquen la pujada de l’IBI per l’increment de la inflació. En el cas de la taxa d’escombraries, que experimentarà una de les pujades més altes en molt de temps, ho justifiquen amb l’increment de les despeses i costos dels serveis i com una conseqüència de l’aplicació de la nova llei de residus que obliga al fet que, a partir del 2025, la taxa cobreixi el 100% del cost real del servei.

Aquest augment dels impostos ha generat una queixa de molt petits propietaris que veuen com els impostos i taxes que graven les seves propietats no deixen de pujar mentre, per altra banda, se’ls limita la possibilitat d’actualitzar el lloguer conforme a la inflació (recordem que s’ha limitat al 2% per al 2024 i al 3% per al 2024), així com la renda que poden demanar (la nova llei estatal de l’habitatge preveu la limitació dels lloguers d’habitatges en les zones de mercat tensionat); a més de l’increment dels costos de manteniment de les finques que també pateixen.

ACTUALITAT

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

02/11/23

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters. A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU