CAT / ESP

A Girona, l’increment dels lloguers continua sent moderat el segon trimestre de l’any

Lloguer

Tancat i revisat el moviment dels preus dels lloguers a les comarques de Girona aquest segon trimestre de 2017 s’arriba ràpidament a les següents conclusions: en primer lloc, en el conjunt de la demarcació l’increment del preu dels lloguers continua sent moderat. En el cas de Girona ciutat, per segon trimestre consecutiu se supera la mitjana de la demarcació que està situada en 500€. En el cas gironí, el preu mitjà dels lloguers és de 525€. Per contra, a Figueres el preu del lloguer disminueix respecte del primer trimestre de 2017 i se situa en 400€, el valor més repetit dels darrers anys. Finalment, a Olot es consolida i s’incrementa la pujada de preu que ja vam detectar el primer trimestre i el preu mitjà dels lloguers se situa en 390€ mensuals.

A continuació analitzem amb més detall el comportament dels lloguers tenint com a referència aquestes tres ciutats. Us adjuntem un gràfic que permet seguir l’evolució en xifres absolutes del preu del lloguer en aquests tres territoris des de 2008 fins ara.

Anem cas per cas:

Girona

Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona i al seu àmbit metropolità veiem clarament que la variació dels preus es pot estructurar en quatre trams, corresponents a diversos períodes temporals:

-2007-2009. En aquest moment els preus estan al seu valor màxim, al voltant dels 600€ mensuals. La crisi ha esclatat però els seus efectes són encara incipients. Els anys més durs estan per venir.

-2009-2012. Els preus baixen de manera continuada des dels 600 fins als 500€ mensuals. Es pot considerar que aquest és un dels períodes de la crisi que fa més estralls en la capacitat adquisitiva dels ciutadans.

-2012-2016. Els preus deixen de caure i s’estabilitzen, amb petites variacions per sobre i per sota, a l’entorn dels 500€. La crisi no ha desaparegut i els ciutadans -tant propietaris com llogaters- es fan al càrrec que aquest conjuntura econòmica no és de curt recorregut. Tothom s’acomoda com pot a la nova realitat, tot sabent que l’antiga no tornarà.

-2017 endavant. Inici d’un moderat increment dels preus que superen els 500€. El mercat nota una certa millora de l’entorn econòmic, però s’està ametent al que pugui passar en qualsevol moment en funció de les situacions polítiques i econòmiques que generen certs moviments en l’àmbit europeu, com ara el Brexit o el procés vers la independència a Catalunya.

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu baixa cinc euros, un 1%.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre de 2008, quan la mitjana se situava en 650€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada correspon al primer trimestre de 2015 quan els preus se situen en una mitjana de 450€ mensuals, 200€ menys que el màxim assolit, cosa que representa una caiguda del preu de 200€, o el que és el mateix un 30%. Amb el preu actual s’ha recuperat part de la caiguda soferta i ara resta en 125€, un descens del 19%.

Figueres

En el cas de la ciutat de Figueres i el seu entorn podem resumir l’evolució dels preus en només tres períodes:

-2007-2009. Els preus màxims oscil·len entre una mitjana de 500 i 550€.

-2009-2013. Els preus baixen per l’efecte de la crisi i baixen del màxim de 550 a 400€.

-2013-2017. Els preus s’estabilitzen a l’entorn dels 400 i els 425€ de mitjana.

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu baixa 32 euros, cosa que significa un decrement d’un 7,5%.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre de 2008, quan la mitjana se situava en 550€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada ha estat repetidament el de 400€, cosa que ha significat una disminució de 150€ respecte del màxim. Una caiguda en percentatge d’un 27,2%. Com ja hem constatat, aquest segon trimestre de 2017 el preu retorna als 400€ després de dos trimestres amb valors superiors. Per tant, els preus a Figueres segueixen dins de la banda de fluctuació del darrers anys.

Olot

A Olot arribem a distinguir fins a cinc sèries temporals, per bé que les variacions de preus són més petites que en el cas de les anteriors ciutats.

-2007-2009. Els preus màxims oscil·len entre els 400 i els 425€

-2010-2011. Els preus s’estabilitzen a l’entorn dels 400€

-2012. Els preus baixen de 400 a 350€

-2013-2016. Els preus estan molt estabilitzats a l’entorn dels 350€

-2017. Els preus inicien un increment moderat i se situen per sobre dels 350€

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu s’incrementa en 10 euros, un augment del 2,6%.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el primer trimestre de 2009, quan la mitjana se situava en 426€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada es va assolir el primer trimestre de 2015, quan es va tocar fons, situant-se el preu en 320€ de mitjana, xifra que representava una disminució de 106€ o el que és el mateix un 24,8% menys. Amb el preu actual, la caiguda és “només” de 36€, un 8,4% de descens.

Us oferim a continuació un gràfic que recull la renda mensual mitjana del segon trimestre de 2017 i la compara amb la del segon trimestre de 2016. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les tres ciutats objecte del present estudi.

En aquest cas, a Girona i Olot els preus d’aquest segon trimestre són significativament superiors als del mateix període de 2016. A Girona l’increment és de 50€ (10,5% d’increment), mentre que a Olot la puja és de 40€ (11,4% d’increment).

Figueres no presenta cap variació de preu respecte del mateix període de l’any anterior.

*Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges; en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat. entre els quals hi ha, per exemple, els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

28/09/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona inaugura nova oficina a Palamós

Amb aquesta ja són sis les oficines que l’entitat té repartides pel territori gironí La Cambra de la Propietat Urbana va inaugurar ahir, dia 27 de setembre, la seva nova oficina a Palamós. L’acte va comptar amb la presència del president de l’entitat, Martí Casanovas, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig i el President del Consell […]

...

18/09/23

Recurs d’alçada contra la limitació de rendes en zones de mercat residencial tens

Davant la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant zones de mercat residencial tensionat a diferents municipis de Catalunya, s’ha presentat un Recurs d’alçada instat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb: – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya – El Consell de Col·legis Oficials d’Agents de […]

...

07/09/23

Quines reparacions corren a càrrec de l’inquilí i quines a càrrec del propietari en un immoble de lloguer?

Quan es lloga un habitatge, un dels punts que més controvèrsia sol generar entre propietari i llogater és el fet de saber qui ha d’assumir les despeses de les reparacions o avaries de l’habitatge. Per tal d’evitar malentesos en un futur, és fonamental  que el contracte defineixi el millor possible aquestes responsabilitats. És important conèixer […]

...

28/08/23

La Generalitat determina que els propietaris de cinc habitatges o més siguin considerats grans tenidors

La Generalitat ja ha resolt la cinquantena d’al·legacions que ha rebut arran de la declaració del passat 22 de juny, quan es van assenyalar 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat amb l’objectiu de poder-hi limitar el preu del lloguer. Les al·legacions presentades per diferents Cambres de la Propietat i pel Consell General […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU