CAT / ESP

A Girona, l’increment dels lloguers continua sent moderat el segon trimestre de l’any

Tancat i revisat el moviment dels preus dels lloguers a les comarques de Girona aquest segon trimestre de 2017 s’arriba ràpidament a les següents conclusions: en primer lloc, en el conjunt de la demarcació l’increment del preu dels lloguers continua sent moderat. En el cas de Girona ciutat, per segon trimestre consecutiu se supera la mitjana de la demarcació que està situada en 500€. En el cas gironí, el preu mitjà dels lloguers és de 525€. Per contra, a Figueres el preu del lloguer disminueix respecte del primer trimestre de 2017 i se situa en 400€, el valor més repetit dels darrers anys. Finalment, a Olot es consolida i s’incrementa la pujada de preu que ja vam detectar el primer trimestre i el preu mitjà dels lloguers se situa en 390€ mensuals.

A continuació analitzem amb més detall el comportament dels lloguers tenint com a referència aquestes tres ciutats. Us adjuntem un gràfic que permet seguir l’evolució en xifres absolutes del preu del lloguer en aquests tres territoris des de 2008 fins ara.

Anem cas per cas:

Girona

Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona i al seu àmbit metropolità veiem clarament que la variació dels preus es pot estructurar en quatre trams, corresponents a diversos períodes temporals:

-2007-2009. En aquest moment els preus estan al seu valor màxim, al voltant dels 600€ mensuals. La crisi ha esclatat però els seus efectes són encara incipients. Els anys més durs estan per venir.

-2009-2012. Els preus baixen de manera continuada des dels 600 fins als 500€ mensuals. Es pot considerar que aquest és un dels períodes de la crisi que fa més estralls en la capacitat adquisitiva dels ciutadans.

-2012-2016. Els preus deixen de caure i s’estabilitzen, amb petites variacions per sobre i per sota, a l’entorn dels 500€. La crisi no ha desaparegut i els ciutadans -tant propietaris com llogaters- es fan al càrrec que aquest conjuntura econòmica no és de curt recorregut. Tothom s’acomoda com pot a la nova realitat, tot sabent que l’antiga no tornarà.

-2017 endavant. Inici d’un moderat increment dels preus que superen els 500€. El mercat nota una certa millora de l’entorn econòmic, però s’està ametent al que pugui passar en qualsevol moment en funció de les situacions polítiques i econòmiques que generen certs moviments en l’àmbit europeu, com ara el Brexit o el procés vers la independència a Catalunya.

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu baixa cinc euros, un 1%.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre de 2008, quan la mitjana se situava en 650€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada correspon al primer trimestre de 2015 quan els preus se situen en una mitjana de 450€ mensuals, 200€ menys que el màxim assolit, cosa que representa una caiguda del preu de 200€, o el que és el mateix un 30%. Amb el preu actual s’ha recuperat part de la caiguda soferta i ara resta en 125€, un descens del 19%.

Figueres

En el cas de la ciutat de Figueres i el seu entorn podem resumir l’evolució dels preus en només tres períodes:

-2007-2009. Els preus màxims oscil·len entre una mitjana de 500 i 550€.

-2009-2013. Els preus baixen per l’efecte de la crisi i baixen del màxim de 550 a 400€.

-2013-2017. Els preus s’estabilitzen a l’entorn dels 400 i els 425€ de mitjana.

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu baixa 32 euros, cosa que significa un decrement d’un 7,5%.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre de 2008, quan la mitjana se situava en 550€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada ha estat repetidament el de 400€, cosa que ha significat una disminució de 150€ respecte del màxim. Una caiguda en percentatge d’un 27,2%. Com ja hem constatat, aquest segon trimestre de 2017 el preu retorna als 400€ després de dos trimestres amb valors superiors. Per tant, els preus a Figueres segueixen dins de la banda de fluctuació del darrers anys.

Olot

A Olot arribem a distinguir fins a cinc sèries temporals, per bé que les variacions de preus són més petites que en el cas de les anteriors ciutats.

-2007-2009. Els preus màxims oscil·len entre els 400 i els 425€

-2010-2011. Els preus s’estabilitzen a l’entorn dels 400€

-2012. Els preus baixen de 400 a 350€

-2013-2016. Els preus estan molt estabilitzats a l’entorn dels 350€

-2017. Els preus inicien un increment moderat i se situen per sobre dels 350€

Respecte al primer trimestre de l’any, el preu s’incrementa en 10 euros, un augment del 2,6%.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el primer trimestre de 2009, quan la mitjana se situava en 426€. A l’altre extrem, el preu més baix de la sèrie analitzada es va assolir el primer trimestre de 2015, quan es va tocar fons, situant-se el preu en 320€ de mitjana, xifra que representava una disminució de 106€ o el que és el mateix un 24,8% menys. Amb el preu actual, la caiguda és “només” de 36€, un 8,4% de descens.

Us oferim a continuació un gràfic que recull la renda mensual mitjana del segon trimestre de 2017 i la compara amb la del segon trimestre de 2016. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les tres ciutats objecte del present estudi.

En aquest cas, a Girona i Olot els preus d’aquest segon trimestre són significativament superiors als del mateix període de 2016. A Girona l’increment és de 50€ (10,5% d’increment), mentre que a Olot la puja és de 40€ (11,4% d’increment).

Figueres no presenta cap variació de preu respecte del mateix període de l’any anterior.

*Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges; en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat. entre els quals hi ha, per exemple, els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

12/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU