CAT / ESP

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Fórmules per rendibilitzar l'habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi.

Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple domini d’un habitatge amb la finalitat de llogar-lo a l’anterior propietari des d’aquell mateix moment. Generalment, està pensada per a persones de més de 65 anys que volen vendre casa seva i continuar residint-hi.

Així doncs, durant la signatura de l’escriptura de venda es formalitza també un contracte de lloguer amb el venedor fins a la seva defunció (de manera vitalícia) o fins que s’estimi oportú de manera temporal.

En aquesta modalitat, tant la compravenda de l’habitatge com el lloguer corresponent es duen a terme amb totes les garanties, ja que tots dos s’eleven a escriptura pública i s’inscriuen en el Registre de la Propietat.

Avantatges de la compravenda amb lloguer garantit

La compra amb lloguer garantit té avantatges tant per al comprador com per al venedor. El comprador fa una inversió immobiliària i té la garantia de tenir-hi un inquilí que li paga una renda mensual des del primer moment. I, sobretot, té la seguretat que no hi pot haver millor resident per a aquest immoble que qui fa molts anys que hi viu.

D’altra banda, com que l’objectiu de l’habitatge és molt concret, és una operació que té un descompte respecte al valor real del mercat, d’entre el 10% i el 25%.

Pel que fa al venedor de l’habitatge, l’avantatge principal és que pot continuar vivint en aquella casa durant diversos anys i, alhora, disposar de la liquiditat que suposa vendre l’immoble. Per això, la compra amb lloguer garantit és una modalitat interessant per a persones que volen complementar la pensió sense renunciar a continuar vivint a casa seva.

Desavantatges de la compravenda amb lloguer garantit

Per al comprador, la compra amb lloguer garantit implica haver de renunciar a l’ús de l’habitatge durant el temps que l’inquilí hi visqui. Per això, està pensat per a persones que no l’hagin d’utilitzar com a habitatge habitual a curt i mitjà termini. A més, la renda del lloguer sol ser més baixa que el que es paga en condicions normals.

Per al venedor, l’inconvenient principal és que renuncia a la titularitat del seu habitatge. A més, ha d’abonar l’import del lloguer, una despesa extraordinària.

Quines despeses i impostos s’han de pagar?

Fiscalment, de tractar-se de l’habitatge habitual, les persones majors estan exemptes de tributar en IRPF per aquesta modalitat de venda (només ho fan per la plusvàlua municipal). Alhora, en passar de propietaris a arrendataris queden lliures del pagament de l’assegurança de continent de l’habitatge, IBI i aportacions a la Comunitat de propietaris.

El comprador de la propietat assumeix l’impost de transmissions patrimonials i els honoraris del notari i del Registre de la Propietat.

Qui pot accedir a la compra amb lloguer garantit

Encara que la compra amb lloguer garantit és una modalitat a la qual pot accedir tothom, la veritat és que cada vegada té més adeptes entre les persones jubilades, especialment aquelles que han de fer-se càrrec de les seves cures assistencials o que volen obtenir ingressos addicionals per complementar la seva pensió.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU