CAT / ESP

El Govern proposa limitar el preu del lloguer a 16 municipis de les comarques gironines

El Govern proposa limitar el preu del lloguer a 16 municipis de les comarques gironines

La Generalitat proposarà al Govern central aplicar a 16 municipis de Girona les mesures per limitar els preus del lloguer que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge, en les quals s’estableix que el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims cinc anys. El Diari Oficial de la Generalitat  (DOGC) va publicar la setmana passada l’anunci del Departament de Territori de la Generalitat d’Informació on s’inclou el llistat dels municipis que hi ha dins de zones de mercat residencial tensionat. A Catalunya hi ha un total de 140 municipis, on viuen 6,2 milions de persones, en els quals s’ha valorat que hi ha una oferta insuficient d’habitatge assequible i que, per tant, compleixen els requisits que marca la llei.

Dels 140 municipis, setze formen part de la província de Girona: Banyoles, La Bisbal d’Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdà, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Sarrià de Ter.

Municipis de Girona on s'ha proposat limitar el preu del lloguer

Què comporta aquesta limitació del preu del lloguer?

En aquests 140 municipis és on el Govern proposa aplicar les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal, que té molts punts en comú amb la llei que Catalunya va impulsar l’any 2020 en matèria de contenció de lloguers i que el Tribunal Constitucional va tombar. En concret, s’estableix que el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell. A més, quan es tracti d’un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència del preu de lloguer. Catalunya ja disposa d’un índex propi que es va fer servir per a implantar la regulació que ja preveia la llei catalana i, per tant, Territori ha demanar al Ministeri homologar aquest índex català.

Definició de gran tenidor

Així mateix, per agilitzar la declaració de les àrees tenses i començar a aplicar-ne les mesures el com més aviat millor, el document que ara es tramita inclou la definició de caràcter general de gran tenidor com la persona física o jurídica propietària de més de deu immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda de més de 1.500m2 d’ús residencial, excloent garatges i trasters. Tot i això, la normativa dona la possibilitat d’acotar-ho fins a titulars de cinc o més habitatges, però en el tràmit obert d’informació pública no s’aplica aquesta rebaixa. Per aquesta raó, de moment, es considera gran tenidor al titular de més de deu habitatges.

Característiques dels municipis tensionats

Per fer la declaració, i per tal de garantir la coherència de les zones tensionades amb la planificació territorial de les polítiques d’habitatge a Catalunya, s’han identificat inicialment 163 municipis potencials i que són els que el Pla territorial sectorial d’habitatge, actualment en la fase final de la seva tramitació, considera com a àrees de demanda residencial forta i acreditada. D’aquests 163 municipis, el Departament de Territori considera que 140 compleixen els requisits que estableix la Llei estatal per ser declarats àrees tenses.

Una de les característiques que tenen aquests municipis declarats tensionats pel que fa a l’accés a l’habitatge és que el cost del lloguer o de l’hipoteca sumat al cost dels subministraments bàsics supera el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars. O ocorre aquest fet o es tracta de zones on el preu del lloguer o la compra de l’habitatge ha experimentat en els cinc anys a la declaració com a àrea de mercat d’habitatge tensionat, un percentatge de creixement acumulat d’almenys tres punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l’índex de preus de consum de la comunitat autònoma corresponent.

Obertura d’un període d’informació pública

L’anunci publicat ahir en el DOGC, obre un període d’informació pública de vint  dies perquè administracions, entitats i particulars puguin presentar al·legacions. Un cop finalitzat, es respondran les al·legacions rebudes i la resolució final es notificarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que serà qui finalment les podria aprovar.

La Cambra estudiarà aquest acord d’iniciació del procediment per a declarar les zones de mercat tensionat i el contingut de la memòria justificativa que l’acompanya i us mantindrem informats sobre les actuacions que es decideixi emprendre.

ACTUALITAT

18/09/23

Recurs d’alçada contra la limitació de rendes en zones de mercat residencial tens

Davant la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant zones de mercat residencial tensionat a diferents municipis de Catalunya, s’ha presentat un Recurs d’alçada instat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb: – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya – El Consell de Col·legis Oficials d’Agents de […]

...

07/09/23

Quines reparacions corren a càrrec de l’inquilí i quines a càrrec del propietari en un immoble de lloguer?

Quan es lloga un habitatge, un dels punts que més controvèrsia sol generar entre propietari i llogater és el fet de saber qui ha d’assumir les despeses de les reparacions o avaries de l’habitatge. Per tal d’evitar malentesos en un futur, és fonamental  que el contracte defineixi el millor possible aquestes responsabilitats. És important conèixer […]

...

28/08/23

La Generalitat determina que els propietaris de cinc habitatges o més siguin considerats grans tenidors

La Generalitat ja ha resolt la cinquantena d’al·legacions que ha rebut arran de la declaració del passat 22 de juny, quan es van assenyalar 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat amb l’objectiu de poder-hi limitar el preu del lloguer. Les al·legacions presentades per diferents Cambres de la Propietat i pel Consell General […]

...

23/08/23

La Generalitat desestima les al·legacions presentades contra la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Aquest passat dimarts 22 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat per la qual es declara 140 municipis catalans com a zones de mercat residencial tensionat. Abans d’aquesta resolució, la Secretaria d’Habitatge va desestimar de forma genèrica les al·legacions presentades, entre d’altres […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU