CAT / ESP

Catalunya lidera l’estadística estatal de denúncies per ocupació il·legal d’habitatges i immobles

El sector immobiliari denuncia davant la Fiscalia l’elaboració d’un manual d’okupació

Sovint els mitjans de comunicació recullen notícies sobre ocupacions il·legals d’habitatge i l’alarma i conflictivitat que generen en la vida de les comunitats, la falta d’assistència de l’Administració a les famílies davant d’una reducció dràstica dels seus ingressos, l’actuació de màfies que es lucren de les situacions de necessitat. De vegades s’oblida el trasbals que suposa per als propietaris així com pels residents de les comunitats de propietaris, tan des del punt de vista emocional com econòmic, els problemes de convivència i seguretat.

Considerem que les corporacions públiques representatives dels professionals i de les empreses del nostre sector no poden mantenir-se impassibles davant dels greus perjudicis que s’estan provocant a la propietat, a les comunitats, als veïns i a la ciutadania en general, per uns fets cada vegada més alarmants i, per això, creiem que cal instar a les autoritats públiques perquè actuïn en defensa de la legalitat i en defensa de la protecció de l’interès comú.

Les dades del Sistema Estadística de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, que recull denúncies per ocupació il·legal, permet una anàlisi més acurada de l’evolució temporal i la seva incidència a les Comunitats Autònomes més poblades.

La taxa catalana és clarament superior des de 2015 i és la més elevada en tots els anys i triplica la de Madrid el 2019.

De la dada de 2019 cal assenyalar:

En conclusió, l’any 2019 Catalunya està en 280% per sobre de la taxa mitjana estatal, un 323% per sobre Andalusia, i un 403% sobre la de Madrid.

Buscant explicacions interessa relacionar l’evolució de la taxa d’atur entre 2015 i 2019 amb l’evolució de les ocupacions durant el mateix període:

En conclusió, Catalunya, de les tres comunitats més poblades, és la que té una disminució de l’atur més important fins al 2019, en la que més creixen les ocupacions. És interessant ressaltar el fet que a Catalunya s’incrementen les ocupacions gairebé un 70% mentre que a Madrid disminueixen gairebé un 12%.

És evident que a Catalunya la millora de la situació econòmica i la reducció de la taxa d’atur no han reduït el nombre de denúncies d’ocupació il·legal, que segueix creixent.

L’explicació es pot trobar en el foment de l’ocupació il·legal per part d’alguns partits i la major permissivitat de les administracions a Catalunya, davant les dificultats d’allotjament de les famílies, i de mesures de polítiques d’habitatge demagògiques, poc eficaces i amb pocs recursos pressupostaris. Les administracions han renunciat a complir el mandat constitucional del dret a l’habitatge (article 47 de la Constitució), que estableix que els poders públics promouran les condicions i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. El Decret llei 17/2019, traspassa als propietaris d’habitatges ocupats aquesta responsabilitat, obligant-los a un lloguer social a llarg termini que no cobreix en molts casos les despeses de funcionament i manteniment, amb l’amenaça de multes coercitives exorbitants. Cap altre país de la UE té una legislació que comporta la legalització de l’ocupació.

El Decret llei 17/2019 ha estat declarat anticonstitucional i nul en aquest aspecte i d’altres articles en la Sentència 16/2021 del TC.

Aquesta sentència del TC constitueix una oportunitat per a una nova reflexió sobre com abordar les situacions de vulnerabilitat en l’accés a l’habitatge, amb mesures de política d’allotjament eficaces i d’acord amb el marc constitucional. Les entitats signants ho demanem i oferim la plena disposició.

En aquest context d’expansió de l’ocupació a Catalunya, donat que cap organisme ni cap poder públic ha denunciat aquest manual, s’informa que les entitats catalanes representatives que treballen l’habitatge i del sector immobiliari, Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i l’Associació de Promotors de Catalunya, han presentat denúncia davant la Fiscalia demanant s’esbrini i identifiqui els responsables de l’elaboració i publicació d’un “Llibret d’Okupació”, difós a la pàgina web de l’organització política juvenil ARRAN. El manual consta de 100 pàgines amb infografies, entrevistes amb experiències, consells i assessorament jurídic per evitar la desocupació. S’explica en detall quines eines són necessàries per forçar una porta, per fer entroncaments en el subministrament elèctric i per manipular els comptadors de subministres.

Sens dubte es tracta d’un document que incita amb caràcter públic a la delinqüència i a la provocació de delictes de diferent índole, contemplats a l’article 18 del Codi Penal.

ACTUALITAT

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

02/11/23

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters. A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU