CAT / ESP

L’augment dels preus de lloguer dels habitatges a les comarques de Girona es consolida

Corva de l'evolució dels preus dels habitatges de lloguer entre 2016 i 2017

Evolució preus de lloguer 2008-2017, gràfica

Evolució preus de lloguer 2008-2017, gràfica

El mercat de lloguer s’ha recuperat. Això és el que es dedueix de les dades del tercer trimestre de 2017 que han confirmat el que ja s’albirava: el mercat de lloguer torna a recuperar el pols i això ha fet que es consolidi l’increment de preus dels habitatges de lloguer a les comarques gironines. Girona continua sent el municipi on els preus són més alts, la mitjana creix ininterrompudament des del darrer trimestre de 2016 i ara ja se situa en els 565 euros. Pel que a Figueres, el mercat no acaba de decidir-se; el primer trimestre de 2017 la mitjana era de 432 euros, el següent va baixar a 400 i ara ha tornat a repuntarc fins als 420. Sembla clar que la tendència és alcista a l’Alt Empordà, però això no es podrà afirmar amb seguretat fins al tancament del darrer trimestre de l’any. A Olot, per bé que aquest trimestre se situa un xic per sota de l’anterior, la disminució -s’ha passat de 390 a 375- no amaga un clar increment de preus respecte de 2016. La capital de la Garrotxa ja va començar a deixar enrere el primer trimestre d’aquest any els 350 euros de mitjana.

Read MoreEn l’anàlisi d’aquest trimestre incorporem una nova dada que permet completar la visió que des de la Cambra de la Propietat de Girona volem donar sobre el preu dels habitatges de lloguer al conjunt de la demarcació. La dada fa referència al preu mitjà dels habitatges de lloguer a la zona costera entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Aquest trimestre l’ha tancat amb un preu mitjà de 460 euros, cosa que certifica una certa recuperació que ja es va iniciar el 2015.

Preu mitjà dels lloguers a les principals poblacions gironines 2008-2017

Preu mitjà dels lloguers a les principals poblacions gironines 2008-2017

Us adjuntem un gràfic de taula que mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer des de l’inici de la crisi, el 2008, fins ara. Si ens fixem en Girona, en el període 2007-2009 els preus se situen en màxims, arribant als 600 euros mensuals de mitjana. Venim encara impulsats per la inèrcia d’una onada de preus alts creada durant els anys que la bombolla s’anava inflant. Entre el 2009 i el 2012, coincidint amb els anys durs de la crisi, el preu mitjà cau fins als 500 euros, xifra que marcarà un cert terra fins a 2016. Aquest 2017 s’ha iniciat amb un increment esglaonat de preus, constant, que supera repetidament el preu promig de l’etapa anterior. Respecte del segon trimestre de 2017 l’augment de preu és de 40 euros en valor absolut, o el que és el mateix, un 7,6 en percentatge.

Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008, quan es van arribar als 650 euros de mitjana. A l’altre cantó de la balança, el del preu més baix, el trobem el primer trimestre del 2015, quan se situa en uns inèdits 450 euros. Separen una xifra de l’altra 200 euros. La caiguda va ser del 20% del preu del lloguer.

El preu actual se situa 35 euros per sota dels 600, preu que va sovintejar entre 2007 i 2009, un decrement d’aproximadament el 6%.

Pel que fa a l’anàlisi de la ciutat de Figueres podem distinguir tres períodes en aquesta sèrie històrica. Tal i com passa a Girona, entre 2007 i 2009 la ciutat arriba als preus màxims, situats entre 500 i 550 euros de mitjana. Entre 2009 i 2013 es produeix un fort descens fins a un terra de 400 euros. Els darrers quatre anys, la capital de l’Alt Empordà ha fluctuat entre aquest mínim de 400 euros i els 425. Respecte al segon trimestre del 2017, la variació a l’alça del preu és de 20 euros en xifres absolutes, cosa que representa un percentatge d’increment del 5%.

A Figueres, el preu màxim de mitjana que es pagava per un lloguer va ser de 550 euros el tercer trimestre de 2008. En l’altre extrem hi ha els 400 euros que ha estat repetidament el preu més baix. La diferència entre el preu màxim i el mínim és de 150 euros, que representa un 27,2% de caiguda. Amb els 420 euros de mitjana registrats aquest trimestre Figueres no escapa de les oscil·lacions dels últims anys.

Respecte a Olot podem arribar a categoritzar el període 2008-2017 en cinc etapes. La primera entre 2007 i 2009. Com passa en el cas de les poblacions anteriors ens trobem amb els preus màxims de mitjana, que se situen entre els 400 i els 425 euros. Els anys 2010 i 2011 els preus baixen però s’estabilitzen a l’entorn dels 400 euros. El 2012 baixen de 400 a 350. Entre 2013 i 2016 no es mouen d’aquests 350 euros; els preus semblen estabilitzats, ni que sigui a la baixa. A partir d’aquest 2017 els preus dels habitatges de lloguer superen reiteradament el promig de l’etapa anteior i es consolida un increment que se situa entre el 7 i el 8%. En referència al segon trimestre de 2017 hi ha una baixa de 15 euros en els preus mitjans, cosa que equival a un 3,8%.

A Olot, el preu màxim es va assolir el primer trimestre del 2009, amb preus mitjans de 426 euros. Posteriorment, el preu més baix el trobem el primer trimestre del 2015; amb 320 euros representava una disminució de 106 euros, xifra que equival a una caiguda del 24,8%. El preu actual està entre els 25 i 50 euros per sota dels preus que dominaven el mercat entre 2007 i el 2009.

En l’anàlisi d’avui incorporem per primer cop la zona de costa que va de Palamós a Sant Feliu de Guíxols, en aquesta àrea hi distinguim quatre períodes. Fins al 2008, els preus mitjans màxims ronden els 550 euros mensuals. Enytre 2009 i 2011 experimenten un lleuger retrocès que posteriorment s’acaba estabilitzant en 500 euros de mitjana. Entre 2012 i 2014 es van encadenant un seguit de descensos que acaben situant el preu mitjà del lloguer en tan sols 400 euros mensuals. Entre 2015 i 2016 els preus es recuperen per primera vegada i s’estabilitzen a l’entorn dels 450 euros mensuals. L’any 2017 ha comportat un nou increment dels preus que ja superen els 450 euros trimestre darrere trimestre. Amb tot, respecte del segon trimestre del 2017 aquest el preu mitjà ha experimentat una variació a la baixa de 30 euros, cosa que representa un 6,1% de decrement.

En aquesta àrea de costa, el preu màxim de mitjana de lloguer d’habitatges es va aconseguir el 2008 -550€- per caure en picat el 2014 als 400€. La pèrdua de 150€ va representar un descens dels ingressos pels propietaris d’un 27% de mitjana. El preu actual està 90 euros per sota dels 550, el preu que es reiterava trimestre darrera trimestre el 2008. Els 460 euros d’aquest trimestre certifiquen una caiguda de 16 punts respecte del 2008, per bé que són 15 punts més que els preus de l’etapa 2012-2014.

Corva de l'evolució dels preus dels habitatges de lloguer entre 2016 i 2017

Corva de l’evolució dels preus dels habitatges de lloguer entre 2016 i 2017

El gràfic número 3 recull la renda mensual mitjana que es va registrar en el tercer trimestre del 2017 i la compara amb la del mateix trimestre de l’any anterior. La comparativa interanual mostra la variació en els preus mitjans que s’ha produït en les ciutats estudiades. En aquest cas, en tots quatre supòsits els preus d’aquest tercer trimestre són superiors al mateix període del 2016, tot i que en quanties molt desiguals. Mentre que a Figueres l’augment ha estat mínim (3€, un 0,7%), s’incrementa substancialment a la zona d ela costat, en 2,2 punts i 10€. A Olot la comparativa presenta una variació més àmplia, ja que l’increment és de 25 euros, xifra que equival a un creixement del 7,1%. Finalment l’increment interanual gironí presenta un significatiu creixement del 10%, o en números absoluts 52€ de mitjana.

(*)Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments pera usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat; per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

28/09/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona inaugura nova oficina a Palamós

Amb aquesta ja són sis les oficines que l’entitat té repartides pel territori gironí La Cambra de la Propietat Urbana va inaugurar ahir, dia 27 de setembre, la seva nova oficina a Palamós. L’acte va comptar amb la presència del president de l’entitat, Martí Casanovas, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig i el President del Consell […]

...

18/09/23

Recurs d’alçada contra la limitació de rendes en zones de mercat residencial tens

Davant la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant zones de mercat residencial tensionat a diferents municipis de Catalunya, s’ha presentat un Recurs d’alçada instat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb: – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya – El Consell de Col·legis Oficials d’Agents de […]

...

07/09/23

Quines reparacions corren a càrrec de l’inquilí i quines a càrrec del propietari en un immoble de lloguer?

Quan es lloga un habitatge, un dels punts que més controvèrsia sol generar entre propietari i llogater és el fet de saber qui ha d’assumir les despeses de les reparacions o avaries de l’habitatge. Per tal d’evitar malentesos en un futur, és fonamental  que el contracte defineixi el millor possible aquestes responsabilitats. És important conèixer […]

...

28/08/23

La Generalitat determina que els propietaris de cinc habitatges o més siguin considerats grans tenidors

La Generalitat ja ha resolt la cinquantena d’al·legacions que ha rebut arran de la declaració del passat 22 de juny, quan es van assenyalar 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat amb l’objectiu de poder-hi limitar el preu del lloguer. Les al·legacions presentades per diferents Cambres de la Propietat i pel Consell General […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU