CAT / ESP

5 mesures per millorar el confort a la llar i reduir el consum

En aquest article us volem presentar cinc recomanacions per millorar la sensació de confort, millorar el comportament energètic del nostre habitatge i reduir el consum d’energia:


1) VENTILACIÓ I REDUCCIÓ DE L´HUMITAT AMBIENT: millora les condicions de l’aire interior i evita l´excés d’humitat.

Quan ens trobem amb un habitatge amb excés d’humitat a l’interior. Normalment s’evidencia per l’aparició de condensacions superficials a les parets o finestres més fredes. Aquest és un dels problemes més freqüents a les construccions anteriors als anys 80, amb façanes sense cambra d’aire (doble paret) o habitatges i façanes amb manca d’aïllament.

A vegades aquest problema no es manifesta fins que es canvien les finestres, ja que les filtracions que permeten les fusteries antigues fa que  l’ambient es ventili de forma natural. En  canvi amb fusteries més estanques ( que tanquen hermèticament ) ens veiem obligats a prendre mesures per a renovar i millorar la qualitat de l’aire interior i evitar condensacions i humitats.

En  aquests casos  és recomanable millorar la qualitat de l’aire obrint finestres i ventilar diàriament l’habitatge. Una altra mesura  complementaria consisteix en posar  deshumidificadors convencionals. Una solució més efectiva per aquest problema és la instal·lació d’un equip de ventilació mecànica per insuflació, que consisteix en un sistema que agafa aire de l’exterior, el filtra, l’escalfa i introdueix a l’interior transformat en aire sec.  Bàsicament funciona com el sistema de ventilació que porten tots els cotxes i el que fa és generar una sobrepressió constant d’aire sec que empeny la humitat cap enfora de l’habitatge, assegurant una òptima qualitat d’aire interior.

2) APROFITAR RADIACIÓ SOLAR: si tenim finestres amb orientació sud, a l’hivern podem aixecar les persianes de dia i baixar-les de nit.

Read MoreUna simple mesura que podem aplicar a casa nostra és l’aprofitament de l’assolellament per escalfar l’interior de l’habitatge, aprofitant l’efecte hivernacle.
En aixecar les persianes durant les hores que el sol irradia a l’interior de l’habitatge, aquest escalfarà el paviment, les parets i els objectes de l’interior, aquesta escalfor per radiació no marxarà de casa, ja que els vidres deixen passar els rajos del sol, però gran part de l’energia que aquests objectes escalfats emeten en forma d’infrarojos queda atrapada a l’interior generant energia gratuïta. Al caure el sol, si abaixem les persianes o cortines ajudarem a conservar aquesta escalfor durant més temps.

3) AÏLLAMENT DE  L’EXTERIOR, primer s’ha de reduir la demanda i després millorar les instal·lacions.
Quan es plantegen accions per reduir el consum energètic de l’habitatge, el més aconsellable és intervenir sobre el sostre i les parets periferiques de la construcció que no pas amb les instal·lacions. La prioritat ha de ser reduir la demanda energètica, és a dir la necessitat d’escalfar o refredar l’ambient i en segon terme fer-ho de la forma més eficient.
Per tant, primer s’ha de plantejar la viabilitat d’augmentar l’aïllament de les parets, cobertes o elements en contacte amb l’exterior. Segon, canviar les finestres i per últim la millora de les instal·lacions de climatització per altres més eficients.
L’aïllament de les façanes i l’eliminació de ponts tèrmics es poden plantejar amb un aplacat exterior amb diferents tipus d’acabat o amb la injecció de material aïllant dins la cambra d’aire, depenent del tipus d’edifici o façana a tractar.

4) CANVI DE FINESTRES: que s’ha de tenir en compte a l’hora de canviar-les?

Si es decideix canviar les finestres ens trobem davant d’un gran ventall de possibilitats que intentarem simplificar.
Actualment la majoria de les fusteries noves compten amb vidre cambra, i què vol dir? Doncs significa que tenim un conjunt format per un vidre exterior, una cambra d’aire estanca, i un vidre interior, en aquest cas l’aire estancat actua com a element aïllant.
Generalment la perfileria de les finestres són de PVC o alumini, en el primer cas s’ha de tenir en compte el nombre de cambres aïllants que formen la perfileria, habitualment entre 3 i 5 (a més cambres, més eficients). En el cas d’alumini es parla del trencament de pont tèrmic, ja que l’alumini és un material conductor; s’hi posa una peça aïllant que separa la cara exterior de la finestra de la interior, per evitar la conductivitat i la generació de condensació.

5) SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ: 
com poder reduir el consum d’energia?

Quan parlem dels sistemes de climatització hi ha solucions molt diverses que depenen del tipus de combustible, del tipus d’habitatge a condicionar, etc…
Plantejarem les situacions més habituals per recomanar millores que poden reduir el nostre consum considerablement.
Si tenim una caldera estanca, fer el canvi per una nova de condensació pot representar fins un estalvi del 30% en el consum de gas. En canvi si a l’habitatge ho tenim tot elèctric, hem de tenir en compte que els equips actuals d’aire condicionat han millorat molt la seva eficiència, un equip de 10 anys d’antiguitat té un rendiment aproximat del 150%, mentre que els actuals ronden entre el 250% i 400%. Això vol dir que per a cada kW d’energia que consumeix, entrega a l’ambient entre 2,5 i 4 kW en energia calòrica.
En el cas d’habitatges unifamiliars aïllats o masies amb més superfície amb calefacció de gas-oil, és recomanable el canvi per una de pellets, tenint en compte que un kg de pellets de fusta té el mateix poder calorífic que 0,5L de gas-oil C. I es genera fins un estalvi del 50% en el cost de combustible.

Esperem que aquests senzills consells siguin de profit a l’hora de buscar alternatives per millorar les condicions ambientals i reduir el consum de la nostra llar.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU