CAT / ESP

5 mesures per millorar el confort a la llar i reduir el consum

consum energètic

En aquest article us volem presentar cinc recomanacions per millorar la sensació de confort, millorar el comportament energètic del nostre habitatge i reduir el consum d’energia:


1) VENTILACIÓ I REDUCCIÓ DE L´HUMITAT AMBIENT: millora les condicions de l’aire interior i evita l´excés d’humitat.

Quan ens trobem amb un habitatge amb excés d’humitat a l’interior. Normalment s’evidencia per l’aparició de condensacions superficials a les parets o finestres més fredes. Aquest és un dels problemes més freqüents a les construccions anteriors als anys 80, amb façanes sense cambra d’aire (doble paret) o habitatges i façanes amb manca d’aïllament.

A vegades aquest problema no es manifesta fins que es canvien les finestres, ja que les filtracions que permeten les fusteries antigues fa que  l’ambient es ventili de forma natural. En  canvi amb fusteries més estanques ( que tanquen hermèticament ) ens veiem obligats a prendre mesures per a renovar i millorar la qualitat de l’aire interior i evitar condensacions i humitats.

En  aquests casos  és recomanable millorar la qualitat de l’aire obrint finestres i ventilar diàriament l’habitatge. Una altra mesura  complementaria consisteix en posar  deshumidificadors convencionals. Una solució més efectiva per aquest problema és la instal·lació d’un equip de ventilació mecànica per insuflació, que consisteix en un sistema que agafa aire de l’exterior, el filtra, l’escalfa i introdueix a l’interior transformat en aire sec.  Bàsicament funciona com el sistema de ventilació que porten tots els cotxes i el que fa és generar una sobrepressió constant d’aire sec que empeny la humitat cap enfora de l’habitatge, assegurant una òptima qualitat d’aire interior.

2) APROFITAR RADIACIÓ SOLAR: si tenim finestres amb orientació sud, a l’hivern podem aixecar les persianes de dia i baixar-les de nit.

Read MoreUna simple mesura que podem aplicar a casa nostra és l’aprofitament de l’assolellament per escalfar l’interior de l’habitatge, aprofitant l’efecte hivernacle.
En aixecar les persianes durant les hores que el sol irradia a l’interior de l’habitatge, aquest escalfarà el paviment, les parets i els objectes de l’interior, aquesta escalfor per radiació no marxarà de casa, ja que els vidres deixen passar els rajos del sol, però gran part de l’energia que aquests objectes escalfats emeten en forma d’infrarojos queda atrapada a l’interior generant energia gratuïta. Al caure el sol, si abaixem les persianes o cortines ajudarem a conservar aquesta escalfor durant més temps.

3) AÏLLAMENT DE  L’EXTERIOR, primer s’ha de reduir la demanda i després millorar les instal·lacions.
Quan es plantegen accions per reduir el consum energètic de l’habitatge, el més aconsellable és intervenir sobre el sostre i les parets periferiques de la construcció que no pas amb les instal·lacions. La prioritat ha de ser reduir la demanda energètica, és a dir la necessitat d’escalfar o refredar l’ambient i en segon terme fer-ho de la forma més eficient.
Per tant, primer s’ha de plantejar la viabilitat d’augmentar l’aïllament de les parets, cobertes o elements en contacte amb l’exterior. Segon, canviar les finestres i per últim la millora de les instal·lacions de climatització per altres més eficients.
L’aïllament de les façanes i l’eliminació de ponts tèrmics es poden plantejar amb un aplacat exterior amb diferents tipus d’acabat o amb la injecció de material aïllant dins la cambra d’aire, depenent del tipus d’edifici o façana a tractar.

4) CANVI DE FINESTRES: que s’ha de tenir en compte a l’hora de canviar-les?

Si es decideix canviar les finestres ens trobem davant d’un gran ventall de possibilitats que intentarem simplificar.
Actualment la majoria de les fusteries noves compten amb vidre cambra, i què vol dir? Doncs significa que tenim un conjunt format per un vidre exterior, una cambra d’aire estanca, i un vidre interior, en aquest cas l’aire estancat actua com a element aïllant.
Generalment la perfileria de les finestres són de PVC o alumini, en el primer cas s’ha de tenir en compte el nombre de cambres aïllants que formen la perfileria, habitualment entre 3 i 5 (a més cambres, més eficients). En el cas d’alumini es parla del trencament de pont tèrmic, ja que l’alumini és un material conductor; s’hi posa una peça aïllant que separa la cara exterior de la finestra de la interior, per evitar la conductivitat i la generació de condensació.

5) SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ: 
com poder reduir el consum d’energia?

Quan parlem dels sistemes de climatització hi ha solucions molt diverses que depenen del tipus de combustible, del tipus d’habitatge a condicionar, etc…
Plantejarem les situacions més habituals per recomanar millores que poden reduir el nostre consum considerablement.
Si tenim una caldera estanca, fer el canvi per una nova de condensació pot representar fins un estalvi del 30% en el consum de gas. En canvi si a l’habitatge ho tenim tot elèctric, hem de tenir en compte que els equips actuals d’aire condicionat han millorat molt la seva eficiència, un equip de 10 anys d’antiguitat té un rendiment aproximat del 150%, mentre que els actuals ronden entre el 250% i 400%. Això vol dir que per a cada kW d’energia que consumeix, entrega a l’ambient entre 2,5 i 4 kW en energia calòrica.
En el cas d’habitatges unifamiliars aïllats o masies amb més superfície amb calefacció de gas-oil, és recomanable el canvi per una de pellets, tenint en compte que un kg de pellets de fusta té el mateix poder calorífic que 0,5L de gas-oil C. I es genera fins un estalvi del 50% en el cost de combustible.

Esperem que aquests senzills consells siguin de profit a l’hora de buscar alternatives per millorar les condicions ambientals i reduir el consum de la nostra llar.

ACTUALITAT

25/05/23

Recupera el vídeo de la Jornada sobre la nova Ley de la Vivienda

El dimarts 23 de maig del 2023 la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va organitzar una jornada per parlar de les novetats de la llei d’habitatge que ha aprovat el Senat. A la jornada hi van participar la senyora Elena Vila i el senyor Antoni Calle, advocats del Servei Jurídic de la Cambra, […]

...

24/05/23

Pensant a instal·lar plaques solars?

Si us voleu beneficiar de deduccions fiscals, heu de tenir el Certificat d’Eficiència Energètica abans d’iniciar-ne les obres El Reial Decret-Llei 18/2022, en l’article 21, estableix una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a aquelles obres que millorin l’eficiència energètica dels habitatges, edificis o oficines. Segons el punt 5 […]

...

22/05/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona considera que la nova Ley de la Vivienda provocarà la disminució de l’oferta de pisos de lloguer

El gran problema de l’habitatge de lloguer és l’escassetat de pisos. No s’han aplicat polítiques que afavoreixin posar l’habitatge a lloguer La nova Ley de la Vivienda és un conjunt de mesures focalitzades a regular els preus de lloguer, no a fomentar l’oferta de pisos en lloguer Les mesures de la nova llei clarament són […]

...

02/05/23

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU