CAT / ESP

El 2017 arrenca amb un increment generalitzat dels preus del lloguer a les comarques de Girona

Lloguer

Ja ha arribat a les comarques de Girona l’onada de creixement dels preus de lloguer dels habitatges, un escenari del qual la demarcació s’havia mantingut al marge fins i tot el darrer trimestre de 2016, quan l’augment ja era un fet noticiable a les comarques de Barcelona. Estrenem, doncs, el primer trimestre del 2017 amb un augment generalitzat. A Girona ciutat, l’increment respecte el darrer trimestre de 2016 és d’un 6%, cosa que situa el preu mig d’un habitatge en 530€/mes. A Figueres l’increment és menor. Puja, però ho fa un 3,8%, situant-se el preu mitjà de lloguer en 432€/mes. El creixement més “espectacular” en percentatge es produeix a Olot, que és qui havia mantingut tot el 2016 els preus més estables. El primer trimestre de 2017 els preus s’han disparat un 8,5% i el preu mig de lloguer està ara en 380€/mes.

Si comparem els preus del primer trimestre de 2017 amb el mateix període de l’any anterior, veurem que ens trobem clarament davant una tendència a l’alça molt forta en segons quines parts de la demarcació, cosa que ens porta a pensar que podem tancar l’any amb uns preus molt per sobre dels de l’any 2016 Girona ciutat creix un 10,4% respecte l’increment mitjà del primer trimestre de 2016; Figueres un 8% i Olot un 8,5%.

Fem ara una anàlisi més detallat:

Girona

Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona, s’aprecia que fins al 4t trimestre del 2009 els preus es van mantenir en màxims. A partir d’aquella data i fins al 1r trimestre del 2012 es van registrar descensos de manera consecutiva fins que el preu es va estabilitzar en els 500 € i es va mantenir així durant pràcticament dos anys. A partir del 4t trimestre del 2013 fins a l’actualitat els preus oscil·len prop dels 500€ fins que aquest 1er trimestre del 2017 novament se superen els 500€, situació que ja va succeir el 3er trimestre del 2016. Amb el promig actual de 530 € sembla que es consolida una moderada tendència a l’alça del preu del lloguer a Girona.

Respecte del trimestre anterior -el darrer del 2016- la variació de preu és de 30 €, un 6% d’increment.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 3r trimestre del 2008, quan vam arribar fins als 650€. A partir d’allà els preus van iniciar un descens important, que va fer que el 1er trimestre del 2015 arribéssim al preu més baix de lloguer a Girona, amb una mitjana de 450 €. El preu actual és 80€ més alt que el mínim del 2015 i 120€ més baix que el màxim del 2008 al qual hem fet referència.  


Figueres

Els lloguers a la ciutat de Figueres van assolir el preu màxim el tercer trimestre del 2008, quan van arribar fins als 550 € de mitjana. A partir d’aquell període, amb petites oscil·lacions, el preu no va deixar de disminuir fins a arribar, en el decurs del 2n i 3r trimestre del 2013, al mínim registrat en aquest estudi estadístic, 400 €, valor que es repeteix en molts trimestres des de fa pràcticament dos anys. Aquest 1er trimestre del 2017, el preu puja fins els 432 €, en aquest cas, consolidant per tercer trimestre consecutiu valors superior al tant repetit dels 400 €.  

Respecte del trimestre anterior la variació de preu és de 16 €, un 3,8 % d’increment.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 3r trimestre del 2008, arribant als 550 €. Posteriorment, el preu més baix ha estat repetidament el de  400€, cosa que ha suposat una disminució de 150€, un 27,2 % de caiguda respecte el punt més alt. El preu actual és 32€ més alt que el mínim assolit i 118€ més baix que el màxim del 2008 al qual hem fet referència. 


Olot

Olot, els preus dels lloguers dels habitatges sempre s’han mantingut en valors inferiors als de Girona o Figueres, si bé podem veure que les oscil·lacions en els preus també són menors. Al llarg de més de quatre anys (2008-2011) els preus de lloguer s’han mantingut estables, amb oscil·lacions dins una petita franja compresa entre els 400 i els 426€.

Al llarg del 2012 tenen lloc descensos consecutius fins a situar el preu mitjà entorn dels 350€. Des d’aquella data i en el decurs de quatre anys consecutius es ve repetint  constantment el preu promig de 350€, amb comptades excepcions on s’aprecia alguna oscil·lació encara més a la baixa.

La novetat d’aquest trimestre és que es registre un petit increment de 30 € del lloguer a Olot fins als 380€ i per primera vegada després de més de cinc anys el preu supera els 350 €.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 1r trimestre del 2009, quan el preu mig es va situar en 426€.  Posteriorment, el preu més baix correspon al 1er trimestre del 2015, que amb 320€ representava una disminució de 106€, un 24,8 % de caiguda. El preu actual és 60€ més alt que el mínim assolit i 46€ més baix que el màxim del 2009. 

Comentari general

El gràfic de barres recull la renda mensual mitjana registrada en el 1er trimestre de l’any 2017 i la compara amb la del 1er trimestre del 2016. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les tres ciutats estudiades.

En aquets cas a les tres ciutats els preus d’aquest 1er trimestre són superiors als del mateix període del 2016; les variacions són totes coincidents a l’alça. Així a Girona els preus s’han incrementat en 50 € (un 10,4%), mentre que a Figueres l’increment ha estat de 32 € (un 8%) i finalment a Olot la comparativa dona una variació de 30€, que  en valors relatius suposa un increment del 8,5%.

 

ACTUALITAT

07/12/22

Guia per a la compravenda de béns immobles (I)

Si heu arribat a la decisió que voleu vendre un immoble, us recomanem que acudiu a un professional per poder verificar i comprovar la documentació i procediments necessaris i, d’aquesta manera, quan aparegui un possible comprador o el seu advocat, poder fer una venda ràpida, neta i reeixida. Naturalment, a la Cambra de la Propietat […]

...

28/11/22

Mesures urgents per a deutors hipotecaris

El passat 24 de novembre de 2022 es va publicar l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat. El Reial Decret Llei 19/22, de 22 de novembre, indica que el Consell de Ministres aprovarà les condicions i els requisits a complir pels deutors […]

...

17/11/22

El Tribunal Suprem declara que l’extinció del condomini tributa com a guany patrimonial a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha declarat que sí que tributa a l’IRPF la dissolució d’una comunitat de béns, o el que és el mateix, la venda per part d’un dels propietaris de part de l’habitatge i que el que es queda amb la casa compensa en metàl·lic a l’altre. És una operació molt habitual després d’un […]

...

03/11/22

Ajuts a comunitats de propietaris per a actuacions de millora d’infraestructures de telecomunicacions

A partir del 9 de setembre fins el 30 de juny de 2023 es podrán  sol·licitar els ajuts per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, adreçats a comunitats de propietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal i construïts abans de l’any 2.000. La convocatòria s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU