La Cambra ofereix als propietaris assessorar i confeccionar les seves declaracions de renda i patrimoni

 

renta2--575x323


La campanya de la renda de 2016 va començar el 5 d'abril de 2017 per a la presentació telemàtica (comença l'11 de maig per a la presencial). La principal novetat és que desapareix definitivament el programa PADRE. Fins ara aquest programa ajudava a la confecció de la declaració de la renda, tot i que ja es va eliminar l'any passat per a la majoria dels contribuents i únicament va quedar relegat als declarants d'activitats econòmiques, bàsicament els treballadors autònoms.

Per segon any, els contribuents disposaran del sistema 'Renda web', que es generalitza ja per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes (del treball, capital o activitats econòmiques) i que substitueix el programa PADRE i l'esborrany de l'IRPF, ja que es tracta d'una barreja de tots dos.

Al sistema 'Renda web' s'accedirà des de la seu electrònica de l'Agència Tributària. A la pràctica suposarà una proposta de declaració, com venia sent l'esborrany, però més senzill i ampliat a tots els contribuents. El principal avantatge és que el contribuent veurà solucionats obstacles directament relacionats amb la descàrrega informàtica de la informació de l'esborrany -que fins ara només recollia unes determinades rendes- o del programa PADRE.

IDENTIFICACIÓ I ACCÉS

Per accedir-hi ens haurem d'identificar de la manera habitual -DNI electrònic, clau i nombre de referència. Un cop a dins, s'informarà de la possible existència de diferències entre les dades de l'última declaració i les existents en el moment, i s'hauran de validar les dades identificatives.

En un entorn similar al del programa PADRE, el contribuent veurà una sèrie de dades que s'assimilen a les dades generals amb què l'Agència Tributària fa la proposta, i que inclouran les corresponents als trams o impostos autonòmics de la informació dels quals es té coneixement. Un cop finalitzat el procés, el declarant només necessitarà anar al banc amb el document d'ingrés i devolució i un número de referència, eliminant la molèstia d'anar amb tot el plec de dades com fins ara.

POSSIBILITAT DE RECTIFICACIÓ

L'Agència Tributària introdueix aquest any la possibilitat de sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació. Si el contribuent ha comès un error o omissió en la declaració, pot activar la casella 127. Aquesta sol·licitud de rectificació pot al·ludir, per exemple, a deduccions que l'usuari ha oblidat incloure per desconeixement. La sol·licitud es pot acompanyar de la documentació que justifiqui la petició.

TRIBUTACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

L'Agència Tributària va explicar que els ingressos obtinguts per la devolució del pagat de més per la clàusula sòl no se sumaran a la base imposable de l'IRPF, com tampoc ho faran els interessos indemnitzatoris que puguin obtenir-se. No obstant això, si el contribuent s'hagués beneficiat en el seu moment d'una deducció per habitatge habitual o deduccions autonòmiques per les quantitats percebudes, perdrà aquest avantatge i ha d'incloure aquests imports en la declaració -casellas 524 i 526.

CALENDARI DE LA RENDA 2016: DATES CLAUS

Com tots els anys, en la declaració de la renda hi ha diverses dates clau: des d'aquest 5 d'abril fins al 30 de juny (últim dia per presentar-la). Aquí les detallem totes:

5 d'abril: Inici dels serveis telemàtics d'esborrany (confirmació/modificació) i declaracions de la Renda i Patrimoni 2016. Fins al 30 de juny.

4 de maig: Inici servei de Cita Prèvia per internet i per telèfon. Les primeres cites físiques no seran fins al 11 de maig. Fins al 29 de juny. 

11 de maig: Inici de l'atenció presencial (confecció/modificació i presentació esborranys/declaracions) en oficines. Fins al 30 de juny (la petició de cita prèvia, només fins al 29 de juny).

26 de juny: Últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.

29 de juny: Últim dia per sol·licitar cita prèvia per internet i per via telefònica.

30 de juny: Últim dia per presentar la declaració de la renda (fins a les 24:00).

6 de novembre: Últim dia per fer el pagament del segon termini de la quota de l'impost sobre la renda 2016.


Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit