CAT / ESP

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC.

Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut de l’esmentat Decret Llei, que ha de ser aprovat pel Parlament dintre dels 30 dies següents.

Segons s’indica textualment en la nota de premsa, “la norma, que conté també unes obligacions en matèria d’informació i un règim sancionador, respon a la necessitat urgent i inajornable de salvaguardar els drets de les persones arrendatàries i garantir l’efectiva i directa aplicació de les mesures que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge respecte a la limitació dels preus del lloguer.”

“El Decret llei modifica diversos articles de la Llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) i, per evitar interpretacions interessades, concreta que el lloguer de temporada és aquell amb finalitats de lleure, vacances, recreatives o culturals (certàmens, congressos, fires, festivals, esdeveniments, etc.).”

Fins ara, els contractes de temporada estaven inclosos als usos diferents d’habitatge i, per tant, no els hi resultava d’aplicació la contenció de rendes.

Amb el nou Decret Llei, però, es determina que l’arrendament d’habitatge per “a finalitats professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica o d’altres anàlogues es considera un lloguer destinat a cobrir necessitats d’habitatge permanent, tot i que amb una durada temporal“.

D’aquesta manera, passa a incloure el lloguer de temporada, en els casos abans esmentats, en un lloguer sotmès a la regulació de lloguer d’habitatge i per tant queda sotmès al règim de contenció de rendes i a la resta de normativa sobre la renda inclosa la prohibició de repercutir al llogater les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.

Així, a partir del dia següent a la seva publicació al DOGC, tot i que no ho hagi ratificat el Parlament, serà obligatori fer constar a tots els contractes de lloguer la finalitat o causa de l’arrendament. Preveient expressament que, si no s’indica la finalitat “es considerarà habitatge permanent.”

Tanmateix estableix en relació als arrendaments d’habitatge per habitacions, que “la suma de les rendes pactades en els diversos contractes de vigència simultània d’un habitatge ubicat en una zona de mercat residencial tensat no pot superar la renda màxima que li seria aplicable si es llogués com a habitatge unitari.”

En matèria de publicitat i informació determina que en els anuncis, les ofertes i els contractes de lloguers serà obligatori informar sobre el preu de referència del lloguer que resulti del sistema d’índexs, la renda del darrer contracte vigent dels últims cinc anys i la condició de gran tenidor del propietari, si és el cas.

Per tal de garantir el compliment d’aquestes noves obligacions el nou Decret Llei inclou un règim sancionador que entre d’altres, considera:

Finalment, la nota de premsa avança que “la nova norma reforça la capacitat de la Generalitat d’augmentar el parc públic de lloguer amb dues mesures:

  1. Que l’Administració tingui dret preferent de compra sobre la transmissió d’habitatges en zones declarades de mercat residencial tensat. Aquest dret de tanteig i retracte s’exercirà en cas d’habitatges propietat d’un gran tenidor persona jurídica inscrita en el registre de grans tenidors d’habitatge, així com en el cas d’habitatges obtinguts en els processos d’execució hipotecària o mitjançant compensació del pagament del deute amb garantia hipotecària.
  2.  Dotant de més múscul financer l’Institut Català del Sòl (Incasòl). En aquest cas, s’autoritza que rebaixi del 10% al 5% el percentatge de disponibilitat dels recursos de les fiances que s’han de mantenir per garantir l’efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions que hi pugui haver.

 

Si vol ampliar aquesta informació sobre el nou Decret Llei que regulta els lloguers de temporada i d’habitacions no dubti en contactar amb el nostre Servei Jurídic si necessita assessorament particular.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU