Cèdula d'habitabilitat

cdula habitabilitat

Què és

La cèdula d’habitabilitat és el document expedit per l’Administració (Generalitat de Catalunya) que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residir-hi persones.

Obligatorietat

Tots els habitatges construïts amb anterioritat al desembre de 1980 han de disposar actualment de cèdula d’habitabilitat. Els habitatges construïts a partir de l'1 de gener de 1981 l’hauran de tenir abans de l'1 de gener del 2014.

Necessitat

Necessàriament s’ha de disposar de cèdula d’habitabilitat per llogar, vendre o cedir un habitatge, també és indispensable per a la contractació dels subministraments (aigua, gas, electricitat). La Llei de l'habitatge determina l’obligatorietat de la cèdula i qualifica d’infracció greu llogar, vendre o cedir un habitatge que no compleixi les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat.

Durada

Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys. Les cèdules expedides amb anterioritat a l’any 2003 caduquen al cap de 10 anys.

Referències legals

Llei sobre el dret a l’habitatge i Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Certificats d'habitabilitat de segona ocupació

SOCIS 110 EUROS + IVA

(90 € cèdula + 20 € gestió i taxes)

NO SOCIS 120 EUROS + IVA

(90 € cèdula + 30 € gestió i taxes)

Tarifa de preus vigents a partir de juliol de 2012

 cdula-1

 

 

 

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit