CAT / ESP

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024.

Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes:

Què és i quina funció té el valor de referència d’un immoble?

El valor de referència es determina, any a any, per la Direcció General del Cadastre per cada immoble prenent com a base el resultat de totes les compravendes realitzades davant de notari o inscrites en el Registre de la Propietat, sense que pugui ultrapassar mai el valor de mercat dels immobles.

El valor de referència serveix com a base per a la determinació dels impostos a pagar en els supòsits de les transmissions d’immobles (compravendes i successions i/o donacions).

És un element clau, tant pels compradors com pels venedors, ja que és el valor pel qual s’ha de tributar en la transmissió d’una propietat. Es podria assimilar a un valor mínim fiscal per declarar els impostos.

Quines són les diferències entre el valor de mercat d’un immoble i el valor de referència?

El valor de referència és un valor calculat pel Cadastre Immobiliari que pren com a base la transmissió d’immobles del mateix tipus durant l’exercici anterior. Per tant, el valor de referència assignat a 2023 es calcularà segons les compravendes realitzades durant l’any 2022.

El valor de mercat representa el valor més probable pel qual es vendrà una propietat en funció del mercat i de l’estat de l’immoble. Pot ser determinat per un taxador col·legiat.

Com es pot saber el valor de referència d’un determinat immoble?

Els valors de referència dels immobles estan disponibles a la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), des del dia 1 de gener del 2022.

En aquesta consulta, els titulars dels béns immobles poden conèixer els elements que s’han aplicat per l’aplicació del valor de referència d’un determinat immoble.

 

Quins valors s’aplicaran a partir de l’any 2024?

Tal com s’ha exposat a l’inici d’aquest escrit, els valors de referència es determinen any a any. En la determinació anual d’aquests valors es té en compte la descripció actualitzada de cada immoble. S’aplicarà el valor o factor de minoració que, per l’any 2024, serà del 0,9, per garantir que el valor de referència no ultrapassi el valor de mercat, tal com exposa la normativa d’aplicació.

Com es poden impugnar els valors de referència?

En els supòsits de transmissions de béns immobles la base de l’impost ve constituïda, tal com s’ha especificat, pel valor de referència previst a la normativa del cadastre. No obstant això, pot ser que l’obligat al pagament de l’impost no estigui d’acord amb el valor imposat a l’immoble. En aquests supòsits, el valor de referència podrà ser impugnat:

En primer lloc, es podrà recórrer la liquidació que realitzi l’Administració Tributària mitjançant la interposició d’un recurs de reposició.

En segon lloc, també es podrà recórrer quan l’interessat hagi realitzat l’autoliquidació de l’impost i consideri que el valor de referència ha perjudicat els seus interessos. En aquest cas, podria presentar una sol·licitud de rectificació de l’impost pagat, indicant les al·legacions que consideri oportunes i l’Administració podrà esmenar el valor. Això es podria donar, entre d’altres, en aquells casos en els que l’estat de l’habitatge requerís de reformes i això reduís el seu valor.

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU