CAT / ESP

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost a pagar quan s’ha venut una propietat?

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost quan s’ha venut una propietat?

Quan es ven una propietat, el venedor de l’immoble s’ha de fer càrrec de l’impost municipal de Plusvàlua i ha de tributar, en la seva declaració de la Renda (IRPF), els guanys obtinguts per aquesta venda.

En efecte, l’IRPF és un dels gravàmens que el propietari ha de pagar en concretar la seva venda, però ho ha de fer l’any següent a l’operació durant el període que Hisenda determina per fer la declaració de la Renda. Això significa que, si s’ha venut una propietat durant el 2022, aquesta venda s’ha de declarar en la declaració d’aquest any.

És important aclarir que l’impost s’ha de pagar en el cas d’haver aconseguit un benefici o guany econòmic per la venda immobiliària, és a dir, si la propietat s’ha venut per un preu superior al que es va pagar per adquirir-la. Per contra, si s’ha venut per un preu inferior, sí que s’ha de presentar la declaració però no s’ha d’afrontar el gravamen.

Dit això, com s’ha de portar a terme el càlcul de la declaració de l’IRPF en cas d’haver fet una venda immobiliària l’any 2022?

Això es calcula restant el valor d’adquisició de l’immoble al valor de transmissió d’aquest. Al resultat obtingut se li aplica el percentatge que correspon als diferents trams de l’IRPF.

Correspon a l’import real de la venda després de restar les despeses de transmissió, és a dir, l’impost de plusvàlua i les comissions que es paguen a l’agència immobiliària.

És l’import real de l’adquisició sumat al cost de les millores, despeses i tributs inherents a aquesta adquisició (notaria, registre, gestoria) i restat a les amortitzacions.

Si el venedor havia adquirit l’immoble abans del 31 de desembre de 1994, la part de guany generat abans del 20 de gener de 2006 es beneficia d’uns coeficients reductors que s’apliquen només a la part proporcionalment acumulada fins al 19 de gener de 2006. La part de guany generat des del 20 de gener de 2006 fins a la data de transmissió no té reducció.

Aquests guanys patrimonials estan exempts en un 50%. No obstant, aquesta exempció no s’aplica en el cas de persones físiques, quan l’immoble s’ha transmès al cònjuge o a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu fins al segon grau.

Un cop s’ha restat el valor d’adquisició al valor de transmissió, es pot aplicar el percentatge corresponent que figura en el quadre següent, segons el valor del guany patrimonial que s’hagi obtingut.

Trams d’IRPF:

Tipus impositiu segons el tram econòmic

  1. Els contribuents que venguin el seu habitatge habitual i reinverteixen l’import aconseguit en un nou habitatge habitual estan exempts de tributació
  2. Els contribuents majors de 65 anys que venen el seu habitatge habitual no han de pagar pel guany que assoleixen per la transmissió de l’immoble

ACTUALITAT

18/09/23

Recurs d’alçada contra la limitació de rendes en zones de mercat residencial tens

Davant la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant zones de mercat residencial tensionat a diferents municipis de Catalunya, s’ha presentat un Recurs d’alçada instat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb: – El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya – El Consell de Col·legis Oficials d’Agents de […]

...

07/09/23

Quines reparacions corren a càrrec de l’inquilí i quines a càrrec del propietari en un immoble de lloguer?

Quan es lloga un habitatge, un dels punts que més controvèrsia sol generar entre propietari i llogater és el fet de saber qui ha d’assumir les despeses de les reparacions o avaries de l’habitatge. Per tal d’evitar malentesos en un futur, és fonamental  que el contracte defineixi el millor possible aquestes responsabilitats. És important conèixer […]

...

28/08/23

La Generalitat determina que els propietaris de cinc habitatges o més siguin considerats grans tenidors

La Generalitat ja ha resolt la cinquantena d’al·legacions que ha rebut arran de la declaració del passat 22 de juny, quan es van assenyalar 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat amb l’objectiu de poder-hi limitar el preu del lloguer. Les al·legacions presentades per diferents Cambres de la Propietat i pel Consell General […]

...

23/08/23

La Generalitat desestima les al·legacions presentades contra la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Aquest passat dimarts 22 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat per la qual es declara 140 municipis catalans com a zones de mercat residencial tensionat. Abans d’aquesta resolució, la Secretaria d’Habitatge va desestimar de forma genèrica les al·legacions presentades, entre d’altres […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU