CAT / ESP

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost a pagar quan s’ha venut una propietat?

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost quan s’ha venut una propietat?

Quan es ven una propietat, el venedor de l’immoble s’ha de fer càrrec de l’impost municipal de Plusvàlua i ha de tributar, en la seva declaració de la Renda (IRPF), els guanys obtinguts per aquesta venda.

En efecte, l’IRPF és un dels gravàmens que el propietari ha de pagar en concretar la seva venda, però ho ha de fer l’any següent a l’operació durant el període que Hisenda determina per fer la declaració de la Renda. Això significa que, si s’ha venut una propietat durant el 2022, aquesta venda s’ha de declarar en la declaració d’aquest any.

És important aclarir que l’impost s’ha de pagar en el cas d’haver aconseguit un benefici o guany econòmic per la venda immobiliària, és a dir, si la propietat s’ha venut per un preu superior al que es va pagar per adquirir-la. Per contra, si s’ha venut per un preu inferior, sí que s’ha de presentar la declaració però no s’ha d’afrontar el gravamen.

Dit això, com s’ha de portar a terme el càlcul de la declaració de l’IRPF en cas d’haver fet una venda immobiliària l’any 2022?

Això es calcula restant el valor d’adquisició de l’immoble al valor de transmissió d’aquest. Al resultat obtingut se li aplica el percentatge que correspon als diferents trams de l’IRPF.

Correspon a l’import real de la venda després de restar les despeses de transmissió, és a dir, l’impost de plusvàlua i les comissions que es paguen a l’agència immobiliària.

És l’import real de l’adquisició sumat al cost de les millores, despeses i tributs inherents a aquesta adquisició (notaria, registre, gestoria) i restat a les amortitzacions.

Si el venedor havia adquirit l’immoble abans del 31 de desembre de 1994, la part de guany generat abans del 20 de gener de 2006 es beneficia d’uns coeficients reductors que s’apliquen només a la part proporcionalment acumulada fins al 19 de gener de 2006. La part de guany generat des del 20 de gener de 2006 fins a la data de transmissió no té reducció.

Aquests guanys patrimonials estan exempts en un 50%. No obstant, aquesta exempció no s’aplica en el cas de persones físiques, quan l’immoble s’ha transmès al cònjuge o a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu fins al segon grau.

Un cop s’ha restat el valor d’adquisició al valor de transmissió, es pot aplicar el percentatge corresponent que figura en el quadre següent, segons el valor del guany patrimonial que s’hagi obtingut.

Trams d’IRPF:

Tipus impositiu segons el tram econòmic

  1. Els contribuents que venguin el seu habitatge habitual i reinverteixen l’import aconseguit en un nou habitatge habitual estan exempts de tributació
  2. Els contribuents majors de 65 anys que venen el seu habitatge habitual no han de pagar pel guany que assoleixen per la transmissió de l’immoble

ACTUALITAT

12/07/24

El preu mitjà de lloguer a la ciutat de Girona supera per primera vegada a la història els 800 euros

En els darrers dos anys totes les poblacions gironines analitzades han registrat el seu màxim històric del preu del lloguer. A la ciutat de Girona el lloguer ha pujat un 5,9%, a Figueres el preu del lloguer és un 9% més alt que fa un any i a Olot ha crescut gairebé un 6%. La […]

...

04/07/24

Publicada la declaració que regularà els preus del lloguer en 31 nous municipis de les comarques gironines

Per tal que entri en vigor aquesta regulació, farà falta que el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana la publiqui al BOE La Generalitat dona un nou pas en la regulació dels preus de lloguer. Com ja vam comentar en aquest article, s’amplia en 31 el nombre de municipis afectats per la regulació de preus a […]

...

02/07/24

El Ministeri de Consum estudia introduir l’IVA als pisos turístics per reduir-ne l’oferta il·legal

El Ministeri de Consum està plantejant una sèrie de mesures que cerquen l’eliminació de la publicitat de pisos turístics il·legals a plataformes d’Internet i la limitació dels lloguers i l’aplicació de l’IVA en l’activitat de pisos turístics a Espanya. Així ho ha manifestat recentment en Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. […]

...

20/06/24

No és exigible l’impost de plusvàlua en la dissolució del condomini sobre un bé immoble

La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt a la consulta de 15 de febrer de 2024, V0123/2024 que, amb la dissolució de comunitat de béns formada per un únic bé que s’adjudica a una de les comuneres que compensa econòmicament la resta dels comuners, no es produeix el fet imposable de l’Impost de Plusvàlua […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU