CAT / ESP

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost a pagar quan s’ha venut una propietat?

Renda 2022. Com s’ha de calcular l’impost quan s’ha venut una propietat?

Quan es ven una propietat, el venedor de l’immoble s’ha de fer càrrec de l’impost municipal de Plusvàlua i ha de tributar, en la seva declaració de la Renda (IRPF), els guanys obtinguts per aquesta venda.

En efecte, l’IRPF és un dels gravàmens que el propietari ha de pagar en concretar la seva venda, però ho ha de fer l’any següent a l’operació durant el període que Hisenda determina per fer la declaració de la Renda. Això significa que, si s’ha venut una propietat durant el 2022, aquesta venda s’ha de declarar en la declaració d’aquest any.

És important aclarir que l’impost s’ha de pagar en el cas d’haver aconseguit un benefici o guany econòmic per la venda immobiliària, és a dir, si la propietat s’ha venut per un preu superior al que es va pagar per adquirir-la. Per contra, si s’ha venut per un preu inferior, sí que s’ha de presentar la declaració però no s’ha d’afrontar el gravamen.

Dit això, com s’ha de portar a terme el càlcul de la declaració de l’IRPF en cas d’haver fet una venda immobiliària l’any 2022?

Això es calcula restant el valor d’adquisició de l’immoble al valor de transmissió d’aquest. Al resultat obtingut se li aplica el percentatge que correspon als diferents trams de l’IRPF.

Correspon a l’import real de la venda després de restar les despeses de transmissió, és a dir, l’impost de plusvàlua i les comissions que es paguen a l’agència immobiliària.

És l’import real de l’adquisició sumat al cost de les millores, despeses i tributs inherents a aquesta adquisició (notaria, registre, gestoria) i restat a les amortitzacions.

Si el venedor havia adquirit l’immoble abans del 31 de desembre de 1994, la part de guany generat abans del 20 de gener de 2006 es beneficia d’uns coeficients reductors que s’apliquen només a la part proporcionalment acumulada fins al 19 de gener de 2006. La part de guany generat des del 20 de gener de 2006 fins a la data de transmissió no té reducció.

Aquests guanys patrimonials estan exempts en un 50%. No obstant, aquesta exempció no s’aplica en el cas de persones físiques, quan l’immoble s’ha transmès al cònjuge o a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu fins al segon grau.

Un cop s’ha restat el valor d’adquisició al valor de transmissió, es pot aplicar el percentatge corresponent que figura en el quadre següent, segons el valor del guany patrimonial que s’hagi obtingut.

Trams d’IRPF:

Tipus impositiu segons el tram econòmic

  1. Els contribuents que venguin el seu habitatge habitual i reinverteixen l’import aconseguit en un nou habitatge habitual estan exempts de tributació
  2. Els contribuents majors de 65 anys que venen el seu habitatge habitual no han de pagar pel guany que assoleixen per la transmissió de l’immoble

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU