CAT / ESP

Quin seria el preu del lloguer si la Llei de Contenció de rendes fos declarada inconstitucional?

Recordem que el Consell de Garanties Estatutàries va determinar que diversos articles de la Llei de Contenció de Rendes dels habitatges en lloguer aprovada per la Generalitat, són inconstitucionals i que alguns partits polítics han anunciat que presentaran un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma.

Tant el Codi Civil com la Llei d’Arrendaments Urbans permeten que el preu del lloguer el determinin lliurement les parts contractants, arrendador i arrendatari. Aquesta llibertat de pacte queda completament anul·lada per la Llei de Contenció de Rendes, que determina que el preu d’arrendament ha de ser el que indica l’Index del Preu de Referència que publica l’Agencia Catalana d’Habitatge o, si fos menor, el preu de l’anterior contracte d’arrendament concertat en els darrers cinc anys.

Així, tots els contractes de lloguer que s’han formalitzat des del passat 23 de setembre, s’han fet obligatòriament seguint el criteri de la Llei de Contenció de rendes, i per tant, com hem comentat en anteriors articles, amb preus sensiblement més baixos que els vigents preus de mercat. L’arrendador, per llogar l’habitatge, no pot establir el preu que ell consideri, d’acord amb les característiques de la seva propietat, sinó que el preu del contracte s’ha d’ajustar als determinis de la llei.

En cas que el Tribunal Constitucional tombés la Llei, els contractes subscrits des de l’entrada en vigor de la Llei de Contenció de Rendes fins aquell moment, quedaran atrapats per aquest preu més baix resultant de la Llei fins a la finalització de la seva vigència, 5 anys per a persones físiques, 7 anys per a persones jurídiques. Aquesta situació es podria evitar mitjançant l’establiment en el contracte d’una clàusula especifica.

Es tracta que en la referida clàusula, que només pot tenir efecte si es declara la inconstitucionalitat de la Llei de Contenció de Rendes i per tant es declara la nul·litat dels articles que regulen la determinació de la renda, les parts, lliurement i de comú acord, convinguin un preu que seria el aplicable subsidiàriament només en cas que es determines la anticonstitucionalitat de la norma i, en conseqüència, decaigués l’obligació de determinar el preu segons l’índex de preus o del contracte anterior.

El contracte així doncs establiria dues rendes, una la que determina la Llei i subsidiàriament una segona, lliurement pactada, només aplicable en cas de decretar-se la inconstitucionalitat de la Llei.

En els Serveis Jurídics de la Cambra es pot analitzar la conveniència d’incorporar en determinats contractes una clàusula amb aquesta finalitat preventiva.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU