CAT / ESP

Quin seria el preu del lloguer si la Llei de Contenció de rendes fos declarada inconstitucional?

Recordem que el Consell de Garanties Estatutàries va determinar que diversos articles de la Llei de Contenció de Rendes dels habitatges en lloguer aprovada per la Generalitat, són inconstitucionals i que alguns partits polítics han anunciat que presentaran un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma.

Tant el Codi Civil com la Llei d’Arrendaments Urbans permeten que el preu del lloguer el determinin lliurement les parts contractants, arrendador i arrendatari. Aquesta llibertat de pacte queda completament anul·lada per la Llei de Contenció de Rendes, que determina que el preu d’arrendament ha de ser el que indica l’Index del Preu de Referència que publica l’Agencia Catalana d’Habitatge o, si fos menor, el preu de l’anterior contracte d’arrendament concertat en els darrers cinc anys.

Així, tots els contractes de lloguer que s’han formalitzat des del passat 23 de setembre, s’han fet obligatòriament seguint el criteri de la Llei de Contenció de rendes, i per tant, com hem comentat en anteriors articles, amb preus sensiblement més baixos que els vigents preus de mercat. L’arrendador, per llogar l’habitatge, no pot establir el preu que ell consideri, d’acord amb les característiques de la seva propietat, sinó que el preu del contracte s’ha d’ajustar als determinis de la llei.

En cas que el Tribunal Constitucional tombés la Llei, els contractes subscrits des de l’entrada en vigor de la Llei de Contenció de Rendes fins aquell moment, quedaran atrapats per aquest preu més baix resultant de la Llei fins a la finalització de la seva vigència, 5 anys per a persones físiques, 7 anys per a persones jurídiques. Aquesta situació es podria evitar mitjançant l’establiment en el contracte d’una clàusula especifica.

Es tracta que en la referida clàusula, que només pot tenir efecte si es declara la inconstitucionalitat de la Llei de Contenció de Rendes i per tant es declara la nul·litat dels articles que regulen la determinació de la renda, les parts, lliurement i de comú acord, convinguin un preu que seria el aplicable subsidiàriament només en cas que es determines la anticonstitucionalitat de la norma i, en conseqüència, decaigués l’obligació de determinar el preu segons l’índex de preus o del contracte anterior.

El contracte així doncs establiria dues rendes, una la que determina la Llei i subsidiàriament una segona, lliurement pactada, només aplicable en cas de decretar-se la inconstitucionalitat de la Llei.

En els Serveis Jurídics de la Cambra es pot analitzar la conveniència d’incorporar en determinats contractes una clàusula amb aquesta finalitat preventiva.

ACTUALITAT

29/06/22

Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament de lloguer

Des del dimarts 28 de juny i fins al 15 de juliol, estarà obert el termini per demanar les subvencions per al pagament del lloguer o la cessió d’ús. Aquests ajuts van dirigits a facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a sectors de població […]

...

23/06/22

El llibre de l’edifici

Dins del programa d’ajuts Fons Next Generation Europe, des del 21 de juny i fins el 31 de desembre de 2022, es poden presentar sol·licituds a les convocatòries de subvenció pel programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, tal i com es […]

...

13/06/22

Dossier: El control de alquileres como medida de la política de vivienda en España (1920-1976)

La Cambra de la Propietat de Barcelona ha publicat el dossier “El control de alquileres como medida de la política de vivienda en España (1920-1976)”, elaborat per Joan Ràfols Esteve, economista, a l’abril de 1979 al número 548 de la Revista Información Comercial Española (ICE). En aquest informe es parla de la revisió de la […]

...

31/05/22

El bo de lloguer jove es podrà demanar a partir del 8 de juny

La Generalitat de Catalunya obrirà el pròxim dimecres 8 de juny el procés per sol·licitar el nou bo juvenil d’ajudes al lloguer. Els joves interessats en demanar-lo tindran deu dies per tramitar la prestació. Es calcula que d’entrada podrà beneficiar uns 10.000 joves d’entre 18 i 35 anys, que són els que s’estima que compleixen […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU