CAT / ESP

Els preus de lloguer s’estabilitzen a comarques gironines el primer trimestre de l’any

Un cop tancat el primer trimestre de l’any, arriba el moment de fer les valoracions respecte l’evolució dels preus dels lloguers a les comarques de Girona. Una qüestió que preocupa, i molt, a llogaters i propietaris. Després d’un període d’increment els preus de lloguer s’estabilitzen entre gener i març.

Per territoris:

-A Girona, el lloguer d’aquest últim trimestre tanca en 578€, pràcticament idèntic als trimestres anteriors.

-A Figueres, ja es porta pràcticament un any amb preus al voltant dels  450€ mensuals.

-A Olot, persisteix la tendència alcista i novament aquest trimestre s’incrementen els preus, que ja arriben als  450€.

-A la zona de costa entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols els lloguers segueixen estabilitzats  entorn els 500€

Evolució preu dels lloguers 1r trimestre 2019

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims  anys.

Si tenim en compte, però, l’evolució dels preus des de 2008 arriben a les següents conclusions:

Anàlisi per territoris

Girona ciutat

Girona

 Pel que fa a la ciutat de Girona, distingim 4 trams:

-Entre 2007 i 2009 els preus es troben en màxims, amb un cost mitjà de 600€ mensuals.

-Entre 2009 i 2012 es produeix un descens consecutiu del preu que acaba passant dels 600 als 500€

-Entre 2012 i 2016, els preus s’estabilitzen i ho fan a l’entorn de la quantitat de 500€

-Entre 2017-2018 i en el que portem de 2019, hi ha increments moderats i oscil·lants dels preus, fins als actuals 578€.

Aquest 1er trimestre del 2019 el preu del lloguer a Girona manté un import similar als trimestres anteriors, entorn als 575€, i sembla que els preus s’estabilitzen després d’un període d’increment.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir durant el tercer trimestre del 2008 (arribant els preus fins als 650€). A l’altra banda del pèndol, la del preu més baix, hi ha el primer trimestre del 2015, quan els preus arriben a un terra de 450€ de mitjana. La diferència entre el preu màxim i el mínim va ser de 200€, cosa que significa que els preus van experimentar una caiguda del 30%. Pel que fa al preu actual recupera gran part de la disminució soferta en el període de crisi; és 78€ superior al del període 2012-2016 quan els preus estaven en la seva cota més baixa (500€) i queden 22€ per sota del període 2007-2009, quan els preus es mantenien alts.

Figueres

En l’històric dels preus de Figueres distingim quatre etapes:

-Entre 2007 i 2009, els preus se situen en màxims que oscil·len entre els 500 i els 550€ mensuals.

-De 2009 fins al 2013, els preus inicien un procés de baixada que acabada arribant a situar el preu mitjà dels habitatges de lloguer en els 400€.

-De 2013 a 2016 els preus es tornen a estabilitzar i ho fan oscil·lant entre els 400 i els 420€.

-En el darrer període, el que va de 2017 fins a l’actualitat, els preus es recuperen lentament i arriben als 450€ on s’estabilitzen.

A Figueres, els preus d’aquest 1rt trimestre s’estabilitzen i ja fa un any que es repeteixen valors a l’entorn dels 450€.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008 (550€). A l’altra extrem, el preu més baix ha estat repetidament 400€, cosa que suposa una disminució de 150€, un 27,2 % de caiguda. Amb els actuals 460€  es consolida una certa recuperació  d’aquests preus, xifrada en 60€ respecte del període amb preus més baixos, quedant però encara uns 50 o 100€ per sota del període de preus més alts.

Olot

Olot, l’històric de lloguer, tot i que amb variacions de preu més petites que les de les anteriors ciutats, hi observem cinc etapes:

-Com passa en la resta de casos el període 2007-2009, els preus estan en màxims, oscil·lant entre els 400 i els 425€ de mitjana.

-Durant l’etapa 2010-2011, els preus es mantenen estables entorn dels 400€ de mitjana.

-El 2012 ja un autèntic enfonsament dels preus que passen dels 400 als 350€ de mitjana.

-Durant tres anys, de 2013 a 2016, els preus ja no baixen i s’estabilitzen en la xifra terra de 350€ de mitjana.

-És durant el 2017 i fins ara que els preus s’incrementen i passen dels 350€ als 450€

A Olot, en aquest 1rt trimestre del 2019 els lloguers fan un nou pas endavant i se situen en 450€, assolint el màxim de tot el període objecte d’aquest estudi, 25€ per sobre dels preus habituals en el període 2007-2009.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va produir el primer trimestre del 2009 (amb un preu mig de 426€). Els preus toquen terra el primer trimestre del 2015, arribant als 320€ de mitjana mensual. La caiguda és molt significativa: de 106€ en xifres absolutes i d’un 24,8 en percentatge; actualment no tant sols s’ha recuperat la caiguda de preus sinó que s’ha superat el preu màxim assolit el 2009.

Costa de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols

 Pel que fa a la gràfica que correspon a aquesta zona costanera, hi distingim cinc trams:

-Fins a l’any 2008, els preus estan en màxims, situant-se al voltant dels 550€ mensuals de mitjana.

-Entre 2009-2011, es produeix el descens que ja hem vist en els casos anteriors. Els preus baixen i s’estabilitzen a l’entorn dels 500€ mensuals de mitjana.

-En el cas d’aquesta part del territori el descens de preus es fa en dos períodes, l’esmentat anteriorment i el que va de 2012 a 2014. Els preus baixen consecutivament arribant en més d’una ocasió al terra dels 400€ de mitjana mensual.

-És en l’etapa 2015-2016, que es produeixen els símptomes d’una primera recuperació dels preus, que es mantenen a l’entorn dels 450€ de mitjana mensual.

-2017 fins ara. Hi ha un nou període d’increment, se superen els 450€ que s’havien reiterat els darrers trimestres fins a situar-se i estabilitzar-se en els 500€.

Tampoc varien els preus, en  aquest 1er trimestre del 2019  a aquesta zona costera, reiterant-se els 500€ mensuals  i ja van cinc trimestres consecutius.

A aquesta zona costera, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 2008 (550€). En l’altre extrem el preu més baix correspon a l’any 2014, quan se situa en un terra de 400€, xifra que va suposar una disminució de 150€, un 27% de caiguda. El preu actual se situa 50€ per sota dels 550€, preu que es reiterava el 2008, alhora que s’han incrementat en 100€ per sobre del període més baix que correspon als anys 2012-2014.

Estudi preus de lloguer 1r trimestre de 2019

Aquest gràfic  recull la renda mensual mitjana registrada en el 4art trimestre de l’any 2018 i la compara amb la del 1art trimestre del 2019. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les zones i ciutats estudiades.

A diferència dels gràfics que registren l’evolució trimestral on es visualitza una certa estabilització dels preus, si comparem aquest 1rt trimestre del 2019 amb  el mateix trimestre de l’any anterior, apreciem que la comparativa anual mostra significatius increments de preu pràcticament en totes les localitzacions estudiades. En concret, a Girona l’increment és de 28€, que representa un 5% anual;a Figueres 40€, que comporta un increment del 9,5%;a Olot, 55€ que representa un augment del 13,97%; l’excepció la trobem a la zona costera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols que no presenta increment.

 

(*) Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres, Olot i la zona costera compresa entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Es fa un seguiment trimestral del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, així per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU