CAT / ESP

El preu del lloguer a Girona continua pujant i ja arriba als 600€ de mitjana

Informe del 2n trimestre dels preus dels habitatges de lloguer a les comarques de Girona

El preu del lloguer a Girona ja és el d’abans de la crisi.

Un cop tancat el segon trimestre de l’any, arriba el moment de fer les valoracions respecte l’evolució dels preus dels lloguers a les comarques de Girona. Una qüestió que preocupa, i molt, a llogaters i propietaris. La situació no és homogènia, la ciutat de Girona s’apunta a la tònica alcista de les principals ciutats del país, mentre que la resta de territoris analitzats contenen la pujada i Olot posa el fre a la tendència alcista.

Per territoris:

-A Girona, el lloguer d’aquest segon trimestre del 2019 ja arriba a la mitjana dels 600€ mensuals. La ciutat acumula tres anys consecutius d’augment de preus.

-A Figueres, ja fa dos anys que els preus no canvien significativament, oscil·len a l’entorn dels 450€ mensuals.

-A Olot, es trenca la tendència alcista dels últims trimestres i els preus baixen 40€ respecte el primer de l’any 2019 i arriben als 410€.

-A la zona de costa entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols els lloguers segueixen una tendència similar a la que es produeix a Figueres, amb preus estabilitzats  a l’entorn dels 500€.

Taula preus de lloguer a comarques gironines

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims  anys.

Si tenim en compte, però, l’evolució dels preus des de 2008 arribem a les següents conclusions:

Anàlisi per territoris

Girona ciutat

Girona

 Pel que fa a la ciutat de Girona, distingim 4 trams:

-Entre 2007 i 2009 els preus es troben en màxims, amb un cost mitjà de 600€ mensuals.

-Entre 2009 i 2012 es produeix un descens consecutiu del preu que acaba passant dels 600 als 500€

-Entre 2012 i 2016, els preus s’estabilitzen i ho fan a l’entorn de la quantitat de 500€

-Entre 2017-fins avui (1 de juliol 2019) hi ha hagut increments constants, fins arribar als actuals 600€.

Aquest 2n trimestre del 2019 el preu del lloguer a la ciutat de Girona arriba a un promig històric, el de 600€, situant-se en la quantia prèvia a la crisi.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir durant el tercer trimestre del 2008 (arribant els preus fins als 650€). A l’altra banda del pèndol, la del preu més baix, hi ha el primer trimestre del 2015, quan els preus arriben a un terra de 450€ de mitjana. La diferència entre el preu màxim i el mínim va ser de 200€, cosa que significa que els preus van experimentar una caiguda del 30%. Pel que fa al preu actual recupera la disminució soferta en el període de crisi i retorna al promig del període 2007-2009.

Figueres

En l’històric dels preus de Figueres distingim quatre etapes:

-Entre 2007 i 2009, els preus se situen en màxims que oscil·len entre els 500 i els 550€ mensuals.

-De 2009 fins al 2013, els preus inicien un procés de baixada que acabada arribant a situar el preu mitjà dels habitatges de lloguer en els 400€.

-De 2013 a 2016 els preus es tornen a estabilitzar i ho fan oscil·lant entre els 400 i els 420€.

-En el darrer període, el que va de 2017 fins a l’actualitat, i després d’una petita recuperació, els lloguers arriben als 450€, on s’estabilitzen.

A Figueres, els preus d’aquest 2n trimestre s’estabilitzen i ja fa un any que es repeteixen valors a l’entorn dels 450€.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008 (550€). A l’altra extrem, el preu més baix ha estat repetidament 400€, cosa que suposa una disminució de 150€, un 27,2 % de caiguda. Amb els actuals 450€  es consolida una certa recuperació  d’aquests preus, xifrada en 50€ respecte del període amb preus més baixos, quedant però encara uns 50 o 100€ per sota del període de preus més alts.

Olot

Olot, l’històric de lloguer, tot i que amb variacions de preu més petites que les de les anteriors ciutats, hi observem cinc etapes:

-Com passa en la resta de casos el període 2007-2009, els preus estan en màxims, oscil·lant entre els 400 i els 425€ de mitjana.

-Durant l’etapa 2010-2011, els preus es mantenen estables entorn dels 400€ de mitjana.

-El 2012 ja un autèntic enfonsament dels preus que passen dels 400 als 350€ de mitjana.

-Durant tres anys, de 2013 a 2016, els preus ja no baixen i s’estabilitzen en la xifra terra de 350€ de mitjana.

-És durant el 2017 i fins ara que els preus s’incrementen i passen dels 350€ als actuals 410€, 40€ menys que el primer trimestre del 2019

A Olot, en aquest 2n trimestre del 2019 es trenca la tendència alcista i es registra una disminució del preu fins arribar als 410€, uns preus que eren habituals en el període 2007-2009.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va produir el primer trimestre del 2009 (amb un preu mig de 426€). Els preus toquen terra el primer trimestre del 2015, arribant als 320€ de mitjana mensual. La caiguda és molt significativa: de 106€ en xifres absolutes i d’un 24,8 en percentatge; actualment  s’ha recuperat totalment la caiguda de preus del període de la crisi.

Costa de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols

 Pel que fa a la gràfica que correspon a aquesta zona costanera, hi distingim cinc trams:

-Fins a l’any 2008, els preus estan en màxims, situant-se al voltant dels 550€ mensuals de mitjana.

-Entre 2009-2011, es produeix el descens que ja hem vist en els casos anteriors. Els preus baixen i s’estabilitzen a l’entorn dels 500€ mensuals de mitjana.

-En el cas d’aquesta part del territori el descens de preus es fa en dos períodes, l’esmentat anteriorment i el que va de 2012 a 2014. Els preus baixen consecutivament arribant en més d’una ocasió al terra dels 400€ de mitjana mensual.

-És en l’etapa 2015-2016, que es produeixen els símptomes d’una primera recuperació dels preus, que es mantenen a l’entorn dels 450€ de mitjana mensual.

-2017 fins ara. Hi ha un nou període d’increment, se superen els 450€ que s’havien reiterat els darrers trimestres fins a situar-se i estabilitzar-se en els 500€.

Tampoc varien els preus, en  aquest 2n trimestre del 2019  a aquesta zona costera, reiterant-se els 500€ mensuals  i ja van sis trimestres consecutius.

A aquesta zona costera, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 2008 (550€). En l’altre extrem el preu més baix correspon a l’any 2014, quan se situa en un terra de 400€, xifra que va suposar una disminució de 150€, un 27% de caiguda. El preu actual se situa 50€ per sota dels 550€, preu que es reiterava el 2008, alhora que s’han incrementat en 100€ per sobre del període més baix que correspon als anys 2012-2014.

Preus del lloguer del 2n trimestre de 2019

Aquest gràfic  recull la renda mensual mitjana registrada en el 2n trimestre de l’any 2019 i la compara amb la del 2n trimestre del 2018. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les zones i ciutats estudiades.

A diferència dels gràfics que registren l’evolució trimestral dels preus en cada zona, aqust gràfic  fa una comparació puntual amb la situació que cada ciutat presentava exactament fa dotze mesos. Així poden apreciar resultats ben diferents en cada localitat: Girona registra un notable increment concretat en 50€, un 9%. Figueres i la zona costanera no presenta cap alteració, confirmant una certa estabilització dels preus. Per la seva part Olot apareix en aquesta comparativa interanual amb un petit increment del 2,5%, que no es correspon gaire amb la tendència alcista que es pot apreciar a la primera de les gràfiques de l’informe.

(*) Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres, Olot i la zona costera compresa entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Es fa un seguiment trimestral del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, així per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

ACTUALITAT

28/11/22

Mesures urgents per a deutors hipotecaris

El passat 24 de novembre de 2022 es va publicar l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat. El Reial Decret Llei 19/22, de 22 de novembre, indica que el Consell de Ministres aprovarà les condicions i els requisits a complir pels deutors […]

...

17/11/22

El Tribunal Suprem declara que l’extinció del condomini tributa com a guany patrimonial a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha declarat que sí que tributa a l’IRPF la dissolució d’una comunitat de béns, o el que és el mateix, la venda per part d’un dels propietaris de part de l’habitatge i que el que es queda amb la casa compensa en metàl·lic a l’altre. És una operació molt habitual després d’un […]

...

03/11/22

Ajuts a comunitats de propietaris per a actuacions de millora d’infraestructures de telecomunicacions

A partir del 9 de setembre fins el 30 de juny de 2023 es podrán  sol·licitar els ajuts per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, adreçats a comunitats de propietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal i construïts abans de l’any 2.000. La convocatòria s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat […]

...

27/10/22

Aspectes fonamentals de la nova llei estatal per al dret a l’habitatge

El Consell de Ministres va aprovar a principis d’any el “Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda”, que actualment s’està tramitant pel procediment d’urgència a les Corts Generals, preveient-se que la seva aprovació podria tenir lloc abans de final d’any. Aquesta futura Llei estatal per al Dret a l’Habitatge incorporarà sistemes de contenció […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU