CAT / ESP

Noves eines contra els ocupes

Aquest passat 17 de febrer de 2023 ha entrat en vigor la nova regulació que permet a les Comunitats de Propietaris de manera indirecta i als ajuntaments de forma més directa, emprendre accions judicials per desnonar als ocupes que suposin una alteració de la convivència, de l’ordre públic o posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

L’ocupació d’habitatges és un problema generalitzat que habitualment provoca problemes de convivència en les comunitats afectades i greus perjudicis econòmics als propietaris. La legislació actual no permet una desocupació ràpida, i requereix emprendre accions judicials que allarguen la situació de fet. I mentre aquests terminis siguin llargs es seguiran produint ocupacions.

El 2018 es va modificar la normativa processal i es va agilitzar el procediment judicial per a desnonar els ocupes, i ara la legislació catalana permet als ajuntaments, d’ofici o a instància de les comunitats de propietaris, obligar als propietaris grans tenidors a emprendre accions judicials encaminades al desnonament dels ocupes. Ni una regulació ni l’altra proporcionen accions ràpides que puguin desincentivar els desnonaments.

L’actual modificació legislativa és una eina més, encara que focalitzada només a aquells habitatges ocupats que siguin de grans tenidors i que els seus ocupants alterin la convivència. No és una eina generalitzada per a combatre totes les ocupacions.

Tampoc descriu un procediment ràpid, tot el contrari, si una comunitat pateix els problemes de convivència que generen les ocupacions i vol instar la desocupació s’han de seguit un seguit de tràmits. Cal que el president de la comunitat de veïns requereixi fefaentment a l’ocupant que deixi de fer les activitats que pertorben la convivència de la Comunitat. I també cal que la junta de propietaris prengui l’acord de denunciar a l’Ajuntament aquest fet per tal de que iniciï l’expedient. Llavors l’Ajuntament requerirà al propietari de l’immoble per tal que iniciï el desnonament. Si en el termini d’un mes el propietari no ha interposat la demanda, l’Ajuntament queda legitimat per iniciar el procediment judicial pertinent per instar el desnonament de l’habitatge. I després d’aquests tràmits queda tot el procediment judicial fins aconseguir la sentència, i després encara l’execució de la mateixa.

No sembla que tot plegat sigui un avenç important en el camí d’evitar que es segueixin produint ocupacions, que hi segueixin havent problemes de convivència per aquest motiu a les Comunitats, i que se segueixi amb els perjudicis econòmics als propietaris dels habitatges ocupats. Només es tracta d’una eina per als supòsits d’inacció dels propietaris dels habitatges ocupats. Benvinguda aquesta eina però sinó disposem d’un procediment que permeti el desallotjament immediat dels ocupes, el problema subsistirà.

 

Miquel Costa Perich
Gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

Aquest article ha estat publicat al Diari de Girona de 22 de febrer de 2023. Veure PDF

ACTUALITAT

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

12/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU