CAT / ESP

Mesures fiscals contingudes a la Llei pel dret a l’habitatge

Mesures fiscals contingudes a la Llei pel dret a l’habitatge

La nova Llei pel dret a l’habitatge recull mesures de caràcter fiscal que afecten l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre béns immobles (IBI). En concret, aquestes mesures plantegen canvis en els incentius fiscals als propietaris a l’IRPF, aspecte que provocarà o bé que el propietari a l’hora de llogar decideixi cobrar més al llogater havent de pagar més a Hisenda, o bé rebaixar el lloguer i, per tant, pagar menys a l’Agència Tributària. Aquesta mesura és un mecanisme per intentar augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer.

Aquestes són les principals novetats que comporten aquestes mesures fiscals:

IRPF 

Des de l’any 1999, l’arrendador gaudeix d’un règim fiscal molt beneficiós: pot reduir la seva renda immobiliària el 60% si lloga l’immoble per ser un habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2024, per als contractes d’arrendament d’immobles destinats a habitatge habitual formalitzats a partir del 26 de maig de 2023, es rebaixa aquesta reducció al 50%.

No obstant això, val a dir que la reducció pot augmentar si es donen les següents circumstàncies:

  1. Quan el contribuent hagi llogat per primera vegada l’habitatge, quan aquest es trobi en zona de mercat tens i el llogater tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Si existeixen diversos inquilins en el mateix habitatge, aquesta reducció s’aplicarà proporcionalment sobre la part de rendiment net que correspongui als esmentats llogaters.
  2. Quan l’arrendatari sigui una Administració Pública o entitats del tercer sector, o acollida a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.

Règim transitori

Per als contractes d’arrendament d’habitatge formalitzats abans del 26 de maig de 2023 continuarà sent aplicable la reducció del 60% als rendiments nets del lloguer.

IBI 

Abans de l’aprovació de la Llei pel dret a l’habitatge, els Ajuntaments ja podien exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles d’ús residencial que es troben desocupats. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei:

Els recàrrecs no podran aplicar-se fins que l’Ajuntament hagi formalitzat la corresponent declaració de desocupació dels immobles afectats, prèvia audiència del contribuent.

Entre les causes justificades de desocupació temporal que impedeixen l’aplicació dels recàrrecs trobem les següents:

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU