CAT / ESP

L’acceptació de l’herència a benefici d’inventari

Acceptar una herència a benefici d’inventari permet protegir el patrimoni de qui hereta

El càstig fiscal a les herències a través de l’impost de successions i l’impost de plusvàlua, i el fet que acceptar-les implica fer-se càrrec de les obligacions i els deutes del difunt, ha provocat que es disparin les renúncies a les herències. A més, també ha pres força una figura que abans era anecdòtica, l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

Tot i que moltes persones continuen desconeixent aquesta modalitat, també és cert que cada vegada s’està obrint més camí. Les dades del Consell General del Notariat així ho certifiquen. I és que, des del 2015, l’ús de l’acceptació d’herències a benefici d’inventari s’ha multiplicat per set, passant de 159 actes a l’exercici del 2015 a 1.122 a l’exercici de l’any passat.

Acceptar una herència a benefici d’inventari permet protegir el patrimoni de qui hereta, perquè només respondrà dels deutes del difunt fins on arribi el patrimoni heretat, sense possibilitat que la responsabilitat vagi més enllà i sense afectar al patrimoni personal de qui hereta.

Aquesta figura és, per tant, molt aconsellable en aquells casos en què hi ha dubtes sobre la solvència del difunt. Pot passar que el passiu de l’herència superi l’actiu, sigui per deutes coneguts o desconeguts, per deutes que puguin sobrevenir amb posterioritat (per exemple, finances o avals prestats pel causant) i que, en qualsevol moment posterior a la mort, poden convertir-se en deutes de l’herència, o en possibles comprovacions fiscals que puguin produir-se durant els quatre anys posterior a la mort i suposar deutes pels hereus.

Cal destacar que, els menors d’edat, les persones incapacitades, les persones jurídiques de dret públic i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, són hereus que gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari.

Com s’ha de portar a terme?

Si una persona està interessada a firmar una herència a benefici d’inventari, disposa d’un termini de sis mesos des de que es coneix la condició d’hereu, per formalitzar un inventari on figurin tots els béns i drets que integren l’herència.

Aquest inventari s’ha de formalitzar mitjançant una declaració expressa i solemne davant un notari de la població on residís el difunt o bé al Jutjat competent, independentment que existeixi o no testament. Si l’hereu es troba a l’estranger, pot fer-ho davant l’Agent Consular. També serà vàlid l’inventari formalitzat en document privat, sempre que s’hagi presentat a la liquidació d’impostos davant l’organisme corresponent.

Pel que fa pròpiament a l’inventari, s’han de ressenyar els béns relictes, sense que calgui valorar-los, i els deutes i les càrregues hereditàries, amb indicació del seu import. Però, si conscientment l’hereu no fa constar a l’inventari tots els béns i deutes o si el confecciona en frau de creditors, l’inventari no es considera pres. A més, per a fer l’inventari, no cal citar cap persona, però hi poden intervenir els creditors del causant i altres interessats en l’herència.

Conseqüències

L’efecte principal és que el patrimoni propi i personal dels hereus quedarà salvaguardat. Els deutes i obligacions del difunt es cobriran únicament amb els béns i drets de l’herència i haurà de liquidar els deutes contrets pel difunt fins a la total liquidació del passiu hereditari.

Com ha d’administrar l’herència l’hereu?

L’hereu, encara que hagi acceptat l’herència a benefici d’inventari, podrà tenir-la i administrar-la.

I haurà de complir amb les obligacions i pagar els deutes o crèdits contrets pel mort fins a acabar de pagar o, per contra, fins que s’acabin els béns i diners de l’herència.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU