CAT / ESP

La Generalitat desestima les al·legacions presentades contra la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Aquest passat dimarts 22 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat per la qual es declara 140 municipis catalans com a zones de mercat residencial tensionat. Abans d’aquesta resolució, la Secretaria d’Habitatge va desestimar de forma genèrica les al·legacions presentades, entre d’altres i a títol individual per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, així com les altres Cambres de la Propietat de Catalunya i Consell General de Cambres.

Consulta les al·legacions presentades fent clic aquí

La Generalitat no només desestima les al·legacions formulades en contra de la declaració de 140 municipis com zones tensionades, sinó que amb una clara parcialitat, modifica alguns dels punts continguts a la memòria inicial de la declaració, estenent encara més l’aplicació del règim de contenció de rendes als propietaris.

En aquest sentit, cal destacar la modificació de la definició inicial de gran tenidor que ara passa a ser aquella persona física o jurídica propietari de cinc o més immobles urbans d’ús residencial (habitatges) o una superfície construïda de més de 1500 m2 d’ús residencial, excloent garatges i trasters. El motiu d’aquesta modificació, segons la Generalitat, és que un 7,7% de tots els habitatges de lloguer són de propietaris que tenen entre 6 i 10 habitatges, segons diferents estudis de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge. A la definició de gran tenidor, però, no s’hi inclouen els promotors de lloguer social.

Alhora, la Generalitat també desestima les peticions dirigides a la possibilitat d’articular un sistema de compensacions econòmiques per als propietaris que asseguraria el proveïment suficient d’habitatges en lloguer.

D’altra banda, aclareix possibles dubtes i vincula l’aplicació del sistema d’Índex de Preus de Referència ( i no la renda de l’últim contracte vigent) als nous contractes d’arrendament quan l’últim contracte vigent en els cinc anys anteriors s’hagi subscrit abans de l’1 de gener de 1995 (és a dir, contractes de renda antiga), ho sigui amb finalitats socials, o quan la renda mensual anterior sigui un 25% inferior a la resultant d’aplicar l’Índex.

 

I ara què?

Amb la publicació en el DOGC de la Resolució TER/2940/2023, una vegada clos el tràmit d’informació publica i signada pel Govern la Memòria definitiva, caldrà la ratificació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aprovant una resolució que reculli aquesta declaració. Una vegada publicada en el BOE, el sistema de contenció de rendes de lloguer previst en la Llei Estatal d’Habitatge 12/2023, serà d’aplicació als 140 municipis de Catalunya declarats zones de mercat residencial tensionat durant un període de tres anys, que podrà ser prorrogat per anualitats.

Tanmateix, encara queda un altre punt important a resoldre per la Generalitat com és la confecció de l’Índex de Preus de Referència que requereix l’inici d’un procés específic per part de l’Estat en col·laboració amb les comunitats autònomes, per la qual cosa la contenció de rendes basada en l’Índex de Preu de Referència no serà encara d’aplicació fins que no culmini aquest procés i sigui aprovat per l’Estat Central un nou índex, no sent vàlid l’Índex confeccionat per la Generalitat i que s’aplica des de l’any 2017 a Catalunya.

La Generalitat està accelerant els tràmits i pressionant al Govern Central perquè aquesta normativa pugui ser aprovada i entri en vigor a finals d’agost. Tot i això, els serveis jurídics de la Cambra estudiaran les accions legals que siguin menester contra les accions i parts del procediment administratiu que no s’ajusten a la legalitat vigent.

ACTUALITAT

20/06/24

No és exigible l’impost de plusvàlua en la dissolució del condomini sobre un bé immoble

La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt a la consulta de 15 de febrer de 2024, V0123/2024 que, amb la dissolució de comunitat de béns formada per un únic bé que s’adjudica a una de les comuneres que compensa econòmicament la resta dels comuners, no es produeix el fet imposable de l’Impost de Plusvàlua […]

...

14/06/24

És legal tallar els subministraments a un arrendatari que no abona els rebuts del lloguer?

Davant l’incompliment de pagament dels rebuts de lloguer per part d’un arrendatari és ben segur que algun arrendador hagi considerat donar de baixa els subministraments, com a mesura forçosa i per tal d’aconseguir cobrar el deute del llogater. No obstant això, convé saber que no és legal tallar els subministraments a un arrendatari. En el […]

...

07/06/24

A partir de l’1 de juliol s’hauran de complir noves mesures de seguretat als ascensors

El passat mes d’abril es va publicar el Reial decret 355/2024, de 2 d’abril, pel qual es va aprovar la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 “Ascensors”, que regula aspectes com la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existents. Aquesta norma entrarà en […]

...

31/05/24

El Govern prorroga la suspensió dels desnonaments hipotecaris fins al 2028

El Consell de Ministres del passat 14 de maig va aprovar un Reial Decret Llei, pel qual es prorroguen les mesures de suspensió dels desnonaments hipotecaris, és a dir, de llançaments sobre l’habitatge habitual per a la protecció dels col·lectius vulnerables fins al 15 de maig de 2028. El Reial Decret Llei 1/2024, de 14 […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU