CAT / ESP

La Cambra de la Propietat demana als Ajuntaments gironins que no segueixin aplicant la Llei de Contenció de Rendes dels lloguers

La Llei és d’aplicació a Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols fins el setembre de 2021. Després del primer any els ajuntaments han de solicitar de nou la seva aplicació

La Cambra de la Propietat de Girona demana als ajuntaments gironins que no renovin la consideració de zona de mercat d’habitatge tens, ja que suposaria la continuïtat de l’aplicació de la Llei

Aquesta llei catalana es va aprovar el setembre de 2020, i ara que ja ha passat pràcticament un any, el text preveu que siguin els ajuntaments qui demanin la seva aplicació. En el cas de les comarques gironines els ajuntaments on s’aplica la llei són els de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols, ja que disposen de l’índex de referència de preus del lloguer, i el govern va apreciar tensions en el seu mercat immobiliari, que un any després els ajuntaments han de confirmar que es mantenen.

És per això que ara la Cambra demana als consistoris gironins que tinguin en compte que la situació del mercat de lloguer a les comarques gironines, res te a veure amb els fort increments de preus que s’estaven produint a Barcelona i a la seva zona metropolitana. Tampoc té res a veure l’import del lloguer en valors absoluts de Barcelona amb els de les comarques de Girona. La Cambra considera que la situació a les comarques gironines no justifica l’aplicació d’aquesta regulació.

La Cambra de la Propeitat Urbana de Girona confia que els Ajuntaments, en base a les dades objectives dels seus respectius mercats de lloguer, no optin per l’aplicació de la contenció de rendes, que té un clar efecte desincentivador pels arrendadors i que s’acaba traduint en una reducció del nombre d’immobles que s’incorporen en el mercat. I es té el convenciment que els inversors que poden aportar una major oferta apostaran per municipis no regulats.

De les dades que es desprenen de les estadístiques que trimestralment elabora la Cambra de la Propietat de Girona es constata que després d’una important reducció de preus degut a la crisi econòmica del 2008, es produeix un període de recuperació de preus i una posterior estabilització, que és la fase actual, i creu que aquesta evolució dels preus i més després de l’efecte Covid sobre el mercat de lloguer no justifica l’aplicació d’una normativa de contenció de rendes.

La Cambra també denuncia aspectes que considera especialment injustos que es donen en l’aplicació d’aquesta regulació en tant que, a l’uniformar als preus, es castiga a aquells propietaris que han invertit i mantenen un pis rehabilitat enfront d’aquells altres que no han invertit, l’import del lloguer aplicable és el mateix. També opina que es discrimina als propietaris que han arrendat l’immoble els darrers 5 anys, obligats a mantenir el preu inicial del contracte anterior, d’aquells altres que poden aplicar preus més actuals resultant de l’índex. Per això la Cambra creu que aquesta Llei no és de contenció, sinó de reducció de preus, en tant que al prendre de referència els contractes anteriors, com més antic sigui aquest, més baixa serà la renda aplicable, resultat de les reduccions dels preus derivades de la crisi immobiliària del 2008.

El govern espanyol va presentar recurs contra la Llei al Tribunal Constitucional, que també té pendents de resoldre altres recursos, i per tant s’està en espera de sentència. Habitualment les impugnacions de normatives autonòmiques davant el TC comporten la immediata suspensió de la norma impugnada, però en aquest cas les pressions realitzades des de Catalunya han fet que el Consell de Ministres acordés de realitzar aquesta impugnació sense demanar la suspensió de la norma.

Segons la Cambra de la Propietat, la Llei de Contenció del preu dels lloguers es va elaborar ignorant completament els agents del sector immobiliari, cambres, administradors de finques, API, promotors, etc. que no van ser consultats ni escoltats. Aquesta manera de procedir ha generat inseguretat jurídica i desconfiança en el sector, que a la pràctica fa que es tradueixi en la desaparició de les inversions en habitatge de lloguer, tant les grans com les petites i, que amb una menor oferta, el mercat de lloguer serà més tens i l’accés a l’habitatge més problemàtic, just tot el contrari del que fa falta.

Per la Cambra de la Propietat de Girona el que convé és incentivar l’aportació de nous immobles al mercat de lloguer per tal d’incrementar l’oferta i mantenir un mercat el més equilibrat possible i així evitar increments de preus. Es considera que els problemes d’accés a l’habitatge, i en especial la manca d’habitatge social, són de gran importància i es mereixen debats en profunditat i solucions de consens entre tots els agents intervinents, públics i privats. La Cambra de la Propietat de Girona està disposada a participar en la cerca de polítiques a llarg termini que generin una major oferta d’habitatges de lloguer per tal de contenir els preus i fer més fàcil l’accés a l’habitatge de tots els sectors socials.

ACTUALITAT

25/05/23

Recupera el vídeo de la Jornada sobre la nova Ley de la Vivienda

El dimarts 23 de maig del 2023 la Cambra de la Propietat Urbana de Girona va organitzar una jornada per parlar de les novetats de la llei d’habitatge que ha aprovat el Senat. A la jornada hi van participar la senyora Elena Vila i el senyor Antoni Calle, advocats del Servei Jurídic de la Cambra, […]

...

24/05/23

Pensant a instal·lar plaques solars?

Si us voleu beneficiar de deduccions fiscals, heu de tenir el Certificat d’Eficiència Energètica abans d’iniciar-ne les obres El Reial Decret-Llei 18/2022, en l’article 21, estableix una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a aquelles obres que millorin l’eficiència energètica dels habitatges, edificis o oficines. Segons el punt 5 […]

...

22/05/23

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona considera que la nova Ley de la Vivienda provocarà la disminució de l’oferta de pisos de lloguer

El gran problema de l’habitatge de lloguer és l’escassetat de pisos. No s’han aplicat polítiques que afavoreixin posar l’habitatge a lloguer La nova Ley de la Vivienda és un conjunt de mesures focalitzades a regular els preus de lloguer, no a fomentar l’oferta de pisos en lloguer Les mesures de la nova llei clarament són […]

...

02/05/23

L’Incasol busca pisos per comprar-los

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia que te interès en rebre ofertes de venda de blocs d’habitatges plurifamiliars en construcció o totalment edificats, de conformitat amb el plec annex de característiques de situació, tècniques i d’ocupació. L’objectiu és destinar-los a ampliar el parc públic de lloguer assequible, mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU