CAT / ESP

La Cambra de la Propietat demana als Ajuntaments gironins que no segueixin aplicant la Llei de Contenció de Rendes dels lloguers

La Llei és d’aplicació a Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols fins el setembre de 2021. Després del primer any els ajuntaments han de solicitar de nou la seva aplicació

La Cambra de la Propietat de Girona demana als ajuntaments gironins que no renovin la consideració de zona de mercat d’habitatge tens, ja que suposaria la continuïtat de l’aplicació de la Llei

Aquesta llei catalana es va aprovar el setembre de 2020, i ara que ja ha passat pràcticament un any, el text preveu que siguin els ajuntaments qui demanin la seva aplicació. En el cas de les comarques gironines els ajuntaments on s’aplica la llei són els de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols, ja que disposen de l’índex de referència de preus del lloguer, i el govern va apreciar tensions en el seu mercat immobiliari, que un any després els ajuntaments han de confirmar que es mantenen.

És per això que ara la Cambra demana als consistoris gironins que tinguin en compte que la situació del mercat de lloguer a les comarques gironines, res te a veure amb els fort increments de preus que s’estaven produint a Barcelona i a la seva zona metropolitana. Tampoc té res a veure l’import del lloguer en valors absoluts de Barcelona amb els de les comarques de Girona. La Cambra considera que la situació a les comarques gironines no justifica l’aplicació d’aquesta regulació.

La Cambra de la Propeitat Urbana de Girona confia que els Ajuntaments, en base a les dades objectives dels seus respectius mercats de lloguer, no optin per l’aplicació de la contenció de rendes, que té un clar efecte desincentivador pels arrendadors i que s’acaba traduint en una reducció del nombre d’immobles que s’incorporen en el mercat. I es té el convenciment que els inversors que poden aportar una major oferta apostaran per municipis no regulats.

De les dades que es desprenen de les estadístiques que trimestralment elabora la Cambra de la Propietat de Girona es constata que després d’una important reducció de preus degut a la crisi econòmica del 2008, es produeix un període de recuperació de preus i una posterior estabilització, que és la fase actual, i creu que aquesta evolució dels preus i més després de l’efecte Covid sobre el mercat de lloguer no justifica l’aplicació d’una normativa de contenció de rendes.

La Cambra també denuncia aspectes que considera especialment injustos que es donen en l’aplicació d’aquesta regulació en tant que, a l’uniformar als preus, es castiga a aquells propietaris que han invertit i mantenen un pis rehabilitat enfront d’aquells altres que no han invertit, l’import del lloguer aplicable és el mateix. També opina que es discrimina als propietaris que han arrendat l’immoble els darrers 5 anys, obligats a mantenir el preu inicial del contracte anterior, d’aquells altres que poden aplicar preus més actuals resultant de l’índex. Per això la Cambra creu que aquesta Llei no és de contenció, sinó de reducció de preus, en tant que al prendre de referència els contractes anteriors, com més antic sigui aquest, més baixa serà la renda aplicable, resultat de les reduccions dels preus derivades de la crisi immobiliària del 2008.

El govern espanyol va presentar recurs contra la Llei al Tribunal Constitucional, que també té pendents de resoldre altres recursos, i per tant s’està en espera de sentència. Habitualment les impugnacions de normatives autonòmiques davant el TC comporten la immediata suspensió de la norma impugnada, però en aquest cas les pressions realitzades des de Catalunya han fet que el Consell de Ministres acordés de realitzar aquesta impugnació sense demanar la suspensió de la norma.

Segons la Cambra de la Propietat, la Llei de Contenció del preu dels lloguers es va elaborar ignorant completament els agents del sector immobiliari, cambres, administradors de finques, API, promotors, etc. que no van ser consultats ni escoltats. Aquesta manera de procedir ha generat inseguretat jurídica i desconfiança en el sector, que a la pràctica fa que es tradueixi en la desaparició de les inversions en habitatge de lloguer, tant les grans com les petites i, que amb una menor oferta, el mercat de lloguer serà més tens i l’accés a l’habitatge més problemàtic, just tot el contrari del que fa falta.

Per la Cambra de la Propietat de Girona el que convé és incentivar l’aportació de nous immobles al mercat de lloguer per tal d’incrementar l’oferta i mantenir un mercat el més equilibrat possible i així evitar increments de preus. Es considera que els problemes d’accés a l’habitatge, i en especial la manca d’habitatge social, són de gran importància i es mereixen debats en profunditat i solucions de consens entre tots els agents intervinents, públics i privats. La Cambra de la Propietat de Girona està disposada a participar en la cerca de polítiques a llarg termini que generin una major oferta d’habitatges de lloguer per tal de contenir els preus i fer més fàcil l’accés a l’habitatge de tots els sectors socials.

ACTUALITAT

14/10/21

La Generalitat pagarà lloguers per reduir els desnonaments

La Generalitat pagarà el lloguer de les famílies amb vulnerabilitat social que estiguin a punt de ser desnonades per impagament de lloguer. Aquesta mesura la va presentar la Generalitat a finals de juliol per evitar una allau de desnonaments a partir del 9 d’agost, data en què acabava la moratòria aprovada per la pandèmia. Com […]

...

06/10/21

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona fa cent anys 7/10. Temps convulsos

Foto: Visita oficial del rei Alfons XIII a la fàbrica Grober i l’alcalde de Girona, Francesc Coll i Turbau. 1930 Ajuntament de Girona. CRDI (Autor desconegut)   Els homes de la primera Cambra, és a dir, fins la Guerra Civil, (la primera dona no formà part de la Junta de Govern fins ben entrat el […]

...

05/10/21

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona fa cent anys 6/10. El concurs d’edificis

Foto: edifici guanyador del concurs d’edificis l’any 1930 de l’arquitecte Cayetano Cabañés al xamfrà dels carrers Lorenzana i Garreta de Girona. Arxiu CRDI Ajuntament de Girona   Les cambres van ser creades per un Reial Decret de juny de 1907. D’altra banda, el Reglament provisional per al seu funcionament va ser aprovat per un altre […]

...

23/09/21

La contenció de rendes de lloguers segueix d’aplicació a Girona, Salt, Figueres i Blanes

De moment queden fora Olot, Palafruguell, i Sant Feliu de Guíxols Les al·legacions en contra presentades per les Cambres de la Propietat han estat desestimades El 20 de setembre s’ha publicat la resolució de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya declarant diversos municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens. A aquets municipis els seguirà sent […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU