CAT / ESP

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici

la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici

Cada cop és més freqüent que les persones d’edat avançada amb dificultats econòmiques es plantegin vendre la seva propietat.

El problema principal per a elles és que, si venen el seu habitatge, hauran de marxar de casa seva i anar a viure de lloguer a un altre habitatge. Això té un parell d’inconvenients afegits:

Per aquests fets, una alternativa que últimament està proliferant és la venda de la propietat reservant-se l’usdefruit vitalici.

En què consisteix l’usdefruit vitalici?

És una operació per la qual el propietari d’un habitatge, normalment major de 65 anys, ven la nua propietat conservant l’usdefruit vitalici de l’habitatge a canvi d’un pagament únic per la venda de la nua propietat. D’aquesta forma, ja no serà l’amo de l’habitatge, però si que podrà viure a l’habitatge fins a la seva defunció.

Fiscalitat

El comprador de la nua propietat haurà de fer front als mateixos impostos que si es tractés d’una compravenda normal. L’operació es trobarà subjecta a l’impost de transmissions patrimonials (ITP), tribut cedit a les comunitats autònomes, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte la comunitat autònoma on es trobi l’habitatge per aplicar un tipus impositiu o un altre. En el cas de la comunitat autònoma de Catalunya, el tipus impositiu és del 10%.

El venedor de la nua propietat que, a la vegada, és usufructuari, haurà de pagar l’IRPF pel guany obtingut per la venda de la nua propietat. Tanmateix, podria no haver de liquidar-lo, ja que en el cas de ser major de 65 anys i transmetre el seu habitatge habitual, estaria exempt de tributar per l’IRPF, perquè es tracta d’una exempció contemplada en la Llei de l’IRPF.

A més a més, el venedor sí que haurà de liquidar l’impost municipal de Plusvàlua a l’Ajuntament on es trobi l’immoble.

Despeses de l’usufructuari

Com a usufructuari de l’habitatge, haurà de fer front a les despeses de conservació i també al pagament de l’impost de béns immobles (IBI), així com la taxa de brossa.

Si l’habitatge es troba en règim de propietat horitzontal, és a dir, si forma part d’una comunitat de propietaris, tant les quotes ordinàries com les extraordinàries corresponen al nu propietari i no a l’usufructuari.

Despeses del nu propietari

El nu propietari haurà de fer front a totes les reparacions extraordinàries i necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat.

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU