CAT / ESP

Comunicat conjunt sobre la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer

El sector immobiliari reitera la seva alerta: L’aprovació de la “Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer” agreujarà l’accés a l’habitatge i afectarà greument la seguretat jurídica del sector per la seva clara inconstitucionalitat

 

Barcelona, 7 de setembre de 2020. En relació a la propera votació en el Ple del Parlament de Catalunya de 9 de setembre de la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament, les entitats firmants d’aquest document, que agrupen gran part del sector immobiliari, volem alertar que:

 

El dret a un habitatge digne ha de ser garantit per l’administració pública amb la implicació i col·laboració del sector privat, però amb l’aprovació d’aquestes mesures el sector públic està traslladant al sector privat la responsabilitat de donar resposta a la problemàtica de l’escassetat d’habitatge social, a més d’adoptar mesures que, per una part, es mostren contràries a la protecció que la propietat privada rep explícitament en l’article 33 de la Constitució, i que, per altra, superen clarament el marc competencial de l’Estatut de Catalunya vulnerant la Constitució Espanyola.

La inexistència d’un parc públic de lloguer és responsabilitat de les administracions públiques i no dels propietaris privats. S’ha de buscar el just equilibri entre la protecció del llogater i la defensa legítima dels interessos dels propietaris. Per això és indispensable adoptar mesures que actuen directament contra l’origen de l’augment del preu de renda de l’habitatge, que no és altre que l’escassetat d’oferta: no hi ha habitatge suficient per proveir la demanda.

Considerem que el sector públic ha d’adoptar, per una banda, mesures que incentiven la construcció d’un parc d’habitatge social o de renda limitada suficient i estable en el temps mitjançant estímuls fiscals de tot tipus (bonificacions, subvencions, etc.) i no mesures restrictives de la llibertat de mercat ni penalitzadores.

Les mesures coercitives no donaran el resultat pretès, i semblen fruit del desconeixement del comportament del mercat de lloguer. És més, es corre el risc de tornar a aquells temps en els quals la llarga durada de l’arrendament i la impossibilitat d’actualitzar la renda ( la seva actualització d’acord amb un IPC que no reflectia la realitat), varen portar a una reducció i a un deteriorament més que constatable del parc d’habitatges de lloguer.

Tampoc hem d’anar molt lluny per trobar exemples fallits de l’aplicació d’aquest tipus de mesures: Europa ha donat mostres més que suficients que el control dels preus de lloguer no és la mesura adequada. Berlín, ciutat de referència en la limitació del preu del lloguer, ha vist, segons informació recent, disminuïda l’oferta en lloguer en un 25%. Si bé en un primer moment pot donar la sensació que, efectivament el preu de la renda està sota control, la realitat és que en el transcurs del temps comporta l’aparició de problemes d’índole diversa que incideixen negativament i provoquen una disminució de l’oferta, com per exemple els problemes que afecten la qualitat de l’oferta, i el manteniment dels habitatges i dels seus serveis.

A més, segons dades de l’INCASÒL, dels 107.712 propietaris privats del parc de lloguer a Barcelona, el 96% (103.410) posseeixen entre 1 i 5 habitatges. Si bé és cert que entre aquest grup majoritari hi ha casuístiques diferents, també ho és que trobem una franja important de petits tenidors que utilitzen el lloguer per complementar els seus ingressos o la seva pensió de jubilació, entre d’altres. Per tant, la limitació del preu del lloguer no només tindrà un impacte directe en la seva economia domèstica, sinó que a més provocarà que en molts casos decideixin retirar el seu patrimoni familiar del lloguer per passar-lo a la venda o a altres alternatives alienes al lloguer residencial. Malgrat això, cal insistir en que l’augment del preu del lloguer de l’habitatge no és conseqüència de que la propietat dels habitatges en arrendament estiguin en mans de particulars, societats, petits o grans tenidors i apuntar a suposades actuacions especulatives d’aquests col·lectius. La veritat és que l’alça en el preu ve determinada per l’escassetat d’oferta del producte.

A les dificultats d’aquest grup majoritari de proveïdors d’habitatge se’ls ha de sumar les dels recentment definits com a “grans tenidors” (els que tenen més de 15 habitatges, segons la nova definició del Decret-llei 17/2019, de 23 de desembre de 2019, aprovat a Catalunya) que, a més de les dificultats per recuperar els habitatges per finalització contractual o per impagament de la renda i l’obligació d’oferir-los en lloguer social al seu llogater (ocupant legítim o il·legítim), hauran de fer front a una limitació en la renda que podria fer inviable el sosteniment de l’activitat, provocant la retirada del mercat de lloguer dels seus immobles i fent ineficients les escasses mesures de foment de lloguer que es venien promovent anteriorment per l’Estat.

Tot això, sens cap tipus de dubte, produirà una major escassetat d’habitatges i un deteriorament del parc immobiliari, fet que agreujarà encara més amb tota seguretat la situació.

 

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU