CAT / ESP

El TSJC suspèn cautelarment la declaració d’àrees de mercat tens d’habitatge de diferents municpis de Catalunya

La Resolució de 26 d’abril de 2.022 de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va donar la raó a la petició efectuada pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, pel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya i el Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, que van sol·licitar la suspensió cautelar de la declaració com a àrees de mercat tens als municipis següents: Blanes, Canet de Mar, Cardedeu, Figueres, La Garriga, Girona, Igualada, Lleida, Manresa, Masnou, Mataró, Mollet del Vallès, Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Fruitós de Bages –en relació als nuclis de Sant Fruitós i Torroella de Baix–, Sant Pere de Ribes, Sta. Perpètua de la Moguda, St. Sadurní de Noia, Tarragona, Terrassa, Vilafranca del Penedès, i Vilanova i la Geltrú.

Posteriorment, mitjançant la Interlocutòria de 12 de maig de 2022, el TSJC dicta diferents Resolucions judicials suspenent cautelarment l’executivitat dels Acords del Consell Metropolità de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com l’Acord de l’Ajuntament de Barcelona segons els qual es declara a tot el municipi de Barcelona i a diferents municipis de la seva àrea metropolitana, com a àrees de mercat d’habitatge tens, a petició de  la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i el Col·legi oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona,

En el mateix sentit la Resolució de 13 de juny del present any 2022 del mateix Tribunal, ha donat la raó a la petició efectuada per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i ha declarat la suspensió cautelar de la declaració d’àrees de mercat d’habitatge tens dels següents municipis: Begues, Cerdanyola del Vallés, L’Hospitalet del Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, i Sant Adrià del Besós.

Importància de la mesura adoptada judicialment

L’article 6 de la Llei de Contenció de rendes de Catalunya, aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge, va ser declarat nul i inconstitucional pel Tribunal Constitucional en sentència de 10 de març de l’any 2022. Aquest article, entre d’altres requisits, limitava la renda dels contractes d’arrendament a l’Índex de referència de preus de lloguer, o a la renda del contracte anterior, si aquesta era menor, de forma que actuava com a topall i límit a l’hora de determinar la renda que havia de regir l’arrendament. Aquest Índex de referència només es pot aplicar si, prèviament, hi ha una declaració d’àrea de mercat tens. D’aquesta forma, les administracions, durant tot el període de vigència de la declaració, poden atenuar o capgirar la situació de mercat tens i, per tant, els preus del sector immobiliari en matèria d’arrendaments.

No obstant, l’actual Llei d’arrendaments urbans estatal –d’aplicació actualment a tot el territori espanyol– determina el principi de lliure estipulació de la renda del lloguer, es a dir, el principi de la llibertat dels pactes entre arrendador i arrendatari. L’Estat i no les Comunitats Autònomes resulta així competent per fixar la renda d’un arrendament d’habitatge, motiu pel qual el legislador autonòmic no disposa de competència.

Aquestes suspensions cautelars, actualment no tenen conseqüències practiques en tant que com s’ha dit la sentencia del TC va deixar inaplicable la Llei catalana de contenció de rendes. Per altra banda actualment està en tramitació al Congres de Diputats el “proyecto de ley de la vivienda” d’àmbit estatal i que preveu l’aplicabilitat de nous mecanismes de regulació dels preus dels lloguers.

La finalitat de les Cambres de la Propietat Urbana, és i serà la defensa dels legítims interessos dels propietaris d’immobles i, en aquest cas, considerem perjudicial per l’evolució del mercat de lloguer les mesures de  contenció de rendes, i en conseqüència les declaracions de diversos municipis com a àrea de mercat d’habitatge tens.

ACTUALITAT

21/07/22

Canvi de criteris en els requisits per sol·licitar responsabilitat patrimonial a l’Administració Pública

La Comissió Europea va iniciar un procediment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb la finalitat de formular al citat Tribunal una pregunta: Els articles de la legislació espanyola que regulen la responsabilitat patrimonial de l’Estat són o no contraris a la normativa europea quan es produeix una reclamació a l’Estat per […]

...

14/07/22

El TSJC suspèn cautelarment la declaració d’àrees de mercat tens d’habitatge de diferents municpis de Catalunya

La Resolució de 26 d’abril de 2.022 de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va donar la raó a la petició efectuada pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, pel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya i el Consell de Col·legis […]

...

07/07/22

Limitació extraordinària renda lloguer

De forma excepcional, s’imposa una limitació temporal a l’actualització de les rendes dels contractes de lloguer d’habitatge. El dia 31 de març de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials […]

...

04/07/22

Nova pròrroga per a la suspensió dels desnonaments i de la sol·licitud de compensació econòmica per als propietaris afectats

El 27 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, de pròrroga i ampliació de les mesures aprovades pel Govern a l’anterior Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, i que establia mesures de protecció social a les llars vulnerables davant dels efectes provocats per […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU