CAT / ESP

Claus de les mesures anticrisi aprovades pel govern per a l’habitatge

El Govern ha aprovat el nou paquet d’ ajudes socials, que inclou algunes mesures que finalitzaven i n’estableix d’altres. Aquest paquet de mesures està regulat al Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre.

Àmbit d’afectació de les mesures:

Objectiu : Afecta als contractes d’ arrendament d’ habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994 de 24 de novembre, els quals a partir del 28 DE DESEMBRE i FINS EL 30 DE JUNY finalitzant la pròrroga obligatòria o la pròrroga tàcita, es prorrogaran de manera extraordinària sis mesos en els mateixos termes i condicions del contracte.

Requisits :

 

Aquesta mesura, que ja es venia aplicant des de Març de 2022, es converteix en definitiva durant tot el 2023 .

  1. A priori, arrendador i arrendatari podran negociar l’ increment de renda que s’ aplicarà a la actualització anual del lloguer, que en el cas que l’ arrendador sigui un gran tenidor, l’ increment serà el que resulti del pacte de les parts, sense que pugui excedir del 2%
  2. En el cas que el arrendador no sigui un gran tenidor, l’ increment de la renda serà la que resulti del pacte entre les parts, i en absència de pacte entre las parts, o en el cas que no sigui gran tenidor, l’ increment de la renda serà el resultat del pacte entre les parts i subsidiàriament no podrà excedir del 2% .

 

Fins el 30 de juny del 2023, els procediments de reclamació de rendes o procediments per finalització del termini del contracte d’ arrendament, que es vulgui recuperar la possessió del habitatge, l’ arrendatari podrà sol·licitar la suspensió amb caràcter extraordinari del desnonament o llançament si es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica.

En aquest incident s’ haurà si es troba en situació de vulnerabilitat també l’ arrendador. El jutjat un cop examinada la documentació de tots dos, acordarà la continuació del procediment o en el seu cas, la suspensió fins el 30 de juny de 2023.

 

Aquesta mesura afecta quan es tracta de propietaris, persones jurídiques o físiques titulars de més de deu habitatges i els ocupants siguin persones dependents o en situació de vulnerabilitat econòmica prevista a la normativa.

Queden exclosos de l’ aplicació de la suspensió:

  1. Si l’ immoble és de persona física o jurídica i està cedit a persona física que tingui el seu domicili habitual o segon residència.
  2. Quan a l’ entrada de l’ immoble hagi estat sota intimidació o violència sobre les persones.
  3. Quan existeixin indicis racionals que l’ habitatge s’ està utilitzant per realitzar activitats il·lícites.
  4. Quan l’ immoble sigui de titularitat pública o privada destinat a habitatge social.
  5. Quan l’ accés a l’ habitatge s’ hagi produït amb posterioritat a l’ entrada en vigor del Real Decret 20/2022.

Recordar que els casos de suspensió, el propietari afectat podrà sol·licitar una compensació econòmica del període de temps entre la suspensió i aixecament o fins el 30 de juny de 2023. La sol·licitud de compensació es podrà presentar abans del 31 de juliol de 2023.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU