CAT / ESP

Claus de les mesures anticrisi aprovades pel govern per a l’habitatge

El Govern ha aprovat el nou paquet d’ ajudes socials, que inclou algunes mesures que finalitzaven i n’estableix d’altres. Aquest paquet de mesures està regulat al Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre.

Àmbit d’afectació de les mesures:

Objectiu : Afecta als contractes d’ arrendament d’ habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994 de 24 de novembre, els quals a partir del 28 DE DESEMBRE i FINS EL 30 DE JUNY finalitzant la pròrroga obligatòria o la pròrroga tàcita, es prorrogaran de manera extraordinària sis mesos en els mateixos termes i condicions del contracte.

Requisits :

 

Aquesta mesura, que ja es venia aplicant des de Març de 2022, es converteix en definitiva durant tot el 2023 .

  1. A priori, arrendador i arrendatari podran negociar l’ increment de renda que s’ aplicarà a la actualització anual del lloguer, que en el cas que l’ arrendador sigui un gran tenidor, l’ increment serà el que resulti del pacte de les parts, sense que pugui excedir del 2%
  2. En el cas que el arrendador no sigui un gran tenidor, l’ increment de la renda serà la que resulti del pacte entre les parts, i en absència de pacte entre las parts, o en el cas que no sigui gran tenidor, l’ increment de la renda serà el resultat del pacte entre les parts i subsidiàriament no podrà excedir del 2% .

 

Fins el 30 de juny del 2023, els procediments de reclamació de rendes o procediments per finalització del termini del contracte d’ arrendament, que es vulgui recuperar la possessió del habitatge, l’ arrendatari podrà sol·licitar la suspensió amb caràcter extraordinari del desnonament o llançament si es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica.

En aquest incident s’ haurà si es troba en situació de vulnerabilitat també l’ arrendador. El jutjat un cop examinada la documentació de tots dos, acordarà la continuació del procediment o en el seu cas, la suspensió fins el 30 de juny de 2023.

 

Aquesta mesura afecta quan es tracta de propietaris, persones jurídiques o físiques titulars de més de deu habitatges i els ocupants siguin persones dependents o en situació de vulnerabilitat econòmica prevista a la normativa.

Queden exclosos de l’ aplicació de la suspensió:

  1. Si l’ immoble és de persona física o jurídica i està cedit a persona física que tingui el seu domicili habitual o segon residència.
  2. Quan a l’ entrada de l’ immoble hagi estat sota intimidació o violència sobre les persones.
  3. Quan existeixin indicis racionals que l’ habitatge s’ està utilitzant per realitzar activitats il·lícites.
  4. Quan l’ immoble sigui de titularitat pública o privada destinat a habitatge social.
  5. Quan l’ accés a l’ habitatge s’ hagi produït amb posterioritat a l’ entrada en vigor del Real Decret 20/2022.

Recordar que els casos de suspensió, el propietari afectat podrà sol·licitar una compensació econòmica del període de temps entre la suspensió i aixecament o fins el 30 de juny de 2023. La sol·licitud de compensació es podrà presentar abans del 31 de juliol de 2023.

ACTUALITAT

04/12/23

El “boom” del lloguer d’habitacions esclata el darrer any de manera definitiva a tot l’estat espanyol

El darrer any s’ha comptabilitzat un boom del lloguer d’habitacions, ja que, als portals immobiliaris que reben més visites, la comercialització d’aquest tipus de lloguer, que suposen una parcel·lació dels habitatges, s’ha convertit en la seva oferta habitual. Per exemple, segons dades de Fotocasa, l’oferta de pisos compartits ha crescut un 20% en els darrers […]

...

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU