Assegurances de lloguer

Li oferim el que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d'impagament de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui.

Impagament de lloguers

Les assegurances de lloguer de la cambra li garanteixen el cobrament de les rendes impagades fins a 11 mensualitats, temps en què es tramita la reclamació judicial del llogater morós.

Defensa jurídica

Les assegurances de lloguer de la Cambra cobreixen les despeses d’advocat i procurador que comporta la reclamació judicial necessària per recuperar la possessió del seu pis.

Actes vandàlics ocasionats en el seu habitatge

Amb les assegurances de lloguer de la Cambra pot cobrir el risc dels desperfectes que es puguin causar al pis arrendat per fets malintencionats del llogater.

 

 

 

 

 cambrassegur

logo segura2 

logo garantit 

logo tranqui2

 

Assegurança de cobrament de rendes de lloguer  i assegurança de la llar amb inclusió d'actes vandàlics

Assegurança de cobrament de rendes de lloguer i actes vandàlics

Responsabilitat civil de propietari i llogater i actes vandàlics

Impagament de lloguers

12 mensualitats
1 mes franquícia

12 mensualitats
1 mes franquícia

NO

Avançament quotes impagades

NO

NO

Honoraris advocat i procurador

3.000 €

3.000 €

NO

Actes vandàlics

6.000 €

3.000 €

3.000 €

Responsabilitat civil propietari i llogater

NO

SI

Assegurança de llar

NO


 


Cambrassegur, corredoria d’assegurances. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, corredors de reassegurances i llurs alts càrrecs, regulat a l’art.52 de la Llei 26/2006 amb el núm. de la DGA J300GC Concertada Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l’art.27 de la Llei 26/2006.

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit