Aquest simulador permet calcular el valor d'un habitatge de manera força precisa i, en conseqüència, establir una primera aproximació del preu de venda. Tot i això, hi ha moltes altres circumstàncies que incideixen a l'hora de determinar un adequat preu per posar l'immoble al mercat, i per això, li oferim que visiti les nostres oficines per obtenir un informe més precís i acurat elaborat pels nostres professionals.