CAT / ESP

Oferta vinculant

Hi ha dos conceptes diferents:

En el cas de subrogació d’un préstec hipotecari entre entitats de crèdit, l’oferta vinculant és el document que l’entitat que vol subrogar-se en el préstec envia a l’entitat creditora primera, amb les noves condicions de tipus d’interès que aplicarà al client en cas que aquest finalment canviï d’entitat.

En les noves hipoteques, “l’oferta vinculant” és un document que les entitats de crèdit tenen obligació de lliurar al client, i que ha de contenir totes les condicions financeres del préstec; la validesa d’aquesta oferta no pot ser inferior a deu dies hàbils a partir de la data de lliurament. L’OM del 5/5/94 sobre transparència dels préstecs hipotecaris i la Circular5/94 del Banc d’Espanya que la desenvolupa estableix amb caràcter general que les entitats de crèdit, una vegada estudiat i aprovat un préstec hipotecari, garantit per a un habitatge, per import igual o inferior a 25.000.000,-PTA /150.253,03 euros, i que el titular sigui una persona física, tenen l’obligació de lliurar una “oferta vinculant”.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU