Rehabilitacions

 • Estudi de la rehabilitació 

 • Projectes de rehabilitació

 • Elaboració dels pressupostos pertinents

 • Rehabilitacions de façanes

 • Instal·lació d’ascensors

 • Rehabilitacions estructurals (forjats, teulades, instal·lacions)

 • Tramitació de possibles subvencions

Direcció tècnica d’obres de rehabilitació

L’equip de professionals de la Cambra treballa per assolir, dins els paràmetres de temps, cost i qualitat, els objectius establerts pel propietari.

El propietari ens encomana una feina i l’equip de professionals de la Cambra en gestiona i controla tot el desenvolupament.

La proposta de serveis inclou:

 • Estudi previ dels treballs a executar.

 • Memòria, amidament i pressupost inicial de la rehabilitació.

 • Seguiment i control dels treballs.

 • Estudi bàsic de seguretat i salut.

 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit