Informes tècnics i valoracions

L’equip de professionals especialitzats de la Cambra du a terme els serveis següents: reconeixement tècnic de finques, valoració d’obres, informes tècnics, valoracions i taxacions de tot tipus d’immobles, amidaments, dictàmens pericials, assistència a judicis per ratificació i aclariment dels dictàmens.

 • Informes i estudis tècnics sobre patologies dels edificis (aluminosi, esquerdes, humitats,seguretat i estat dels forjats, façanes, etc.)

 • Peritatges de defectes de construcció.

 • Mesures correctores de deficiències constructives.

 • Valoració i informes d’obres, reparacions i construccions.

 • Informació sobre costos d’edificació.

 • Responsabilitat per defectes de la construcció.

 • Incompliment de projectes i contractes.

 • Avaluació i valoració de danys.

 • Reclamacions amistoses /judicials.

 • Valoració d’un sinistre.

 • Sol·licitud de declaració de ruïna d’un edifici.

 • Informació i estudis tècnics sobre patologies de l’edificació. Informes tècnics, valoracions, etc. per a expropiacions.

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit