Certificació energètica dels habitatges usats

A partir del juny de 2013, serà obligatòria la presentació del certificat d’eficiència energètica per vendre o llogar tots els habitatges, independentment de la data de construcció.

És una normativa que imposa la Unió Europea i actualment el Projecte del Reial decret està pendent d’aprovació pel Consell de Ministres.

La finalitat és reduir el consum d’energia dels habitatges.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Es fa una avaluació de l’habitatge i del seu comportament energètic potencial, s’analitzen els tipus de tancaments (finestres, balconades, tipus de vidres...), les parets exteriors (si disposa de cambra d’aire, aïllament...), el sistema de calefacció i d’aigua calenta, etc.

L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge, que va de la A a la G, tal com es fa amb els electrodomèstics, i es proposen mesures per tal de millorar-ne el comportament energètic.

ÉS OBLIGATORI?

Tal com passa actualment amb la cèdula d’habitabilitat, serà obligatòria la presentació d’aquest certificat per vendre o llogar qualsevol habitatge usat. Actualment els habitatges nous ja presenten la seva qualificació energètica.

QUAN ENTRARÀ EN VIGOR?

Estava prevista l’entrada en vigor a partir de l’1 gener de 2013, però encara s’està en espera de l’aprovació definitiva del Reial decret.

Es preveu la seva obligatorietat a partir del juny de 2013.

DURADA?

El certificat energètic tindrà una durada de 10 anys des de la data d’expedició.

QUI L’EXPEDEDEIX?

L’informe que avalua les condicions energètiques d’un pis o una casa l’ha d’elaborar un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer, i s’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya. Els serveis tècnics de la Cambra de la Propietat disposen de professionals especialitzats que poden elaborar el certificat i la corresponent tramitació administrativa.

QUIN COST TINDRÀ?

El cost del certificat varia si es tracta d’un pis o un habitatge unifamiliar, i té un cost aproximat de 250 €.

AVANTATGES?

El certificat consisteix en una diagnosi del comportament energètic del nostre habitatge, no només ens diu l’estat actual, sinó que ens dona recomanacions puntuals per reduir el consum i millorar el nivell de confort.

Això es traduirà en una revalorització de l’immoble i una reducció en la factura del la llum i el gas.

Aquesta inversió serà amortitzada a mig termini i farà que el nostre immoble sigui més valorat a l’hora de posar-ho a lloguer o venda, ja que tal com passa actualment amb els electrodomèstics, la seva etiqueta energètica es un factor important a l’hora de prendre decisions.

 

 

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit