Història de la Cambra de la Propietat Urbana

Des de fa prop de 100 anys la Cambra de la Propietat Urbana treballa al servei del ciutadà, per a assessorar-lo i resoldre les problemàtiques que afecten la propietat immobiliària. Així, com a entitat sense ànim de lucre, a més de ser sensibles amb les necessitats dels propietaris, donem suport a múltiples activitats dins del sector immobiliari i les potenciem.

La Cambra actua com a òrgan de consulta de l’Administració pública en projectes de regulacions i disposicions que afecten els interessos generals de la propietat urbana, perquè creiem fermament en una societat justa i en el potencial dels seus ciutadans.

El 1907, un decret del Ministeri de Foment atorga a les cambres de la propietat urbana el caràcter oficial, i el 1920, el Reglament general de cambres oficials expressa la seva naturalesa com a corporació oficial que representa els interessos de la propietat urbana, alhora que reconeix el caràcter de cos consultiu de l’Administració pública.

El 1982, mitjançant un decret, la Generalitat de Catalunya assumeix les facultats que té sobre les cambres de la propietat i les reconeix com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves finalitats. L’any 1990 mitjançant Decret, la Generalitat estableix l’actual regulació de les cambres de la propietat de Catalunya i les defineix com a entitats d’afiliació voluntària, orientades a la defensa dels interessos econòmics i corporatius dels seus associats i que actuen com a òrgans de consulta i col·laboració amb la Generalitat en les matèries relacionades amb la propietat urbana i deixen de tenir la consideració de corporacions de dret públic que havien tingut amb anterioritat.

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit