Contractes

Els serveis jurídics de la Cambra preparen, redacten o revisen tota classe de contractes referits a immobles i d'acord amb les característiques de cada cas.

Redacció de contractes

  • Contractes d'arrendament urbà (habitatge, oficina, local...)(*)
  • Contractes de compravenda
  • Contracte d'arres previ al contracte de compravenda
  • Contracte d'un habitatge en edifici en construcció
  • Contracte de compravenda d'un habitatge hipotecat
  • Contracte d'arrendament d'habitatge o local amb opció de compra
  • Contracte d'opció de compra sobre un habitatge
  • Contracte de permuta immobiliària

(*) A la Cambra, com a entitat col·laboradora de l'Institut Català del Sòl (INCASOL), podrà dipositar la fiança que marca la llei sense cap més tràmit.

Revisió de contractes

A part de la redacció de contractes d'arrendament urbà i d'altres contractes relacionats amb el sector immobiliari, els advocats de la Cambra també revisen qualsevol contracte de contingut immobiliari que hagi de signar.

No ho dubti, consulti'ns el seu cas i trobarem la solució més adequada.

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit