ALTRES FORMES D’ACCEDIR A LA PROPIETAT DELS HABITATGES

house Custom Custom 
                                                                                           

En el Parlament de Catalunya està en tramitació un Projecte de Llei que incorpora dos sistemes nous d’accés a la propietat dels Habitatges.

Ho explicarem d’una manera molt planera perquè s’entengui deixant de banda el rigor  i la complexitat jurídica d’aquestes figures.

+ info

ELS SÒLS URBANITZABLES SENSE PLA PARCIAL TENEN LA CONSIDERACIÓ DE RÚSTICS A EFECTES CADASTRALS

fotosolurbanitzable

El Tribunal Suprem (Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014) ha resolt la qualificació com a rústics a efectes cadastrals –i, consegüentment, de l'impost sobre béns immobles– dels immobles urbanitzables sense instrument urbanístic de desenvolupament. Dit d'una altra manera, només es poden qualificar com a urbans els immobles considerats en el Pla general com a urbanitzables quan tinguin una ordenació delimitada i detallada, és a dir, quan s'hagi aprovat definitivament un pla parcial.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit