Fiances de lloguer

L’Institut Català del Sòl té encomanat el registre i dipòsit de les fiances dels contractes d’arrendament de les finques urbanes de Catalunya.

La fiança legal establerta en la Llei d’arrendaments urbans (article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 de 24 de novembre) és una garantia que lliura l’arrendatari a l’arrendador i que té la finalitat d’assegurar el compliment de les obligacions pactades en el contracte.

Estan subjectes al dipòsit de fiances, tant les corresponents a finques urbanes, com les destinades a altres usos.

Durant els tres primers anys de duració del contracte, la fiança no està subjecta a actualització. En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys,o bé amb l’actualització de l’IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit