Administració Lloguers

Des que assumim la gestió de lloguer del seu immoble ens encarreguem de tots els aspectes que se'n deriven:

 • Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

 • Gestió de fiances en els contractes (Llei d'arrendaments urbans)

 • Emissió de rebuts i cobrament del lloguer

 • Càlculs de revisions i actualització de rendes

 • Comptabilització dels rendiments

 • Aplicació de les repercussions per obres i repercussions fiscals (IBI, contribucions especials, taxes d'escombraries, etc.)

 • Aplicació de l'IVA i de les retencions a compte d'Hisenda

 • Reparacions, obres i manteniment de l'immoble

 • Seguiment de morositat

 • Pagament i gestió de despeses

 • Supervisió de l’estat de l'immoble (inventari)

 • Gestió de subministraments (aigua, llum, gas)

 • Supervisió i control de caducitats i durades: acabament de contractes, acabament de les pròrrogues, venciment i pròrroga de l’assegurança de la llar, etc.

 • Assessorament i consultes jurídiques relatives a l’administració de finques i a la seva propietat

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit