Últimes notícies

ALTRES FORMES D’ACCEDIR A LA PROPIETAT DELS HABITATGES

house Custom Custom 
                                                                                           

En el Parlament de Catalunya està en tramitació un Projecte de Llei que incorpora dos sistemes nous d’accés a la propietat dels Habitatges.

Ho explicarem d’una manera molt planera perquè s’entengui deixant de banda el rigor  i la complexitat jurídica d’aquestes figures.

La Propietat temporal   I  La Propietat compartida.

Antecedents:

 L’actual estructura de l’ús de l’habitatge a Espanya, està fortament marcada per l’habitatge en propietat, al voltant del 80-85 % dels habitatges han estat adquirits en propietat pels seus usuaris, mentre que l’habitatge de lloguer se situa al voltant del 15 %. Per altra banda ressenyar el poc pes de  l'habitatge social de l’ordre de l’ 1 %,  a Espanya diferent d’altres països d’Europa les Administracions públiques no han apostat fort per resoldre el problema de l’habitatge mitjançant el lloguer social.

+ info

LESIONS A L'EDIFICI PROVOCADES PER L'AIGUA

 

HUMITATS 3

Val la pena portar a terme revisions periòdiques i fer actuacions de manteniment.

Les lesions més freqüents en un edifici són les ocasionades per l'acció de l'aigua. En molts casos, amb una detecció a temps i amb les actuacions de manteniment oportunes, aquestes lesions no comportarien un elevat cost econòmic per reparar-les, no augmentarien les afectacions i, fins i tot, no sorgirien els conflictes que comporten quan no es realitza una acció preventiva.

Un edifici és susceptible de patir lesions per l'acció de l'aigua, que pot provenir de l'exterior (coberta, façanes, subsòl, etc.) o de l'interior (canalitzacions d'aigua i sanejament, condensacions, etc.). Aquestes lesions poden tenir l'origen en un defecte de construcció, un mal disseny constructiu, una circumstància accidental o, en moltes ocasions, en la manca de manteniment.

+ info

MALES PERSPECTIVES FISCALS PER AL LLOGUER D'HABITATGES

guia irpf

 

A partir de l'1 de gener de 2015, s'eliminaran les deduccions dels lloguers a l'IRPF i desapareixerà l'exempció del 100% per als propietaris amb llogaters menors de 30 anys i amb ingressos superiors a l'IPREM.

L'arrendament d'habitatges surt perjudicat amb la reforma fiscal de l'IRPF que actualment està en tràmit i que es preveu que entri en vigor el gener de 2015.

La nova regulació perjudica tant els propietaris com els arrendataris.

Els propietaris, si bé conservaran la bonificació del 60% aplicable als arrendaments d'habitatges, perdran la del 100% que els era aplicable quan els llogaters eren menors de 30 anys i els seus ingressos eren superiors a l'IPREM (per a 2013: 7.455,14 €). Les previsions són que, a partir de l'1 de gener de 2015, per a tots els supòsits els serà aplicable una bonificació del 60%.

+ info

EVOLUCIÓ DEL PREUS DELS HABITATGES DE LLOGUER 2014-3T

A LA CIUTAT DE GIRONA, ELS PREUS DE LLOGUER, NOVAMENT RECUPEREN EL NIVELL DELS 500 €, MENSUALS, A FIGUERES EL LLOGUER ES MANTE EN ELS 400 € DE PROMITG, MENTRE QUE A OLOT, UN TRIMESTRE MÉS, ELS LLOGUERS SEGUEIXEN INVARIABLES EN ELS 350 €. 


e2014-3t preus

+ Veure informe complet

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit