Últimes notícies

compareixença al parlament: noves formes d'accedir a l'habitatge

Moment de la intervenció al Parlament

El passat 27 de maig, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, va comparèixer al Parlament de Catalunya, convocada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, per formular comentaris i observacions al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

+ info

Tens una hipoteca referenciada al IRPH? una recent sentència el declara nul per abusiu

hipoteca referenciada al IRPH

La Justícia segueix concretant, cada vegada més, les condicions que es poden imposar en els contractes de préstec amb garantia hipotecària a interès variable. Si tal i com vàrem fer esment en un article anterior les anomenades clàusules sòl tenen pràcticament les hores comptades, malgrat la resistència de les entitats financeres, ara ha arribat el torn a l'IRPH (l'índex de referència de préstecs hipotecaris).

+ info

Tens un local de lloguer amb contracte de prorroga forçosa? Novetats sobre la recent sentencia del Tribunal Suprem de 12 de març de 2015

lloguer local petit

Repassant el que ja hem dit en altres articles publicats, tornem a recordar que els contractes de lloguer de local de negoci, atorgats abans del 9 de maig de l'any 1985 que, per Llei ( Llei d'Arrendaments Urbans de l'any 1964 ) estaven sotmesos al règim de pròrroga forçosa, tenien les següents dates de finalització:

  • quan el llogater es una societat que porta a terme una activitat comercial en el local de negoci s'acabaven el dia 1 de gener d'aquest any 2015
  • quan el llogater es una persona física els contractes s'acaben en el moment de la mort o jubilació del llogater ( amb alguns supòsits, però, encara hi pot haver alguna subrogació, que s'ha d'estudiar en cada cas concret )

+ info

Saps que pots reclamar judicialment que et treguin la clàusula del sòl de la teva hipoteca?

clausula sol hipoteca cambra propietat

Ja varem posar de manifest, en un article anterior que, en determinats casos ( que son la majoria ) es pot aconseguir que, judicialment, es declari abusiva i, per tant, nul·la l'anomenada clàusula sòl inclosa en un contracte de préstec hipotecari amb tipus d'interès variable.

També dèiem que, cada vegada més, els tribunals obligaven a les entitats bancàries, quan es declarava nul.la la clàusula sòl, a retornar al prestatari les quantitats que havia pagat de més, per culpa de l'existència de la dita clàusula sòl.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit