Últimes notícies

ELS SÒLS URBANITZABLES SENSE PLA PARCIAL TENEN LA CONSIDERACIÓ DE RÚSTICS A EFECTES CADASTRALS

fotosolurbanitzable

El Tribunal Suprem (Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014) ha resolt la qualificació com a rústics a efectes cadastrals –i, consegüentment, de l'impost sobre béns immobles– dels immobles urbanitzables sense instrument urbanístic de desenvolupament. Dit d'una altra manera, només es poden qualificar com a urbans els immobles considerats en el Pla general com a urbanitzables quan tinguin una ordenació delimitada i detallada, és a dir, quan s'hagi aprovat definitivament un pla parcial.

+ info

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS 2014

habitabilitat

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar la regulació dels ajuts o subvencions que es poden sol•licitar per l'execució d'obres de rehabilitació d'edificis, les subvencions van destinades a una sèrie d'actuacions molt concretes que s'agrupen en tres tipus:

  • Obres de Conservació
  • Obres referides a la sostenibilitat
  • Obres referents a l'Accessibilitat

i sempre i quant es compleixin un seguit de requisits que es descriuen.

+ info

HUMITATS A L'EDIFICACIÓ

Processos patològics freqüents a l'edificació

1

Les reclamacions presentades per propietaris o usuaris relacionades amb defectes o danys als edificis són cada vegada més habituals.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit