Últimes notícies

El Consell General de Cambres, el “lobbie” dels propietaris

Buying-home-house-keys-nki

El Consell General de Cambres ha demanat la inscripció en el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Aquesta decisió ha estat propiciada per la voluntat de transparència del Consell General, ja que –com és notori i, a més, forma part dels objectius fixats en la normativa vigent– una de les seves finalitats principals és, a través de les Cambres, defensar els propietaris i el sector de la propietat urbana i exercir la seva influència sobre les normes i polítiques que els afecten.

+ info

Adequació dels edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics

Per a la generalització de l’ús de vehicles elèctrics és indispensable dotar els nostres edificis de punts de recàrrega

 cotxe

Cada vegada són més els ciutadans que volen disposar d’un vehicle elèctric i aparcar-lo al garatge del seu habitatge. La societat a poc a poc es va sumant a la mobilitat elèctrica, atenent a criteris de millora en la qualitat de l’aire i d’eficiència energètica mitjançant l’aprofitament de les energies renovables. Per a la generalització del seu ús són factors clau, d’una banda, l’autonomia de circulació de què disposin els vehicles i, de l’altra, l’existència de prou punts de recàrrega.

+ info

Les bonificacions en la plusvàlua municipal en les transmissions del domicili habitual per herència

herencia-y-testamento476634

Com es sabut, la defunció d’una persona comporta la transmissió del seu patrimoni a aquelles persones que s’hagin designat com hereus o legataris i aquestes transmissions estan subjectes no tan sols a l’impost de successions sinó també a l’impost conegut com a plusvàlua municipal.

És habitual, doncs, que els canvis de titularitat del patrimoni del causant comporti a les famílies uns certs problemes en la seva tresoreria, derivats dels tràmits de canvi de titularitat dels béns i dels impostos que recauen sobre aquestes transmissions.

+ info

El Tribunal Suprem aclareix qui ha de pagar l’IBI (Impost de Béns Immobles) en cas d’una compravenda en què no s’ha pactat res al respecte

 compre

La sala civil del Tribunal Suprem, en una sentència del 15 de juny de 2016, ha aclarit una qüestió que era controvertida i amb jurisprudència discrepant: qui ha de pagar l’IBI (Impost de Béns Immobles) en cas d’una compravenda?

Com hem dit, aquesta era una qüestió discutida, amb jurisprudència contradictòria de les Audiències Provincials. El problema es plantejava en aquells casos, molt freqüents, on l’escriptura  de compravenda no contenia un pacte o una clàusula expressa regulant qui havia de pagar l’IBI de l’immoble venut (és per això que, per evitar dubtes, s’aconsellava incorporar una pacte exprés en aquest sentit).

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit