Últimes notícies

Entren en vigor les noves normes que simplifiquen les herències

herencies red

Les noves normes europees per simplificar la tramitació de les successions o herències transfrontereres, acordades el 2012, van entrar en vigor el 17 d'agost passat, una vegada finalitzat el termini de tres anys perquè els estats membres traslladessin la legislació.

+ info

El no ús de la vivenda, o el tancament del local de negoci, com a causes de resolució dels contractes de lloguer subjectes a pròrroga forçosa

no us habitatge

Diu l'article 62.3 del Text Refòs de la Llei d'Arrendaments Urbans de 1964 (aplicable encara a l'actualitat a l'empara del que preveuen les disposicions transitòries de la vigent Llei d'Arrendaments Urbans) que:

"No tendrá derecho el inquilino o arrendatario a la prórroga legal en los siguientes casos: ( entre altres )

3º) Cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cierre obedezca a justa causa"

És, doncs, causa de resolució dels contractes de lloguer de vivenda o de local de negoci, subjectes a pròrroga forçosa, el fet de que la vivenda estigui desocupada o el local de negoci estigui tancat durant més de sis mesos en el curs d'un any.

+ info

Evolució de l’índex del preu de consum i l’índex del preu de l’habitatge de lloguer - Agost 2015

IPC agost

Actualització de la renda de lloguer segons IPC o l'índex d'habitatge de lloguer

Les clàusules d'actualització dels preus de la renda de lloguer, normalment es basen en la variació d'un dels índex que es mostren en el gràfic, per tal de que la renta pactada es vagi adaptant segons l'índex convingut.

Si tens dubtes a la hora d'aplicar el sistema d'actualització pactat o vols assessorament a la hora de redactar un nou contracte, vine al servei Jurídic de la Cambra i t'informarem!

Truca al 972 200 616 o contacta'ns a través del formulari web

Mesures urgents per a l’habitatge

dret a habitatge

El ple del Parlament del 23 de juliol ha aprovat, per unanimitat, la llei de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP) i és la darrera que haurà aprovat aquesta legislatura.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit